SUBIECTE PENTRU RUGĂCIUNEA DE VINERI 22 februarie 2019

 1. Laudă: pericopa din Torah pentru șabat include Exodul, capitolele 33 și 34, unde atât Dumnezeu, cât și Moise reliefează harul lui Dumnezeu.

 

„Moise a zis Domnului: «Iată, Tu îmi zici: “Du pe poporul acesta!” Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă, Tu ai zis: “Eu te cunosc pe nume şi ai căpătat trecere înaintea Mea!” Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te că neamul aceasta este poporul Tău!» YHWH a răspuns: «Voi merge Eu Însumi cu tine şi îţi voi da odihnă». Moise i-a zis: «Dacă nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa Pământului?» YHWH i-a zis lui Moise: «Voi face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!» Moise a zis: «Arată-mi slava Ta!» YHWH i-a răspuns: «Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele lui YHWH înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!» Moise s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise YHWH; şi a luat în mână cele două table de piatră. YHWH S-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele lui YHWH: «YHWH, YHWH Dumnezeu este plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!»”

Din Exodul, 33:12 – 34:1-7.

 

 • Abba, harul Tău este cu adevărat uimitor. Îți mulțumim că ești atât de îndurător cu noi și cu Israel, națiunea Ta;
 • Te binecuvântăm pentru că ne-ai dat Duhul Tău care ne ajută să umblăm în și prin harul Tău (Zah. 4:6-7);
 • Dumnezeule, Te lăudăm pentru că ești și milostiv și îndelung-răbdător cu noi;
 • Din plinătatea Ta am primit cu toții și har peste har (Io. 1:16);
 • Suntem uluiți de harul Tău și de ceea ce Te-a costat. Harul Tău e gratuit…dar nu este ieftin!
 • …Iar când tot Israelul va fi mântuit, aceasta va fi rezultatul turnării Duhului Tău de har (Zah. 12:10).

 

 1. Alegeri: Săptămâna trecută, toate partidele care vor concura pentru un loc în viitorul Knesset (parlament) israelian și-au finalizat listele și acordurile cu alte partide. Câteva partide de centru-stânga s-au alăturat noului partid Albastru și Alb. Această conglomerare va fi o provocare categorică pentru primul-ministru Bibi Netanyahu și Likud, partidul său, pentru majoritatea voturilor. Trei foști șefi de staff IDF (Gantz, Ya’alon, Ashkenazi) sunt în noul partid și numai unul are ceva experiență politică. Din punct de vedere istoric, foștii comandanți IDF au fost groaznici: Rabin a fost de-acord cu acordul de la Oslo, Barak s-a retras din sudul Libanului, iar Sharon s-a desprins de Gaza.
  • Doamne, Îți amintim de promisiunile Tale pentru a da Israelului conducători după voia Ta în timpul restaurării sale (Is. 1:26; Ier. 3:14-15; 23:4-5).
  • Fă-ne cunoscută nouă și poporului acestuia voia Ta și fie să se îndeplinească (Is. 55:11)!
  • Ajută-i lui Bibi să învingă ceea ce pare a fi un spirit de paranoia și ajută-i să arate calitatea de conducător de stat pe care a demonstrat-o în istorie (Prov. 21:1).
  • Încă nu vedem pe nimeni altul capabil să conducă acum această națiune decât pe Netanyahu. Dacă nu vedem clar, atunci, Doamne, deschide-ne ochii și urechile față de voia Ta (Ps. 119:118; Am. 3:7).
  • Capacitează-l pe Bibi să-și desfășoare campania pe baza politicilor lui și pe seama personalităților oponenților lui (Fap. 10:35).
  • Amintește-i că, în trecutul recent, în alegerea conducătorilor, israelienii s-au arătat a fi mai înțelepți decât mass-media.
  • Fă să iasă la vedere adevăratele politici ale partidului Albastru și Alb (Prov. 16:5).
  • Fă ca în următorul guvern să fie mai mulți politicieni care să respecte realmente Cuvântul Tău (1 Tit. 5:17).

