Puncte de rugăciune pentru Israel – 6 octombrie 2023

 1. Laudă:
Sâmbătă, a 8-a zi de Sukkot este cunoscută sub numele de Simchat Tora – bucuria Legii lui Dumnezeu, sau o traducere mai exactă – Învățătura Sa/Cuvântul Său. Și Cuvântul Său, atât scris, cât și Viu, este Cel care ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru a trăi cu și pentru El în aceste zile.
 • Te binecuvântăm pentru că Cuvântul Tău ne dă o revelație a cine ești Tu, deoarece fără acesta nu l-am concepe niciodată pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor: El a iubit poporul; toți sfinții Lui sunt în mâna Ta și s-au așezat la picioarele Tale; toată lumea va primi cuvintele Tale. (Deut. 33:3 din lectura Torei a acestui Shabat)
 • Îți mulțumim Doamne Ieshua pentru că ne-ai descoperit, în formă trupească, pe Dumnezeul Atotputernic (Col. 1:15; Evr. 1:1-3).
 • Te lăudăm pentru că ne-ai oferit prin Cuvântul Tău o privire de ansamblu asupra a ceea ce faci astăzi (2 Pet. 1:19-21). [Spre sfârșitul vieții sale, Derek Prince a fost întrebat de un senator american ce credea că face Dumnezeu în lumea de astăzi. El a răspuns că Dumnezeu restaurează Israelul și judecă națiunile!]
 • Îți mulțumesc că ai vegheat asupra Cuvântului Tău pentru a Te asigura că se împlinește (Isaia 55:11; Ier. 1:12).
 • Te binecuvântăm pentru mângâierea pe care o primim în și prin Cuvântul Tău (Psalmul 23:4; 94:19; 119:50, 76, 82).
 • Ne bucurăm că înțelepciunea conținută în Cuvântul Tău, revelată nouă de Duhul Tău, este exact ceea ce avem nevoie pentru a trăi o viață care să-Ți fie plăcută (Prov. 1:2; 4:5; Ier. 8:9; 1 Corinteni 2:13; Col. 3:16).
 • Îți mulțumim că Cuvântul Tău și Duhul Tău lucrează împreună pentru a împlini voia Ta – atât în ​​noi, cât și în lume (2 Sam. 23:2; Prov. 1:23; Isaia 59:21).
 • Te lăudăm că Cuvântul Tău este hrană spirituală, veselia și bucuria inimii noastre (Ier. 15:16).
 • Îți mulțumesc pentru versetele de încurajare, ca Iosua 1:9  din porțiunea profetică: Fii tare și curajos; nu te teme și nu te speria, căci YHWH, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge.”
 • Te binecuvântăm că Cuvântul Tău este adevărat și drept și, în timp ce în lumea de astăzi adevărul este relativ, Mesia Yeshua a fost foarte clar când a spus că Cuvântul Tău este adevărul absolut (Ioan 17:17; ps. 119:89).
 1. Mântuire:
Când ne rugăm ca evreii să fie mântuiți, mântuirea lor nu este scopul nostru final, dar scopul nostru este ca prin mântuirea lui Israel – