Politica de prelucrare a datelor cu caracter confidențial

In temeiul Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesara notificarea in cadrul Autoritatii de Supraveghere Nationala a Datelor cu Caracter Personal, mijlocitoripentruisrael.ro este scutit de la obligatia de a notifica autoritatea de supraveghere.

Cu toate acestea, desi nu mai este necesara efectuarea notificarii catre Autoritatea de Supraveghere Nationala a Datelor cu Caracter Personal, mijlocitoripentruisrael.ro isi va respecta in continuare obligatiile prevazute in cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
modificata si completata.

mijlocitoripentruisrael.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra

mijlocitoripentruisrael.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavaostra de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.

mijlocitoripentruisrael.ro nu va efectua comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care utilizatorul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.
Orice persoană care vizitează Site-ul www.mijlocitoripentruisrael.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.

Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul completarii unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui contract (cum ar fi contractarea unui serviciu).

Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de telefon, adresa de e-mail), insa poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu efectuarea unei programari sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de mijlocitoripentruisrael.ro

Completarea de către dumneavoastră a formularelor din site echivalează cu acceptarea necondiționată ca datele pe care ni le furnizați prin aceste formulare să fie incluse în baza noastră de date și cu utilizarea și prelucrarea de către mijlocitoripentruisrael.ro și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților de prelucrare și prestare a serviciilor de organizare de seminarii privind subiecte de stomatologie si / sau management, de gestiune economico-financiară, de marketing și publicitate, statistice, precum și pentru serviciile de comunicații electronice (prin email, SMS sau telefon).

Incetarea operatiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin urmatoarele modalitati:

 • prelucrarea in alt scop, cu consimtamantul persoanei vizate;
 • stergere, distrugere, arhivare.

Masurile luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal

mijlocitoripentruisrael.ro garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este dotat şi care este furnizat de firme terţe producătoare de programe de calculator. Deşi mijlocitoripentruisrael.ro a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

Masurile aplicate de mijlocitoripentruisrael.ro cu privire la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal respecta dispozitiile legale.
mijlocitoripentruisrael.ro si carora li s-a recunoscut drept de acces la bazele de date cu caracter personal.

 • Colaboratorii societatilor care alcatuiesc denumirea de brand mijlocitoripentruisrael.ro vor fi in mod special desemnati si autorizati pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal într-un sistem informaţional.
 • Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi in mod special.
 • In cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiţi de către operator asupra confidenţialităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.
  mijlocitoripentruisrael.ro depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi atunci, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Folosirea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat si vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către mijlocitoripentruisrael.ro în următoarele scopuri:

 • facturarea serviciilor comandate;
 • evaluarea serviciilor oferite;
 • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoții sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către mijlocitoripentruisrael.ro și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori), numai in măsura în care persoana vizata și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului in acest scop;
 • efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului consumatorului;
 • prelucrarea și soluționarea de către mijlocitoripentruisrael.ro a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina de contact afisata pe Site);
 • alte activități întreprinse de mijlocitoripentruisrael.ro și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

mijlocitoripentruisrael.ro se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, fara acordul prelabil al utilizatorului.

mijlocitoripentruisrael.ro poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci când mijlocitoripentruisrael.ro este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, mijlocitoripentruisrael.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Prin completarea datelor in formularul pus la dispozitie de catre mijlocitoripentruisrael.ro, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a mijlocitoripentruisrael.ro si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre mijlocitoripentruisrael.ro, entitatile care formeaza brandul mijlocitoripentruisrael.ro si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre mijlocitoripentruisrael.ro, entitatile care formeaza brandul mijlocitoripentruisrael.ro si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, Beneficiarul isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre mijlocitoripentruisrael.ro entitatilor care formeaza brandul mijlocitoripentruisrael.ro
Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale
Dumneavoastră și tuturor persoanelor care transmit către site datele personale vă sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protectie a datelor cu caracter perosnal și a Termenilor si Condițiilor ale acestui Site ați luat la cunoștința faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale ale dumneavoastră și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a acestora.

Vă puteți exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile enumerate mai sus, astfel:

 • dreptul la informare, respectiv mijlocitoripentruisrael.ro este obligat sa furnizeze informatii privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, scopul in care se face prelucrarea datelor, daca furnizarea tuturor datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza, precum si exsitenta drepturilor pe care le aveti ;
 • dreptul de acces, respectiv mijlocitoripentruisrael.ro are obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit.
 • dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv mijlocitoripentruisrael.ro are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata si completata;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a vă adresa justiției;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor personale. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

mijlocitoripentruisrael.ro poate furniza datele utilizatorului cu caracter personal altor societati cu care se afla in relatii de colaborare, precum si entitatilor care alcatuiesc brandul mijlocitoripentruisrael.ro, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

mijlocitoripentruisrael.ro se obliga sa nu solicite date cu caracter personal legate de starea de sanatate a utilizatorilor prin formularele sale.

Dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul ca mijlocitoripentruisrael.ro poate culege și păstra date statistice și anonime,
fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.

Când vizitați Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele dumneavoastră personale.

În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a ne asigura că serviciul este relevant pentru nevoile dumneavoastră, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookie- uri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google sau de către mijlocitoripentruisrael.ro. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (accesați instrucțiunile din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help ⁄ Ajutor). Dacă alegeți să nu folosiți module cookie când vizitați site-ul, unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.