Puncte de rugăciune pentru Israel – 7 iunie 2024

 1. Laudă:
Osea 2:19-20 din porțiunea profetică a Sabatului declară ce a făcut Dumnezeu pentru noi când ne-a mântuit prin Fiul Său, Mesia Yeshua. Totuși, în context, ea profețește, de asemenea, care va fi relația Sa cu națiunea Lui când tot Israelul va fi mântuit. Vă voi logodi cu Mine în veci; da, vă voi logodi cu Mine în dreptate, în neprihănire, în dragoste de legământ, în îndurare și vă voi logodi cu Mine în credincioșie – și veți cunoaște pe YHWH. (Os. 2:19-20)
 • Ne bucurăm pe Avva că Te putem cunoaşte prin Mesia Yeshua (Matei 11:27).
 • Îți mulțumim că nu luăm locul lui Israel, ci suntem altoiți în promisiunile Tale pentru poporul Tău și astfel avem o relație veșnică cu Tine și cu Israel (Rom. 11:15-26; Efes. 2:19-20).
 • Te binecuvântăm Yeshua pentru că ai devenit înțelepciunea și dreptatea noastră (1 Cor. 1:30).
 • Te lăudăm, Doamne, că, din moment ce ai luat asupra Ta judecata pe care natura noastră păcătoasă o merita, acum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu în sfințenie (Psalmul 9:16; Isaia 26:9; 53:4-12; 59:1-2).
 • Îți mulțumim că ne-ai pregătit un loc alături de Tine în veșnicie (Ioan 14:1-3).
 • Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că îndurările legământului Tău față de noi sunt veșnice (Psalmul 118:1; 136:1).
 1. Guvern și societate:
De la masacrul Hamas din 7 octombrie, Israelul a devenit mai izolat. Pentru credincioșii care cunosc Biblia, aceasta pare a fi împlinirea Numerii 23:9b, dar pentru majoritatea israelienilor și evreilor acest lucru poate fi destul de deranjant și înspăimântător. Pentru noi, care suntem chemați ca străjeri pe zidurile Ierusalimului (Isaia 62:6-7), aceasta înseamnă că nu trebuie să mijlocim pe baza temerilor sau opiniilor noastre, ci pe baza Cuvântului Său și a călăuzirii Duhului Său (Ioan 16:13) .
 • Pe măsură ce Numeri 23:9b se împlinește rapid, condu-ne în rugăciune în conformitate cu voința Ta, care este de a vedea pe Israel separat de națiuni și apropiat de Tine (Exod. 33:16; 1 Reg. 8:53; Ioan 15: 15).
 • A fi separat de lume pentru a fi pus deoparte pentru Tine este o definiție a adjectivului „sfânt”, deci, Te binecuvântăm pentru că ai transformat Israelul în acea națiune sfântă pe care ai chemat-o să fie (Ex. 19:5; Deut. 14:2; 26:19).
 • Îți mulțumim că ne-ai spus să nu avem încredere în guvernul lui Israel, ci în Tine, care ai înființat actualul guvern al Israelului chiar pentru o vreme ca aceasta (Est. 4:14b; Psalmii 75:6-7; 103:19; Dan. 2:21).
 • Îndepărtează toți politicienii israelieni care complotează în secret pentru a doborî coaliția actuală a Israelului (Psalmul 44:21).
 • Îndeamnă conducătorii lui Israel să ceară înțelepciune de la Tine pentru a conduce națiunea Ta (Prov. 1:1-7; 19:21; 21:1).
 • Avva Părinte, ridică mai mulți fii ai Sionului care dispun de înțelepciunea și autoritatea necesară pentru a călăuzi neamul Tău și, de asemenea, pentru a diminua influența fiilor Greciei (Prov. 28:28; Isaia 32:1b; Zah. 9:13).
 • Rege al Israelului, unge-l pe prim-ministrul Bibi Netanyahu pentru a împlini voia Ta și împiedica-l să facă sau să spună orice nu este în concordanță cu voința Ta pentru Israel (Prov. 19:21; 21:1).
 • În timp ce Bibi a acceptat invitația de a vorbi la sesiunea comună a Congresului SUA, dacă aceasta nu este voia Ta, împiedică acest lucru (Prov. 16:1, 9). [Data anunțată este 24 iulie.]
 • Întărește liderii lui Israel pentru a nu capitula în fața tuturor presiunilor anti-Dumnezeu venite din exterior sau din interior (Numeri 23:23).
 • Ferește Israelul de șantajul emoțional pe care Hamas îl folosește prin prisma ostaticilor (Psalmul 69:33; 146:7).
 • Întărește liderii Hamas să respingă orice înțelegere cu ostatici care ar împiedica Israelul să-i distrugă atât ca organizație guvernantă, cât și ca organizație teroristă (Ex. 4:21; Deut. 2:30; Ios. 11:19-20).
 • Doamne, i-a aminte la acțiunile mass-media, atât în ​​afara cât și în interiorul lui Israel, deoarece au o propaganda falsă și denaturează adevărul, deci Te rugăm să lupți împotriva acestui spirit foarte persuasiv anti-Dumnezeu și anti-Hristos (Iov 12:20; Ier. 9:3). ; Ioan 8:44).
 • Doamne, schimbă mentalitatea evreilor israelieni și, de asemenea, evreilor din exil, într-o mentalitate corectă din punct de vedere Biblic și dă la o parte orice gândire corectă din punct de vedere politic (Psalmul 119:138, 142, 148; Isaia 40:7-8; Ier. 17:5-8; Luca 16:17).
 • Doamne Dumnezeule, folosește unitatea, curajul și credința în dreptatea cauzei lui Israel care pătrunde soldații care luptă în Gaza, pentru a fi ca un aluat care impactează întreaga societate israeliană (Psalmul 133:1; Mat. 13:33).
 • Doamne Yeshua, adu mângâierea Ta promisă tuturor israelienilor care au nevoie de ea chiar acum (Isaia 61:1-3).
 1. Relatii Externe:
Administrația președintelui american Biden acționează din nou împotriva intereselor Israelului. La sfârșitul săptămânii trecute, Biden a anunțat un plan pentru a pune capăt războiului împotriva Hamas despre care a spus că este un plan israelian, când de fapt nu a fost așa. Dar acum națiunile presează Israelul să accepte acest plan dacă Hamas este deacord – și acest plan inventat este foarte avantajos pentru Hamas, totuși, până acum, Dumnezeu ne aude rugăciunile și îi întărește pe liderii Hamas să-l respingă cu vehemență!
 • Doamne Yeshua, dezvăluie credincioșilor datoria lor Biblică de a mijloci pentru relația națiunii lor cu Israel, mai ales în acest moment al istoriei (Deut. 32:43; 1 Tim. 2:1-2a; Apoc. 19:2).
 • De asemenea, arată credincioșilor din Occident cum să se roage pentru spiritul islamului care le-a invadat națiunile și îi intimidează pe conducătorii lor să se întoarcă împotriva lui Israel și a adevăratului Trup al lui Hristos (Numeri 24:9b; Efeseni 6:12).
 • Oferă înțelepciune și curaj conducătorilor Israelului atunci când răspund trădării administrației Biden și proslăvește-Te pe Tine însuți când vor face aceasta (Psalmul 115:1-3; Isaia 8:9-10).
 • Nu permite israelienilor să-l privească pe Trump ca pe un salvator dacă va deveni următorul președinte al Americii (Ier. 17:5-6).
 • Folosește administrația Biden pentru a forța Israelul să nu mai aibă încredere în om, ci numai în Tine (Psalmul 118:8-9).
 • Dumnezeul lui Israel, păzește națiunea Ta de toți dușmanii săi – în special a celor care intră sub categoria de „prieteni” și „aliați” ai lui Israel (Iov 19:19; Psalmi 55:13-14).
 • Îmbunătățește capacitatea Israelului de a lupta împotriva tuturor atacurilor politice și împotriva tuturor atacurilor juridice (Psalmul 44:4).
 • Doamne, arată lumii întregi dreptatea poporului Tău și înalță adevărul Tău ca un scut împotriva săgeților demonice care au fost lansate în Israel de către numeroasele națiuni și ONG-uri internaționale (Psalmul 33:10-11; Isaia 54:15-17; 59:14-18).
 • Doamne Dumnezeule, arată lumii în mod deschis sprijinul Tau total pentru denunțarea de către Israel a planului de a crea un stat palestinian pe teritoriul Tău pe care l-ai dăruit poporului Tău (Lev. 25:23; Isaia 60:12).
 • Binecuvântează-l pe ambasadorul israelian al ONU, Gilad Erdan, la încheierea mandatului de patru ani în turnul Babilonului de astăzi și ghidează Israelul pentru a alege pe cel care este rânduit deja de Tine pentru a-i ocupa funcția (Ier. 1:5, 10).
 • Întrucât SUA dorește ca Consiliul de Securitate al ONU să fie de acord cu planul ostatici/încetare a focului al administrației Biden, care permite Hamas-ulii să supraviețuiască și, prin urmare, să câștige, folosește Rusia și China pentru a stopa acest plan (2 Sam. 15:31).
 1. „Operațiunea Săbiile de Fier:”
Îi mulțumim lui Dumnezeu că Israelul continuă în războiul său împotriva Hamas chiar și în fața condamnărilor lumii. Aparent, majoritatea oamenilor, națiunilor și ONG-urilor au uitat complet cum a început acest război și ce a făcut de fapt Hamas pe 7 octombrie, sau din moment ce a fost un atac împotriva evreilor, fie nu le pasă, fie chiar îl susțin!
 • Fie ca rugăciunile noastre să fie precum niște trâmbițe înaintea Ta, în acest timp în care Israel se războiește împotriva vrăjmașului său în țara sa (Numeri 10:9).
 • Doamne, Te binecuvântăm pentru modul în care Israelul câștigă de fapt războiul, în ciuda barierelor pe care le-a pus lumea asupra sa și a răsturnării adevărului în mass-media (Psalmul 44:5-8; 60:12; 68:35).
 • Totuși, Te rugăm să nu îngădui ca acest război să se termine până când Israelul nu va obține o victorie completă (Psalmul 44:4-6; 46:9-11).
 • Pune presiune pe Israel pentru a crește intensitatea atacurilor sale în vederea unui final brusc al războiului (Ecl. 8:11).
 • Intensifică extrem de mult succesul și atacurile mortale ale IDF în general și ajută măcar pe unii din Biserică să vadă că armata lui Israel este cea despre care a vorbit profetul Ezechiel (Ezechiel 37:10).
 • Regele Sionului, dezbracă conducerea IDF de orice fiu al Greciei și înlocuiește-i pe fiecare cu fii ai Sionului pentru a conduce războaiele actuale și viitoare ale Israelului într-o manieră mult mai Biblică (1 Cronici 11:10; Zah. 9:13-16).
 • Ajută IDF-ul să-și intensifice atacurile ofensive împotriva Hamas în Rafah, la granița dintre Egipt și Gaza, care este fortăreața lor finală – și să o transforme în locul în care Hamas este învins definitiv (2 Sam. 22:38-41).
 • Prăbușește toate tunelurile teroriste care leagă Rafah și Egiptul și lăsă-le să înghită toți combatanții inamici care se ascund în ele (Ex. 15:11-12; Numeri 16:30-32).
 • Totuși, ghidează IDF-ul pentru a găsi toți ostaticii, vii sau morți, care s-ar putea afla în acele tuneluri (Isaia 49:13-16).
 • Nu lăsa Israelul să fie mai milostiv cu dușmanii săi decât Tine (Psalmi 18:25-27; 97:10).
 • Continuă să protejezi războinicii lui Israel, apărându-i în orice moment (Iov 5:19-20; Psa. 3:1-6; 91:3-13).
 • Intensifică protecția soldaților împotriva focului prietenesc și a altor accidente mortale (Psalmul 121:4; 140:7).
 • Doamne, Dumnezeule Atotputernic, îndrumă națiunea Ta (Prov. 16:9; 19:21) să recâștige Gaza după război, deoarece aceasta face parte din moștenirea lui Iuda (Ios. 15:1, 47; Jud. 1:18).
