Puncte de rugăciune pentru Israel – 3 noiembrie 2023

 1. Laudă:
Uneori, când Dumnezeu ne pune la încercare, El ne întreabă ce l-a întrebat pe Avraam în porțiunea Torei alocată acestui Shabat: Este ceva prea greu pentru YHWH? (Gen. 18:14a) În acest timp de război în Israel, un răspuns afirmativ la această întrebare ne permite să ne rugăm mai eficient.
 • Doamne, ca și Creator al cerului și al pământului, nu este nimic prea greu pentru Tine (Ier. 32:17, 27).
 • De fapt, pe măsură ce ne uităm adânc în inimile noastre, știind că Tu ne-ai mântuit deja, suntem absolut convinși că poți face imposibilul (Prov. 15:11; Ier. 17:9; Matei 15:19; Luca 1:37; 18:27).
 • Te lăudăm că ne-ai ales înainte de a-ți spune „da” (Ioan 15:16; Efeseni 1:4).
 • Ne bucurăm că promisiunile Tale sunt întărite pentru totdeauna în veșnicie (Psalmul 119:85).
 • Suntem liniștiți că, din moment ce Exiști în afara timpului, nimic nu Te ia prin surprindere (Isaia 37:16).
 • Îți mulțumim că ne-ai dezvăluit planurile Tău, astfel încât să ne putem ruga (Geneza 18:17-18 din porțiunea Torei).
 • Te binecuvântăm și te lăudăm pentru că ne-ai spus că rugăciunile noastre sunt desfătarea Ta (Prov. 15:8b, 29b).
 • Îți mulțumim că ai inclus în Cuvântul Tău multe plângeri, temeri și alte tulburări emoționale legate de luptele vieții pe care autorii Ți le mărturisesc, deoarece acest lucru ne încurajează să fim sinceri cu Tine și să nu încercăm să pretindem că suntem maturi spiritual tot timpul ( Psalmii 55:1-8; 61:2; 77:3; 2 Corinteni 4:7-18).
 • Te binecuvântăm pentru multele moduri în care ne forțezi să avem încredere în Tine în acest moment, chiar și atunci când nu suntem știm foarte clar ceea ce faci – sau ce permiteți să se facă (Prov. 3:5).
 1. „Operațiunea Swords of Iron”:
Porțiunea Tora a Sabatului are o promisiune de la Îngerul lui Dumnezeu către Avraam, care este foarte relevantă în războiul Israelului împotriva Hamas din prezent: “și a zis: „‘Pe Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și-ți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume: ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei.”
‭‭(Gen. 22:16-17; cp. 24:60).
 • Doamne, în conformitate cu această promisiune, când războiul se va termina, lasă Israelul să intre in posesia tuturor „porților” Hamas din Gaza.
 • Ne bucurăm că ieri un comandant al IDF a spus că se află la porțile orașului Gaza (Isaia 55:11).
 • Tu ești un Dumnezeu al răzbunării (Deut. 32:41-43; Psa. 79:10) care a folosit armatele umane de-a lungul istoriei ca braț al răzbunării Tale și, prin urmare, Îți cerem să folosești IDF pentru a te răzbuna pe toți cei care au ucis – sau care plănuiesc să ucidă – poporul Tău (Isaia 34:8; Ezechiel 25:12-17).
 • Doamne, ghidează eforturile de război ale Israelului împotriva Hamas, inclusiv folosind metode neconvenționale (Isaia 30:21).
 • Oferă celor din IDF tot echipamentul, curajul, înțelepciunea și protecția de care au nevoie (Psalmul 44:1-3).
 • De asemenea, împlinește nevoile familiei fiecărui soldat care așteaptă cu nerăbdare acasă (1 Sam. 30:24).
 • Pre întâmpină toate incidentele sau accidentele de incendiu prietenesc din a nu răni sau ucide soldații IDF (Psalmul 121:4).
 • Rege Mesia, ridică-Te și împrăștie protecția spirituală demonică a Hamasului (Psalmul 68:1, 30b; Zah. 9:5b).
 • Eliberează-ți armatele îngerești pentru a lupta alături de IDF în acest moment (Psalmul 59:5; Zah. 9:14-15).
 • Doamne al oștirilor, ajustează regulile de angajare ale IDF pentru a se alinia cu standardele Tale Biblice care sunt foarte diferite de cele umaniste ale Occidentului (Geneza 6:9; Deut. 20:10-18; Prov. 21:30-21).
 • Oferă o minte sclipitoare operatorilor de drone ai Israelului pentru a găsi și a elimina dușmanii lui Israel (Isaia 31:5; Zah. 9:13-16).
 • Arată celor din IDF calea cea mai eficientă de a distruge vastul sistem de tuneluri subterane al Hamas din Gaza, precum și teroriștii și capcanele explozive care se află în ele (Iov 26:6; 34:22; Psa. 95:4; 124:6-8; 139:11).
 • Oprește electricitatea și distruge toate rezervele de combustibil care mențin tunelurile locuibile – și forțează teroriștii să iasă din ascunzătoarele lor în raza IDF (Psalmul 35:1-8; Mic. 7:15-17) .
 • De asemenea, Doamne, eliberează frica Ta pentru a-i scoate pe Hamas din „canalele” lor (Iov 18:5-11; Mic. 7:16-17).
 • Alternativ, agită pământul de sub Gaza, astfel încât toate tunelurile și răul conținut în ele să fie înghițite de pământ (Iov 38:12-13; Isaia 24:19-20: Ier. 49:21).
 • Împinge inamicul cu capul înainte în capcanele pe care le-au întins pentru IDF (Psalmul 35:8; 141:9-10; Ecl. 10:8).
 • În mila Ta, păzește ostaticii și eliberează-i (Psalmul 79:11; 102:20; Isaia 49:24-26).
 • Trimite îngerii Tăi să-i scoată, așa cum ai făcut și cu Lot și Petru (Geneza 19:16; Fapte 12:5-11)
 • Lasă Israelul să se străduiască să elibereze ostaticii, dar în același timp să lupte cu Hamas cu toată puterea lui (Numeri 24:8-9, 20).
 • Ajută serviciile de informații ale Israelului să discearnă în mod corect toate datele de informații adunate din Gaza, Iudeea și Samaria și, de asemenea, din Liban (Iov 12:22; Prov. 15:3; Obad. 1:6).
 • Fii cu soldații credincioși și dă-le îndrăzneala să umble în darurile Duhului, aducând chiar și cuvinte de înțelepciune și daruri de vindecare pe câmpul de luptă (1 Cor. 12:4-11).
 • Doamne, Dumnezeul oștirilor, împărtășește conducătorilor lui Israel – și nouă ca muniție în rugăciune (Amos 3:7) – care sunt scopurile Tale finale pentru acest război (Prov. 16:4-5; Ier. 30:16; Obad. 1:15-20).
 • Nu permite Israelului să predea Gaza Autorității Palestiniene care este la fel de antisemită și antisionistă precum Hamas și care susține și susține pe deplin violența demonică împotriva Israelului (Mat. 12:43-45).
 • Întrucât Gaza face parte din moștenirea lui Iuda, Israelul să o recupereze (Ios. 15:1, 47; Judec. 1:18; Obad. 1:17).
 • Deși este evident că Hamas este ISIS-ul palestinian, totuși, Doamne, privim cu frustrare și furie națiunile occidentale care încearcă să împiedice Israelul să-l distrugă complet și, prin urmare, Îți cerem să lupți împotriva tuturor încercărilor umaniste de a-i proteja pe aceștia care sunt dușmanii Tăi astăzi. (Psalmi 35:1; 83:1-4).
 1. Securitate internă:
Israelul luptă împotriva teroriștilor din Iudeea și Samaria și are un mare succes. Din fericire, războiul împotriva Hamas a ținut o mare parte din acestea în afara titlurilor mass media.
 • Continuă să transformi lupta Israelului împotriva teroriștilor palestinieni din Iudeea și Samaria într-un succes uriaș, în timp ce aceștia capturează sau ucid Hamas și alți teroriști care sunt încorporați acolo (Obad. 1:18; Zah. 12:6).
 • Trimite o confuzie masivă și o mare teamă în inimile tuturor teroriștilor palestinieni care au o ură viscerală împotriva Israelului și a evreilor (Psalmul 40:14-15; Ier. 17:18; Ezechiel 35:11-13).
 • Dezvăluie și distruge toate ascunzișurile și depozitele de arme (Isaia 54:17a; Ezechiel 32:26-27).
 • Folosește rugăciunile noastre ca trâmbițe ale lui Ghedeon și lasă-i pe acești teroriști să se distrugă unii pe alții (Judecătorii 7:21-22).
 • Păzește unitatea liderilor politici și militari ai Israelului într-un scop unanim (Amos 3:3).
 • Doamne, ridică în guvernul și armata lui Israel pe Fiii Sionului care se tem de Tine și cinstesc Cuvântul Tău (Psalmul 40:3) și înlocuiește-i pe toți Fiii Greciei – cei care se tem de om (Ioel 3:6-8; Zah. 9:13).
 • Înconjoară, de asemenea, fiecare guvern și conducător militar cu fii ai Sionului, precum și pe fiii lui Isahar, ca sfetnicii lor personali, cărora sa le acorde atenție (1 Cronici 12:32; Prov. 20:18; 24:6).
 • Pregătește tot personalul civil de securitate pentru a fi pregătit și capabil să protejeze fiecare dintre comunitățile cărora le sunt repartizați – în Iudeea, Samaria și în restul națiunii (Ios. 1:14).
 1. Securitate externă:
Iranul este creierul din spatele majorității amenințărilor militare actuale împotriva Israelului. Nu numai că au lucrat ani de zile cu Hamas pentru a planifica masacrul din 7 octombrie, dar ei controlează și Hezbullah – reprezentantul lor foarte periculos din Liban. Regimul iranian trebuie înlăturat de dragul Israelului, al iranienilor, al libanezilor și al întregii lumi.
 • Doamne, Tu ridici tronul Tău în Elam – Iranul antic – prin creșterea miraculoasă a Trupului de credincioși iranieni, și pentru aceasta Te binecuvântăm și Te lăudăm (Ier. 49:38a). Mai mult, Doamne!
 • Acum Îți cerem să îndeplinești a doua parte a acelui verset și să distrugi conducătorii Iranului (Ier. 49:38b).
 • Dumnezeule Atotputernic lasă ca amenințările constante ale Iranului împotriva Israelului să cadă asupra propriilor lor capete (Iov 4:8; Gal. 6:7).
 • Lasă mândria adversarilor Tăi de a blestema Israelul să-i ducă la nimicire (Numeri 24:9b; Obad. 1:3-4).
 • Doamne, descarcă strategia Ta la Comandamentul Iran al IDF pentru a arăta Israelului cum să răsplătească Iranul pentru că a fost mintea umană din spatele masacrului poporului Tău (Deut. 3239-43; Nah. 1:2).
 • Asigură Israelul prin modul în care l-ai ajutat să câștige fiecare război pe mai multe fronturi împotriva lor – în 1948, în 1967 și în 1973 – că Tu ești în continuare același Dumnezeu Atotputernic al lui Israel și astăzi (1 Sam. 17:4; 2 Reg. 6:16-17; 2 Cronici 20:15; Psa. 3:1-8; 44:1-4; Mal. 3:6).
 • Doamne, Tu să ai ultimul cuvânt dacă Hizbullah ar trebui să lupte împotriva Israelului în acest moment (Psalmul 33:10-11).
 • Eliberează panică și frică în toți aliații Iranului din jurul națiunii Tale (2 Cronici 17:10; Ier. 4:19).
 • Pune-i pe cei pe care îi urăști (Psalmul 11:5) unul împotriva celuilalt și reaprinde războiul vechi de 1400 de ani dintre musulmanii suniți și șiiți (2 Sam. 22:3; Psalmul 55:9; 68:30b; Prov. 28:17).
 • Mesia Yeshua, păzește, binecuvântează și maturizează spiritual toți credincioșii iranieni și călăuzește-i în timp ce se roagă pentru națiunea lor (1 Tim. 2:1-4), și binecuvântează și se roagă pentru Israel (Geneza 12:3a; Psalmul 122 :6).
 1. Guvern și societate:
Guvernul de război de unitate de urgență al Israelului a fost format prin adăugarea unui politician care este practic un fiu al Greciei – Benny Gantz. Deși acesta nu este cel mai bun mod de a câștiga un război, continuăm să ne rugăm privind și încrezându-ne în Dumnezeu și nu în om (Psalmi 20:7-9).
 • Promovează Fiii Sionului și îndepărtează orice fii ai Greciei din guvernul Israelului (Deut. 1:13).
 • Atâta timp cât Bibi Netanyahu este încă conducătorul Israelului, folosește-l pentru gloria Ta și ajută-l să se concentreze pentru a face ceea ce este necesar pentru a proteja Israelul astăzi (Iov 32:8; Psalmul 68:27-28; Dan. 2:21).
 • Îți mulțumim pentru creșterea numărului de oameni Haredi [ultra-ortodocși] care se alătură IDF și pentru mulți alți Haredim care fac fapte bune pentru a mângâia și îngriji mulți israelieni devastați (Isaia 35:3; 40:1).
 • Abba, mângâie familiile israeliene ai căror membrii au fost uciși, care vor fi uciși, care sunt ostatici sau, cel mai rău, al căror destin rămâne necunoscut (Psalmul 23:4; Isaia 25:8; Ieremia 31:13).
 • Păzește mințile și inimile israelienilor care adună cadavrele și părți ale trupurilor (Psalmul 140:7).
 • Asigură toate nevoile – fizic, emoțional, mental, financiar și spiritual – multor israelieni care se află astăzi în exil interior și lasă-i să vadă mâna Ta în aceasta (Psalmul 86:17; Ieremia 29:11).
 • Pregătește societatea israeliană pentru oricare va fi rezultatul acestui război (Isaia 42:9).
 • Susţine în mod miraculos economia lui Israel în această vreme (Psalmul 65:9; 78:20).
 • Folosește atacul Hamas pentru a-i convinge în sfârșit pe israelieni că împărțirea pământului Tău aduce doar război, moarte și distrugere – așa cum se vede în Gaza, Sudul Libanului și în Iudeea și Samaria (Lev. 25:23; Ioel 3:1-2).
 • De asemenea, folosește-l pentru a sparge idolul „soluției celor două state” din inimile evreilor, în ciuda faptului că președintele american Biden și alți lideri insistă că aceasta trebuie să fie soluția finală (Psalmul 96:5; 97:7; 106:34-36).
 • Fie ca declarația lui Neemia din 2:20 să fie proclamată națiunilor care doresc ca Israelul să permită crearea unei „Palestine” în orice fel în țara Ta – inclusiv în Gaza (Nee. 2:20).
 • Redu la tăcere oamenii răi, sau înșelați, în poziții, de influență, în special în mass-media, care îndrăznesc să compare atacurile Hamas și răspunsul Israelului ca ambele fiind la fel de rele (Psalmul 31:18; Ecl. 3:7b).
 • Continuă să-l folosești pe ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, care a criticat ONU pentru incapacitatea lor de a condamna Hamas pentru actele sale îngrozitoare împotriva civililor israelieni – inclusiv arabilor israelieni (Gal. 4:16)!
 • Dă-i Israelului înțelepciunea Ta cu privire la relațiile sale cu așa-zișii aliați ai săi care i-au rezistat într-o manieră atât de vicioasă când se luptă împotriva Hamas – în special Turcia, Iordania și Egipt (Iov 16:20; 42:7).
 • Călăuzește Israelul pentru a contracara toate cerințele nelegiuite ale administrației americane (Psalmul 33:10-11).
 • Doamne, confruntă noul ambasador israelian al Americii, Jack Lew, care, în ciuda faptului că este un evreu ortodox, are o ideologie foarte periculoasă împotriva Israelului (Isaia 33:7).
 1. Aliyah:
Dumnezeu Își restabilește poporul în țara Sa de dragul numelui Său sfânt (Ezechiel 36:21-24). Subliniem acest lucru deoarece mulți credincioși sunt ignoranți pentru că nu cred cu adevărat în Tanah.
 • Folosește creșterea scandaloasă a atacurilor antisemite și anti-israeliene în întreaga lume, ca urmare a războiului Israelului împotriva Hamas, pentru a le arăta evreilor în exil că, deși s-ar putea să nu fie complet în siguranță în Israel, este mai sigur decât a trăi printre neamuri (Isa. 5). :13-16; Ier. 32:37).
 • De asemenea, lasă acest timp din ce în ce mai periculos pentru ei să-i transforme pe mulți în Fii ai Sionului și să alunge din gândirea lor toate scuzele umaniste care îi împiedică să vină acasă (Psalmul 137:5-6).
 • Așa cum ai făcut în porțiunea Tora, trimite îngeri să scoată pe Lot-ul modern din condițiile lui confortabile în Sodoma și Gomora a zilelor noastre (Geneza 19:15-16).
 • Mulțumesc că aproximativ 300.000 de israelieni s-au întors acasă ca urmare a războiului (Deut. 30:3-5).
 • Ajută-i să rămână aici și să nu se întoarcă în robia lor printre popoare (Amos 9:14-15).
 • În timpul războiului, ține deschise porțile lui Israel pentru fiecare evreu care vrea să se întoarcă (Isaia 60:8-11).
 • Războiul să forțeze Israelul să-și extindă suveranitatea asupra mai multor teritorii din țara Ta pentru a oferi suficient loc pentru toți evreii pe care îi aduci acasă (Isaia 49:18-22; Ier. 32:41-44; Ezechiel 36: 8-12).
 • Doamne, împlinește Cuvântul Tău și lasă unii dintre noii imigranți să repopuleze Gaza (Tof. 2:6-7).
 • Vorbește mai multor credincioși dintre neamuri pentru a ajuta la aducerea poporului Tău acasă – chiar și în acest moment (Isaia 49:22).
 1. Mântuire:
Ne rugăm ca „tot Israelul” să fie mântuit, deoarece aceasta aduce slavă lui Dumnezeu (Psalmul 79:9; 85:9; Isaia 46:13)! De asemenea, ne rugăm pentru securitatea Israelului pentru că, pentru ca israelienii să fie salvați, trebuie să fie în viață!
 • Mântuiește fiecare ostatic al Hamas, în special pe cei care vor muri în captivitate (Os. 13:14a).
 • Dezvăluie-L pe Mesia familiilor ostaticilor ca fiind Cel care a biruit deja moartea (Ioan 11:25).
 • Răscumpără mulți soldați IDF, în special pe cei care vor muri în luptă (Deut. 20:1-8; Ioan 15:13).
 • Fiecare soldat credincios să strălucească ca un martor viu al Tău, Doamne Yeshua (Isaia 35:3-6).
 • Zguduie evreii nemântuiți când citesc în Tora despre doi Iahve în două locuri diferite într-un singur verset și lasă-i să Te întrebe pe Tine – și nu pe rabinii lor – despre ce înseamnă aceasta (Geneza 19:24)!
 • De asemenea, să ardă în inimile lor ceea ce i-a spus Avraam lui Isaac în porțiunea Tora: Fiul meu, Dumnezeu Însuși va oferi un miel pentru arderea de tot… (Geneza 22:8a)
 • Doamne, dezvăluie-Tu însuți unor teroriști Hamas în timpul acestui război (Psalmul 83:16; Matei 5:44) și lasă-i să se predea Ție, apoi celor din IDF și să ajungă să provoace gelozia soldaților evrei (Rom. 11:11)!
 1. Trupul lui Mesia:
Acesta este un moment crucial pentru ca Trupul să stea în spărtură pentru Israel și propria națiune (Ezechiel 22:30-31). De asemenea, credincioșii trebuie să aibă un discernământ evlavios pentru a nu accepta doar ceea ce declară orice așa-zis profet despre războiul Israelului din Gaza ci doar ceea ce se împlinește profetic. Abia după împlinire putem spune cu adevărat: „Aceasta este ceea ce s-a spus…” (Fapte 2:16)
 • Folosește războiul pentru a-i determina pe mai mulți credincioși să citească Tanahul, astfel încât să aibă o idee despre ceea ce faci Tu în Israel, precum și în lume, în acest moment (Isaia 8:20; Ier. 8:9; Luca 24:25; 2 Petru 1:19).
 • Dezvăluie Trupului că Satana vrea să distrugă Israelul pentru a dovedi că Cuvântul Tău este o minciună (Ier. 31:35-37)
 • Avertizează-i să nu se opună la ceea ce faci astăzi din toată inima și sufletul (Ier. 32:41-44).
 • Doamne, alungă din Trup toate învățăturile antisemite și antisioniste care îl deschid la erori teologice și chiar spre închinarea altui „Isus” (2 Cor. 11:4; Efes. 4:14-15).
 • Doamne Yeshua, în Trupul Tău, ridică pe Fiii Sionului și îndepărtează pe Fiii Greciei (Zah. 9:13).
 1. Apă:
Israelul se află la începutul sezonului ploios.
 • Avva Părinte, strigăm spre Tine pentru a asigura toate nevoile de apă ale lui Israel (Matei 5:45b).
 • Folosește și apa ca armă în timp ce Israel luptă împotriva dușmanilor Tăi (Iov 38:22-23).
 • Apa pe care o trimiți să fie o mărturie a harului Tău printre mulți israelieni (Isaia 41:17-20).
 1. IFI:
Este o luptă să știi cum să mijlocești pentru Israel în acest moment. Vă mulțumim că vă rugați pentru ca noi să avem discernământul Duhului și să nu fim descurajați sau copleșiți în acest război.
Shabat shalom și binecuvântări de la Ierusalim
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Num. 6:24-26
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like