 

 1. Alegeri: ne-am rugat pentru publicul israelian care va alege următorul guvern.
  • Ridică-te, Dumnezeule, împotriva oricărei divinații sau vrăjitorii care încearcă să-Ți înșele poporul (Num. 23:23).
  • Folosește această națiune ca pe o lumină pentru popoare, ajutându-l să discearnă răul de bine (Is. 5:20).
  • Ferește-i să instaureze prin vot un spirit de mândrie (Is. 5:21), ci fă-i să ceară călăuzirea Ta (1 Io. 5:14-15).
  • Întrucât cunoașterea adevărului eliberează, fie ca adevăratele platforme ale partidelor să fie revelate (Ps. 18:28).
  • Îți mulțumim pentru cotidianul Israel Hayom, care este mult mai conservator și adesea chiar biblic în reportajele și opiniile lor [http://www.israelhayom.com/].
  • Îndeamnă-i pe israelieni să iasă și să voteze și să cerceteze pentru cine să facă aceasta (Ecl. 7:25).
  • Doamne, Te rugăm protejează alegerile Israelului de influențe străine (Zah. 2:5).
  • Fă ca experiența politică a lui Netanyahu și a partidului său, Likud, să se vadă în lumina corectă (Psa. 43:3).
  • Fă se se vadă și lipsa de experiență politică a partidului Albastru și Alb – minus toată manipularea mass-media.

 

 1. Alegeri: Ne-am rugat ca Trupul lui Mesia din Israel să vadă cât de important este atât să se roage pentru aceste alegeri, cât și să voteze.
  • Doamne, în acest timp, fie ca 1 Timotei, 2:1-4 să fie proclamat cu putere în toate congregațiile Israelului.
  • Toarnă peste Trupul Tău un duh de mijlocire (Ef. 6:18).
  • Fie ca rugăciunile Trupului israelian să fie după voia Ta și spre gloria Ta (Ps. 115:1-3; 1 Io. 5:14-15).
  • Înlătură din credincioșii israelieni toată gândirea umanistă și anti-biblică (Mat. 16:23; 1 Tes. 5:23).
  • Ajută-ne să ne rugăm în acord cu voia și scopurile Tale profetice pentru acest timp (1 Cr. 12: 32).
  • Înlătură spiritul de descurajare care îi atacă pe conducătorii IFI și ajută-ne să ne ridicăm ochii spre Tine, căci ajutorul nostru vine de la YHWH, Făcătorul cerului și Pământului (Ps. 121:1-2).

 

 1. Securitate: Granița pe Gaza continuă să fie o sursă majoră de pericol pentru Israel și, prin urmare, și pentru noi.
  • S-a scos la lumină că Hamas plătește copiilor 300 șekeli noi ($80) pentru a suferi vătămări în demonstrațiile împotriva Israel. Doamne, unde sunt grupurile susținătoare ale drepturilor omului? Ridică-te împotriva acestor cârmuitori răi (Mat. 18:14).
  • Abba, arată Israelului cum să se apere împotriva urii islamice fără a se simți vinovat când cineva este vătămat sau ucis în timp ce încearcă să vatăme sau să ucidă israelieni și în special evrei israelieni (Rom. 13:3-4).
  • Interzi ca presiunea politică a alegerilor să împiedice guvernul de la a face tot ce se poate pentru a se ocupa de această izbucnire de violență de la gardul de securitate din Gaza (Ecl. 8:11).
  • Îți mulțumim că dai Israelului moduri de descoperire și distrugere a tuturor tunelelor teroriștilor (Ecl. 9:18a).
  • Te rugăm fă la fel cu toate baloanee teroriștilor care aprind focuri în Israel (Ps. 44:4-7).
  • Lui Avi Kochavi, șeful de staff IDF, și comandaților IDF din sud dă-le înțelepciunea pentru a-i furniza lui Bibi și cabinetului de securitate sfaturi, strategie și tactici sănătoase pentru a gestiona Gaza (Prov. 20:18; 24:6).
  • Fă parte de protecție și agerime tuturor soldaților care au baza în sud.
  • Încurcă-i și zăpăcește-i pe cei care urăsc Sionul (Ps. 35:26; 129:5).

 

 1. Securitate: Regulile de angajare în acest război împotriva grupărilor de teroriști – iar nu împotriva altor națiuni – nu sunt clare aici în Israel, nici pe plan internațional, deși ar trebui să fie.
  • Doamne al oștirilor, mișcă-i pe israelieni să dezvolte viitoarea generație de reguli de angajare care vor fi receptate favorabil de către Occident.
  • Cerem linii de ghidaj clare date de comandanții IDF soldaților lor (1 Cor. 14:8).
  • Cerem și ca liniile de ghidaj pentru război să fie norma pentru IDF.
  • Interzi orice confuzie sau darea oricăror ordine contradictorii.
  • Abba, ai milă și înlătură din mulți ,usulmani dorința de moarte care face parte din religia lor.
  • Presează IDF să răspundă atacurilor care țintesc vătămarea și omorârea israelienilor cu forță disproporționată, astfel încât frica de IDF și de Dumnezeul lui Israel să cadă asupra tuturor inamicilor Israelului (2 Cr. 17:10; 20:29).

 

 1. Securitate: Focalizându-ne rugăciunile spre nordul țării, amintim încă o dată că Iranul este principalul vinovat care susține toți inamicii Israelului, atât pe cei din sud, cât și pe cei din nord.
  • Doamne, fii cu Netanyahu săptămâna aceasta când se întâlnește cu președintele rus Putin (Ps. 139:7).
  • Fie ca liniile roșii ale Israelului să fie comunicate clar încă o dată lui Putin (Gal. 4:16).
  • Binecuvântează linia roșie a Israelului care nu va permite niciodată Iranului să-și stabilească bazele militare în Siria.
  • Abba, Tu ai spus că îi vei blestema pe cei care blestemă națiunea Ta (Num. 24:9). Veghează asupra amenințării Tale privitoare la regimul islamic iranian (Ier. 49:38b).
  • Previno orice informații eronate sau de intoxicare care ar înșela Israelul (2 Tim. 3:13).
  • Împărtășește înțelepciune privitoare la gestionarea informațiilor corecte pe care le primește Israelul în vederea acțiunii (Prov. 21:31).
  • După cum ai făcut de multe ori în trecut, dezbină-i pe inamicii noștri unii împotriva altora (2 Cr. 20:22-23; Ps. 55:9).
  • Următorul război împotriva organizației Hezbollah va fi, în realitate, un război împotriva Libanului însuși. Dă Israelului înțelepciunea și curajul de a se lupta în acest fel (Ios. 1:6-9).
  • Ne rugăm din nou pentru soldații din nord să fie în alertă și să primească reguli clare de angajament în luptă.
  • Îți mulțumim pentru toate tunelele teroriștilor pe care Israelul le-a descoperit de-a lungul graniței libaneze.
  • Dacă mai există, descoperă-le grabnic (Iov 12:22).
  • „Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea.” (Mica, 7:8.)
  • Nu permite ca ministrul Apărării Israelului, Bibi Netanyahu, să fie distras de campania de alegeri pentru a lăsa garda jos în privința apărării vieților poporului său (Zah. 12:6).

 

 1. Securitate: Iudeea, Samaria și Ierusalimul sunt inima țării biblice a poporului evreu, indiferent de ceea ce spune lumea. Diavolul știe aceasta și, deci, au fost mai multe atacuri și crime asupra evreilor în această zonă decât în oricare alta dintre posesiunile curente ale Israelului.
  • Doamne, Îți mulțumim că în Războiul de șase zile din 1967 ai redat poporului Tău această zonă (Ier. 31:17).
  • Uită naivitatea și stupiditatea foștilor conducători care au vândut dreptul de întâi-născut al Israelului pentru mai puțin de un blid de linte (Evr. 12:16).
  • Îți mulțumim pentru israelienii care trăiesc acolo și iubesc acea parte din Țara Promisă (Ier. 31:4-5).
  • Protejează toți „coloniștii” și soldații care îi apără (Deut. 12:10; 33:27-29).
  • Ne rugăm pentru forțele de securitate din Iudeea și Samaria să primească reguli clare de angajament în luptă.
  • Interzi viitorului guvern să dezrădăcineze vreo așezare (Lev. 25:23).
  • Dă-ne un guvern care să aibă dorința din inimă de a construi în întreaga țară a Israelului (Am. 9:13-15).
  • Arată Israelului cum să gestioneze uneltirile ticăloase ale iordanienilor în vederea acordării către palestinieni a unei autorități sporite pe Muntele Templului.
  • Încurajează și susține Israelul în timp ce își păstrează liniile sale roșii în acea zonă foarte sensibilă.
  • Protejează toate forțele de securitate staționate acolo (Ps. 140:7).
  • Noi proclamăm deasupra Muntelui Templului că Yeșua este Domnul tuturor (Fap. 10:36) și că El este Fiul lui Dumnezeu (Lc. 1:35; Fil. 2:6-11).

 

 1. Apă: Vremea umedă pe care o resimte Israel este un răspuns categoric la rugăciune. Marea Galileei a crescut cu circa 2,5 metri, deși încă este cu 5 metri sub nivelul de vârf, deci I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat până acum în acest anotimp și I-am cerut mai mult. Vă mulțumim că vă rugați pentru această parte foarte importantă a restaurării acestei națiuni, de dragul Numelui Său cel sfânt (Ez. 36:35-37).

 

Vă rugăm să vă rugați pentru această lucrare de slujire, căci vrem să continuăm înaintarea pe cărarea pe care El a deschis-o pentru picioarele noastre.

Șabat șalom și binecuvântări din Ierusalim

Echipa IFI.

 

1YHWH este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

2El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;

3îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.

4Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

5Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.

6Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa lui YHWH până la sfârşitul zilelor mele.

Psalmii, 23:1-6.

 

Traducerea: Mircea Sever Roman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like