 1. Securitate internă:
Numărul atacurilor împotriva evreilor, au crescut începând cu data de 7 octombrie peste tot în Israel. Cu toate acestea, marea majoritate au fost lipsite de succes – iar pentru aceasta îi mulțumim și îl lăudăm pe Dumnezeul nostru. (Efeseni 5:20)
 • Doamne, adu la îndeplinire Hosea 2:18 porțiunea sabatică profetică. (Ezechiel 34:25).
 • Te binecuvântăm Doamne, ca masacrul din 7 octombrie să deschidă ochii mai multor Israeliți la pericolul “soluției celor două state”, pe măsură ce e vizibilă creșterea suportului palestinienilor asupra Hamas. (Psalmi 120:7; Proverbe 24:20).
 • Comunitățile Samariene dezrădăcinate de fostul prim ministru Sharon, conform legii lui nebiblice, trebuie să fie repopulate și să crească, acum că Israel a anulat legislația emisă de Sharon. (Isaia 54:2-3, Ieremia 31:3-5).
 • Doamne, te rugăm să interzici orice încercare de răpire sau atacuri cu mașinării. (Psalmi 5:4-6; 10:15).
 • Descoperă și împiedică tot suportul activ al Iranului către grupările teroriste din Israel. (Psalmi 125:3-5; Hag. 1:6)
 • Dezvăluie toate planurile teroriste și tunelurile din Iudeea și Samaria (Iov 28:11b; 34:21-22).
 • Proclamăm Psalmul 18:37-42 peste acțiunile IDF peste teritoriul Israelului.
 • În acord cu Cuvântul Tău, îngăduie-i Israeului să omoare toți teroriștii ucigași. (Geneza 9:5-6, Numeri 35:21).
 • Te binecuvântăm Doamne pentru angelica Ta protecție peste Israel și cerem ca mulți Israeliți să aibă ochii deschiși ca să “îi vadă”. (2 Regi 6:16-17; 2 Corinteni 32:7-8, Psalmi 59:5, 148:2).
 • Folosește ura și suspiciunea care există între Autoritatea Palestiniana (PA) și Hamas, ca să le întoarca una împotriva celeilalte și să fie anulate ambele grupări teroriste. (Psalmi 55:9, Psalmi 83:1-5, 16-18).
 • Doamne, în mila Ta, salvează mulți Palestinieni și transformă-i în iubitori de Sion. (Matei 5:44; Romani 11:11).
 1. Securitate externă:
Liderii Shi’ite ai Iranului au declarat public, în ultimii 45 de ani, țelurile lor de a restabili un califat global sub legea Shi’ite Sharia Islamică. Totuși, majoritatea occidentalilor nu pot crede că cineva în lumea actuală ar trăi și ar muri pentru scopuri “religioase”, așadar încearcă să găsească tot felul de scuze pentru care Iranul de fapt nu ar face asta. Între timp, majoritatea iranienilor nu își doresc ceea ce liderii lor susțin, ci doresc să trăiască în pace cu Israel și cu întreaga lume.
 • Doamne, asemenea lui Moise, te rugăm să păstrezi în siguranță Numele Tău și promisiunile tale, protejând Israelul și împrăștiindu-i pe dușmanii Tăi, Iranul și zonele de proximitate, care își găsesc plăcerea în război. (Exod 32:11-13, Psalmi 68:1, 30; 83:1-4).
 • Folosește mândria dușmanilor musulmani ai Israelului ca să îi distrugi. (Proverbe 11:2a; 17:19).
 • Dumnezeul lui Israel, în orice te referi, te rugăm să distrugi arcul lui Elam (Iranul antic). (Ieremia 49:35).
 • Dumnezeule suveran, distruge în mod suveran instalațiile nucleare ale Iranului. (Psalmi 96:10; Ieremia 46:10).
 • Dacă, dimpotrivă, Israel va fi arma Ta în acest război, atunci ghidează Tu în materie de timp și tactici, astfel încât distrugerea programului nuclear al Iranului să fie complet. (Proverbe 21:31, Ieremia 51:20-25).
 • Doamne, multiplică, păzește și maturizează credincioșii iranieni din Trupul Tău. (Ieremia 49:38a; Matei 16:18b).
 • În același timp, îngăduie ca Ieremia 49:38b să se îndeplinească subit.
 • Fă-i pe liderii Iranului care amenință și blestemă Israelul să culeagă ceea ce seamănă (Num. 24:9b; Gal. 6:7).
 • Încurajează Trupul Tău de iranieni să se roage pentru țara lor (1 Tim. 2:1-4) și pentru Israel (Psalmi 122:6).
 • Tată, ca regat de preoți în Isus Mesia, mijlocim pentru Israel și îți reamintim de Ioel 2:17-20, când îți cerem să te ocupi de Hezbullah, armata de nord, care amenință Israelul astăzi.
 • Trimite confuzie masivă, frică și gândire eronată printre liderii Hizbullah (Ier. 17:18).
 • În acord cu timpul Tău, trimite pe Israel la război împotriva Libanului și a lui Hezbollah (Ecl. 3:1, 8b).
 • În timpul oricărui război între Israel și Hizbullah, permite ca toate atacurile IDF să fie atât de demoralizatoare încât națiunea Libanului însăși să se cutremure de frică înaintea Israelului și a Ta, Dumnezeul lui Israel (Psalmul 29:5; Isaia 2:11-13).
 1. Aliyah:
Isus se va întoarce într-un Ierusalim aflat sub asediu (Zah. 14:1-4). Așadar, Ierusalimul rămâne sub stăpânire evreiască până în acel moment (Matei 23:37-39). Întoarcerea evreilor într-un stat evreiesc independent (Ier. 30:8-10) este un semn major că Dumnezeu încheie această epocă, deoarece întoarcerea Sa este programată să se întâmple când El va zidi Ierusalimul (Psalmul 102:16) și va aduna Evreii proscriși în ea (Psalmul 147:2)!
 • Doamne, trezește tot mai mulți credincioși cu privire la datoria lor biblică de a purta poporul Tău acasă – în rugăciune, prin finanțe, prin fapte bune și împărtășind cu vecinii lor evrei faptul că „robia” s-a terminat și că este timpul să te întorci în Israel ( Isa. 49:22; 60:1-12; 61:5; Romani 15:26-27).
 • Învață orice creștin sionist care este orb în ceea ce privește centralitatea aliyah astăzi (Psalmul 106:47; Ier. 32:41).
 • Deschide ochii credincioșilor să vadă că aliyah nu este doar o problemă “evreiască”, ci este în primul rând o problemă a “Împărăției lui Dumnezeu”, care se împlinește în aceste vremuri. (Deut. 30:1-6; Zah. 8:1-8; 10:8-10).
 • Schimbarea viziunii asupra Israelului este îngrijorătoare cu privire la grupurile de evrei din exil – de la susținerea și protecția lorz la încurajarea acestora de a se întoarce acasă (Psa. 107:2-3; Isa. 27:12-13).
 • Eliberează-i pe evreii occidentali de așteptările lor periculoase că viața va reveni la „normal”, deoarece actualul val al urii antisemite s-ar putea să nu se disipeze niciodată (Deut. 30:3-5; Zah. 10:8-10).
 • Deși ar putea părea contraintuitiv pentru evrei să se întoarcă în Israel în timpul războiului, arată-le că este mult mai periculos pentru ei și familiile lor să rămână în exil (Zeph. 3:19-20).
 • Provoacă părinții evrei cu alegerea de a-și vedea copiii ascunzându-se înaintea intimidării antisemite sau de a-i vedea în IDF luptând pentru a-și apăra patria (Ex. 17:9; Deut. 20:1-4).
 • Trimite un dor de casă nesățios asupra mulțimilor de israelieni care trăiesc printre neamuri, în special celor care sunt acum credincioși mesianici (Isaia 35:10; 51:11).
 • Schimbă definiția rabinică a Israelului despre “cine este evreu?” pentru a fi în acord cu definiția Ta și permite tuturor celor pe care Tu îi vezi ca evrei să primească cetățenia israeliană (Psalmii 119:116; Isaia 8:20).
 • Ridică mai mulți israelieni să perceapă că acum este momentul ca Israelul să pregătească locuințe, locuri de muncă, școli și cursuri de învățare a limbii ebraice pentru a primi mulți noi imigranți (Isaia 54:2-3; Ezechiel 36:8-12).
 1. Mântuire:
Fraților, dorința inimii mele și rugămintea mea către Dumnezeu pentru Israel este ca ei să fie mântuiți. (Romani 10:1) Deși Dumnezeu a spus că tot Israelul va fi mântuit, El așteaptă totuși ca noi să-I cerem să facă acest lucru (Ezechiel 36:37; Luca 18:1; Ioan 15:16).
 • Doamne Yeshua, mișcă-Ți Trupul să persiste în mijlocirea pentru mântuirea Israelului (Luca 18:1; 19:10).
 • Trezește fiecare neam născut din nou să vadă că Romani 1:16 și 11:11 sunt încă valabile astăzi.
 • Abba, cu atât de mulți evrei întorși în țară, îndepărtează acea orbire parțială pe care în mod suveran ai pus-o peste poporul Tău (Ezechiel 36:23-32; Romani 11:25-26) și varsă Duhul Tău peste ei din abundență, mai ales marțea viitoare seara, până miercuri, când este Shavuot în Israel (Faptele Apostolilor 2:1-4).
 • Doamne Yeshua, așa cum Iosif a făcut cu frații săi (Geneza 45:1-4), revelează-Te mai multor evrei și lasă-i să împărtășească cu familiile lor cum Tu ești viu și domnești în inimile multor neamuri (Geneza 45:24-28).
 • Eliberează o nemulțumire sfântă asupra tuturor evreilor în legătură cu relația lor cu Tine în comparație cu relația apropiată pe care mulți evrei o aveau cu Dumnezeu în vremurile biblice (Psalmii 42:2; Marcu 9:24).
 • Folosește izolarea crescută a Israelului pentru a întoarce israeliții către Tine (Exodul 33:16; Deuteronom 33:28-29).
 1. Trupul lui Mesia:
Pentru cei din Trup, care sunt nevăzători cu privire la centralitatea Israelului în planurile lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului, toată atenția concentrată asupra Israelului de către cea mai mare parte a lumii, le produce foarte multă confuzie. Pentru noi ceilalți, aceasta este exact ceea ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla înainte de întoarcerea Sa (Zah. 12:2-3; 14:1-4). Această orbire parțială a Trupului față de Israel se datorează denigrării, atât a poporului Său, cât și a Cuvântului Său – care, evident, include Tanach, Vechiul Testament.
 • Doamne, arată Trupului Tău că de fiecare dată când ei citesc “scriptura” în Noul Testament, istoric se referă la Tanach. (Mat. 22:29; 26:54, 56; 1 Cor. 15:3-4; 1 Pet. 2:6; 2 Pet. 1:20).
 • De asemenea, Rege al Israelului, descoperă Trupului Tău legăturile biblice dintre aliyah, salvarea Israelului și reîntoarcerea Ta în glorie. (Psa. 53:6; Ier. 32:37-44; Zah. 14:1-4; Mat. 23:39; Rom. 11:25-27).
 • Dezvăluie Trupului Tău faptul că războiul împotriva Israelului și a evreilor sunt de fapt atacuri îndreptate împotriva acelui măslin cultivat, în care sunt altoiți, iar dacă acel copac moare, atunci credința lor este în zadar (Romani 11:17-18).
 • Crește autoritatea tuturor fiilor și fiicelor Sionului în Trup și diminuează influența umanistă a fiecărui copil al Greciei (Matei 7:28-29; Gal. 4:16; 2 Tim. 4:2-5)
 • Eliberează-Ți Trupul de orice spirit antisemit și antisionist și de învățăturile anti-biblice ale teologiei înlocuirii și împlinirii (Psalmii 144:6-8; 2 Tim. 4:3-4; Evr. 13:9; Iuda 1:18).
 1. IFI:
Vă rog să continuați rugăciunile pentru ca și noi să putem continua să ne rugăm în primul rând în conformitate cu Cuvântul Său și nu pe baza titlurilor de știri. Deși aceasta nu este o sarcină ușoară, nimic nu este prea greu pentru Dumnezeul nostru (Ier. 32:17, 27).
Mulțumesc, Shabat shalom și binecuvântări din Sion.
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Apocalipsa 22:21
Traducere realizata de Lidia Marisescu & Adina Militaru!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like