Protecția datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, mijlocitoripentruisrael.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

  • facturarea serviciilor comandate;
  • evaluarea serviciilor oferite;
  • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoții sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către mijlocitoripentruisrael.ro și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori), numai in măsura în care persoana vizata și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului in acest scop;
  • efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului consumatorului;
  • prelucrarea și soluționarea de mijlocitoripentruisrael.ro a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina de contact afisata pe Site);
  • alte activități întreprinse de mijlocitoripentruisrael.ro și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in scopurile prezentate mai sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizarii serviciilor puse la dispozitie pe site-ul www.mijlocitoripentruisrael.ro.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege