Puncte de rugăciune pentru Israel – 27 octombrie 2023

 1. Laudă:
Porțiunea Tora a acestui Sabat se deschide cu chemarea lui Avram de către Dumnezeu, care va fi tatăl unei națiuni care va fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului. În această porțiune Avram îl întâlnește pe Melhisedec, regele Salemului și un preot care afirmă că Dumnezeul lui Avram este Suveranul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Avram al Dumnezeului Preaînalt, stăpânul [+ Creatorul] al cerului și al pământului și binecuvântat să fie Dumnezeul Prea Înalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâna ta’. (Gen. 14:19b-20a)
 • Doamne, în această perioadă foarte dificilă în Israel și în lume, este bine să ne reamintim că Tu deții încă controlul totala – chiar dacă ne întrebăm ce faci sau de ce permiți unele lucruri (Psalmul 103:19).
 • Aleluia! Prețios Creator Doamne, absolut nimic nu este prea dificil pentru Tine (Ier. 32:17, 27).
 • Mesia Yeshua, noi declarăm că Tu ești Domnul tuturor, astăzi! (Matei 28:18; Fapte 10:36).
 • Te lăudăm pentru Duhul Tău care Te proslăvește în viețile noastre (Ioan 16:14; 1 Cor. 12:3).
 • Te binecuvântăm, Doamne Yeshua, pentru că ești astăzi Marele nostru Preot după rânduiala lui Melhisedec (Psalmul 110:4; Evr. 5:6; 6:20; 7:17, 21).
 • Îți mulțumim că ești turnul nostru înalt în care găsim siguranță (Psalmul 18:2; Prov. 18:10).
 • Suntem smeriți și onorați de felul în care ne inviti să colaborăm cu Tine – amintindu-Ți de promisiunile Tale și rugându-Te să le împlinești pentru slava Ta (Amos 3:3; Ioan 15:16; 1 Ioan 5:14-15) .
 • Te lăudăm pentru multele rugăciuni care primesc răspuns prin și în această criză din Israel (Psalmul 50:15).
 • Ne-ai avertizat în 2 Timotei 3:1 că în zilele de pe urmă, vor veni vremuri grele, adică feroce, așa că ne mângâie faptul că nici măcar masacrul Hamas din Israel nu Te-a luat prin surprindere.
 1. Operațiunea Swords of Iron”:
Auzim că IDF face incursiuni militare în nordul Gazei și atacă Hamasul în moduri care nu au fost raportate. Și, deși speram la o incursiune majoră la sol până în acest moment, auzirea acestei știri este încurajatoare, deși modul în care națiunile occidentale împiedică Israelul să distrugă Hamas este descurajator. Cu toate acestea, Dumnezeu a vorbit, de asemenea, iar în porțiunea profetică a Sabatului El declară: Nu vă temeți, căci Eu sunt cu voi; nu fi consternat; căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări și te voi ajuta… Iată, toți cei mâniați împotriva ta vor fi rușinați și rușinați; vor fi ca nimic; cei ce se ceartă cu tine vor pieri… Cei care se războiesc împotriva ta vor fi ca un nimic… Căci EU DOMNUL Dumnezeul tău te voi ține de mâna dreaptă, zicând: „…Nu vă temeți, vierme Iacov și oameni ai lui Israel; Te voi ajuta’, zice YHWH, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Iată, vă voi face un nou instrument de treierat ascuțit, cu dinți. Vei bate munții și îi vei bate și vei face dealurile ca pleava. Îi vei vânt, și vântul îi va duce, vârtejul îi va împrăștia și te vei bucura în IHWH și te vei slăvi în Sfântul lui Israel. (Isaia 41:10-16)
 • Doamne, împlinește aceste declarații împotriva fiecărui ucigaș al Hamas și a tuturor susținătorilor lor (Ier. 1:12).
 • Îți mulțumesc că ai îndrumat Israelul să lupte sub radar în această etapă inițială a războiului (Ier. 33:3).
 • În timp ce mulți lideri mondiali îi spun lui Israel să nu facă din acesta un război a răzbunării, Tu ești un Dumnezeu al răzbunării (Deut. 32:41-43; Psalmii 79:10) și așa cum ai folosit armate umane de-a lungul istoriei pentru a face dreptate, cerem să folosești IDF ca arma Ta de război, răzbunând pe toți cei care au ucis poporul Tău (Psalmul 94:1-6; Ier. 51:20-24).
 • Revelează-Ți planurile Israelului pentru a ști cum să lupte împotriva Hamas, în ciuda celor peste 200 de ostatici care sunt folosiți de ei ca scuturi umane (Gen. 14:14-16 face parte din porțiunea Tora).
 • Doamne milostiv, păzește ostaticii și eliberează-i (Geneza 41:14; Psalmul 79:11; Isaia 49:24-26).
 • Furnizează soldaților lui Israel tot ce au nevoie: echipament, curaj, înțelepciune și protecție (Psalmul 44:4-6).
 • Asigură toate nevoile fiecărui membru din familia soldaților care rămân acasă (1 Sam. 30:24).
 • Doamne Atotputernic, modifică regulile de angajare ale IDF pentru a fi în acord cu strategiile Tale de război și nu cu cele umaniste ale lumii (Deut. 20:10-18; Prov. 21:30-21; 1 Cor. 14:8).
 • Îndepărtează orice protecție spirituală demonică care înconjoară Hamas (Numeri 14:9; Zah. 9:5b).
 • Când invazia terestră va începe treptat, trimite cete de îngeri să lupte alături de IDF (Zah. 9:14).
 • Arată celor din IDF cum să distrugă tunelurile subterane extrem de periculoase care străbat Gaza și sunt pline de teroriști și capcane explozive (Iov 26:6; 34:22; Psa. 124:6-8; Amos 9:2-3).
 • Trimite frica Ta și alungă-i din ascunzișurile lor de sub pământ (Mic. 716-17).
 • De asemenea, Dumnezeule, scutură pământul de sub Gaza, încât toate aceste tuneluri, împreună cu tot răul care este în ele, să înghițite de pământ (Psalmul 99:1; Iov 38:12-13; Isaia 24:19-20).
 • Prinde vrăjmașii Tăi în capcanele pe care le întind pentru IDF (Psalmul 35:8; 57:6; 141:9-10).
 • Protejează și înconjoară soldații credincioși, dându-le îndrăzneala să folosească darurile Duhului – chiar și cuvinte de înțelepciune și daruri de vindecare în mijlocul bătăliei (1 Cor. 12:4-11).
 • Unge operatorii de drone ai Israelului să fie super-eficienți pentru a găsi și ucide dușmanii lui Israel (Zah. 9:13-16).
 • În timp ce serviciile de informații ale Israelului vor fi cercetate pentru că nu au cunoscut atacul bine planificat al Hamas, Doamne, lasă ungerea Ta peste ei astăzi, în timp ce adună și interpretează date despre Gaza, Iudeea și Samaria și oferă-le mai mult discernământ și înțelepciune (Iov 28:11b; 34:21-22; 42:2; Obad. 1:6).
 • Mărește succesul actual al războiului Israelului împotriva teroriștilor palestinieni din Iudeea și Samaria, care și-au sporit atacurile în sprijinul Hamas în acest moment (Obad. 1:18; Zah. 12:6).
 • Adu confuzie în fiecare organizație teroristă palestiniană și folosește-le aroganța și ura împotriva lui Israel pentru a-i pune unul împotriva celuilalt (Gen. 16:11-12 în porțiunea Torei; Psalmul 129:5; Ezechiel 35:11-13).
 • Avva, promovează-i pe Fiii Sionului care se tem de Tine și privesc spre Cuvântul Tău, în guvernul și armata lui Israel, și îndepărtează-i pe Fiii Greciei – cei care se tem de om (Iov 34:24; Dan. 2L21a; Zah. 9:13).
 • Doamne, mustră-l pe ministrul Apărării Gallant, care a spus Comitetului pentru Afaceri Externe și Apărare că este imposibil să nu se accepte ajutor din partea Americii și să nu se conformeze cerințelor lor (Prov. 9:8b)!
 • Protează unitatea liderilor politici și militari ai Israelului în acest război (Amos 3:3).
 • Înconjoară-i cu fii ai Sionului și fii ai lui Isahar ca sfetnici (1 Cronici 12:32; Prov. 20:18; 24:6).
 • Doamne, Dumnezeul oștirilor, împărtășește conducerii lui Israel – și nouă ca obiectiv al rugăciunii (Amos 3:7) – care sunt scopurile Tale finale pentru acest război (Iov 21:29-30; Prov. 16:4-5; Ieremia 30:16).
 • Nu lăsa ca scopul Israelului să fie predarea Gazei către Autoritatea Palestiniană, care este la fel de antisemită, antisionistă și susține violența demonică împotriva Israelului le fel ca și Hamas (Mat. 12:43-45).
 • Gaza face parte din moștenirea lui Iuda, așa că ne rugăm ca Israelul să o recupereze (Ios. 15:1, 47; Judec. 1:18).
 • Lasă realitatea că Hamas este ISIS palestinian să descurajeze națiunile occidentale să încerce să blocheze obiectivul Israelului de a distruge complet acest inamic malefic (Psalmul 9:5, 15-20; 10:15-16).
 • Cu toate acestea, Doamne, vedem deja națiuni, inclusiv America, încercând să-l oprească Israelul, așa că Îți cerem să lupți împotriva tuturor încercărilor umaniste de a-i proteja pe acești amaleciți din zilele noastre (Ex. 17:14-16; Psa. 35:1).
 • Îndepărtează orbirea națiunilor pentru a percepe că dușmanii lui Israel nu sunt la mii de mile depărtare ca Saddam Hussein și Al-Qaeda – ci sunt chiar la granițele lui Israel (Psalmul 22:11).
 • Răspunsurile care vor indica națiunile în care Israelul nu poate avea încredere să-i arate lui Israel pericolele de a se uita la om pentru a le furniza ceea ce au nevoie pentru a se apăra (Isaia 31:1-3) și să-i întoarcă să privească spre Tine (Psalmul 80:3, 7, 19).
 1. Securitate externă:
Hamas afirmă în mod deschis că Iranul i-a susținut în acest masacru oribil. De asemenea, principalul reprezentant al Iranului, Hezbullah, și alte grupuri teroriste palestiniene din Liban și Siria, legate de Iran, au atacat Israelul și, din fericire, Israelul a ripostat puternic. Însă nivelul îngrijorării este de așa natură încât multe dintre orașele și comunitățile din nordul Israelului au fost evacuate în altă parte.
 • Doamne, dă înțelepciune Comandamentului din Iran al IDF pentru a expune legătura Iranului cu masacrul din 7 octombrie și pentru a recomanda din partea Ta ce ar trebui să facă Israelul pentru a răspunde Iranului (2 Sam. 5:24; Prov. 21:30-31).
 • Doamne, ține seama de amenințările Iranului față de Israel (Psalmul 59:12) și luptă împotriva lor (Psalmul 35:1-3; 74:22-23).
 • Ridică mai mulți Fii ai Sionului pentru în poziții de comandă în cadrul IDF astăzi (Zah. 12:6).
 • Folosește mândria arogantă a dușmanilor lui Israel pentru a-i conduce la distrugere totală (Prov. 16:18; Obad. 1:3-4).
 • Trimite o panică masivă în mintea tuturor împuterniciților Iranului din jurul Israelului (Ier. 4:19; 49:2).
 • Pune-i unul la împotriva celuilalt, alimentând ura de 1400 de ani dintre suniți și șiiți (Psalmul 55:9).
 • Încurajează Israelul prin modul în care i-ai ajutat să câștige fiecare război pe mai multe fronturi pe care l-au purtat – în 1948, în 1967 și în 1973 (1 Sam. 17:4; 2 Regi. 6:16-17; 2 Cronici 20:15; Psalmii 3:1-8; 44:1-4).
 • Doamne, dacă este timpul Tău ataci preventiv Hezbullah – condu IDF să o facă (Ier. 50:24; Mic. 4:11-13).
 • Îndepartează complet conducerea șiită iraniană actuală de peste acea națiune (Ier. 49:38b).
 • Doamne Yeshua, protejează, binecuvântează și maturizează spiritual toți credincioșii iranieni, conducându-i în rugăciune pentru națiunea lor (1 Tim. 2:1-4) și pentru Israel (Numeri 24:9b; Psa. 122:6).
 1. Guvern și societate:
Israelul are un guvern unitate de urgență pentru război care a fost format prin adăugarea mai multor politicieni care sunt în realitate fii ai Greciei – în special Benny Gantz. Nu aceasta este modalitatea de a câștiga un război și, până acum, majoritatea Israelului nu este mulțumit de modul în care decurge această bătălie.
 • Promovează Fiii Sionului și îndepărtează-i pe fiii Greciei din guvernul de război al Israelului (Ex. 18:21).
 • Atât timp cât Bibi Netanyahu este liderul Israelului, folosește-l pentru gloria Ta și ajută-l să se concentreze pe a face ceea ce este necesar pentru a proteja Israelul – și nu ceea ce este necesar pentru a-i proteja moștenirea (Psalmul 68:27-28).
 • Folosește atrocitățile Hamas pentru a vindeca societatea israeliană, inclusiv pocăința exprimată în mod deschis din partea opoziției și a liderilor anti-judiciari față de ura lor față de guvernul israelian ales democratic, ceea ce a dus la o astfel de divizare în societate, încât Iranul și Hamas au perceput acesta ca fiind momentul distrugerii Israelului. (Isaia 29:9-14).
 • Îți dăm gloria pentru numărul în creștere al bărbaților Haredi [ultra-ortodocși] care se alătură IDF și pentru mulți alți Haredim care fac fapte bune pentru a mângâia și îngriji israelienii devastați (Psalmul 50:15).
 • Doamne, Îți cerem să mângâi toate familiile ai căror cei dragi au fost uciși, care vor fi uciși, care sunt ostatici sau, cel mai rău, al căror destin rămâne necunoscut (Psalmul 23:4; 77:1-20; Isaia 61: 2b-3).
 • De asemenea, asigură toate nevoile – fizic, emoțional, mental, financiar și spiritual – celor 125.000 de israelieni care sunt acum în exil interior și lasă-i să vadă mâna Ta în aceasta (Psalmul 86:17).
 • Pregătește societatea lui Israel pentru lucrurile cu care se va confrunta ca rezultat al acestui război (Isaia 48:5-7).
 • Din nou, cerem să creezi bine în Israel din acest atac demonic (Geneza 50:20; Rom. 8:28).
 • Folosește acest lucru pentru a arăta israelienilor, încă o dată, că împărțirea țării Tale aduce doar mai mult război, moarte și distrugere, așa cum se vede în Gaza, sudul Libanului, Iudeea și Samaria (Lev. 25:23; Ioel 3:1-2).
 • Pe măsură ce mai mulți israelieni înțeleg acest lucru, să insiste ca guvernul să extindă suveranitatea asupra mai multor teritorii și să ia înapoi toată țara care le-a fost dată (Judecători 2:1-5; Isaia 54:2-3).
 • Folosește aceste versete din porțiunea Tora pentru a afirma că toată țara, inclusiv ceea ce Israel a cedat, este pământul pe care Tu l-ai dat în posesia lor: Geneza 12:7; 13:14-17; 15:7, 17-18.
 • De asemenea, folosește acest atac malefic pentru a distruge total idolul „soluției celor două state” din fiecare inimă evreiască, în ciuda faptului că președintele american Biden încă vorbește despre aceasta ca fiind soluția finală (1 Sam. 15:23; Psalmul 97:7; Isaia 2: 17-19).
 • Închide gurile oamenilor răi, sau înșelați, în poziții influente, în special în mass-media, care îndrăznesc să echivaleze atacurile Hamas și răspunsul Israelului ca fiind ambele la fel de malefice (Dan. 6:22; 2 Tim. 4:17b).
 1. Aliyah:
Dumnezeu Își restabilește poporul în țara Sa de dragul numelui Său sfânt (Ezechiel 36:21-24). Acest lucru merită repetat, deoarece mulți din Biserică sunt orbi cu privire la acest lucru pentru că nu cred cu adevărat în Tanach.
 • Permite creșterea actuală a atacurilor antisemite și anti-israeliene în națiuni, ca urmare a răspunsului Israelului la masacrul Hamas, a le arăta evreilor încă în exil cât de orbi sunt să creadă că vor avea mai mult confort și siguranță printre neamuri decât în Israel (Isaia 5:13-16; Ier. 31:10).
 • Arată-i lui Israel că trebuie să-și extindă suveranitatea peste mult mai mult din țara Ta pentru a oferi mai mult loc tuturor evreilor pe care îi trimiți acasă (Isaia 49:16-22; Ier. 16:16; 31:3-5).
 • În timpul războiului, ține deschise porțile Israelului pentru fiecare evreu care vrea să se întoarcă (Isaia 60:8-11)
 • Îți mulțumim pentru cei care au avut curajul să facă aliya în acest moment și îți cerem să îi înrădăcinezi adânc în țara Ta (Amos 9:15).
 • Doamne, vorbește fiecărui israelian credincios din exil că trebuie să se întoarcă acum (Isaia 35:10; 51:11).
 • Ridică mai mulți credincioși dintre neamuri să contribuie la aducerea poporului Tău acasă în acest moment (Isaia 49:22).
 1. Mântuire:
Scopul rugăciunii pentru ca „tot Israelul” să fie mântuit este ca mântuirea lor să aducă slavă lui Dumnezeu (Psalmul 79:9; 85:9; Isaia 46:13)! De asemenea, unul dintre motivele pentru care ne concentrăm pe rugăciunea pentru securitatea Israelului este pur și simplu că, pentru ca israelienii să fie mântuiți – trebuie să fie în viață!
 • Mântuiește toți ostaticii Hamas, în special pe cei care nu vor veni cu viață acasă (Ioan 3:16; 11:25).
 • Mântuiește mulți soldați IDF, în special pe cei care vor ajunge să moară în luptă (Deut. 20:1-8; Ioan 15:13).
 • Lasă soldații credincioși să fie martori vii ai Tăi, Doamne, în unitățile lor (Isaia 35:3-6).
 • Folosește din ce în ce mai mulți evreii și creștinii mesianici ca lumină în societatea lui Israel (Psalmul 36:7-9; Filip. 2:15).
 • Folosește Geneza 15:5-6 din porțiunea Tora pentru a le arăta evreilor că neprihănirea lui Avraam înaintea lui Dumnezeu i-a fost dată din cauza credinței sale – și acest lucru sa întâmplat înainte de a exista Legea lui Moise.
 1. Trupul lui Mesia:
Porțiunea Tora începe cu promisiunea inițială a lui Dumnezeu către Avraam (Geneza 12:1-3). Include o țară, o națiune, un nume/reputație mare și protecție asupra descendenților săi, precum și Evanghelia către neamuri (vezi Gal. 3:8). Dacă vreuna dintre aceste părți nu mai este îndeplinită, atunci această promisiune se destramă. Deci, dacă promisiunea țării Israel nu mai este valabilă, atunci nici Evanghelia pentru neamuri nu mai este valabilă!
 • Doamne, trezește Biserica să înțeleagă că fără Israel în locul desemnat pentru el, seva care hrănește Trupul se usucă (Rom. 11:16-18).
 • Înviorează credincioșii să vadă cât de vitală este cunoașterea Tanahului, astfel încât ei să poată percepe ce faci Tu în Israel și în lume, astăzi (Isaia 8:20; Ier. 8:9; Luca 16:29; 2 Pet. 1:19).
 • Dezvăluie-i Trupului Tău că motivul final pentru care Satana urăște restaurarea lui Israel este pentru că asta faci Tu în văzul lumii cu toată inima Ta și cu tot sufletul Tău (Ier. 32:41-44)!
 • Atunci avertizează-i să nu fie găsiți împotrivindu-se la ceea ce Tu, Domnul lor, pe care pretind că îl iubesc și i se închină, faci astăzi din toată inima și sufletul Tau (Zaharia 3:1; Fapte 7:51; 2 Tim. 3:8).
 • Doamne Yeshua, curăță Trupul de orice gând antisemit și antisionist care îl face să fie vulnerabil pentru erori teologice și chiar apostazie (Efeseni 4:14-15; 5:27; 2 Tes. 2:8-12) .
 • Doamne, ridică pe fiii Sionului în Trupul Tău și îndepărtează pe fiii Greciei (Zah. 9:13).
 1. Apă:
Israelul se află la începutul sezonului ploios.
 • Avva Părinte, privim spre Tine pentru a asigura toate nevoile de apă ale lui Israel (Matei 5:45b).
 • Folosește apa din cer pentru a ajuta la războiul împotriva dușmanilor Tăi (Iov 38:22-23).
 • De asemenea, Te rog să folosești această provizie a apei ca martor care vorbește multor israelieni (Isaia 41:17-20).
 1. IFI
Este greu să știi cum să te rogi pentru Israel în acest moment. Frustrarea și furia noastră față de cererile nerezonabile din partea prietenilor lui Israel dintre națiuni, precum și frustrarea și furia noastră față de lipsa unui obiectiv clar al guvernului actual cu privire la ceea ce ar trebui să se întâmple după război, face dificil să discernem între ceea ce ne spun mințile și inimile noastre și ce ne spune Dumnezeu. Vă rugăm să vă rugați să avem discernământul Duhului și să nu fim descurajați sau copleșiți în această bătălie. Mulțumesc.
Shabat shalom și binecuvântări de la Ierusalim
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Geneza 15:1 – din porțiunea Torei a Sabatului
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like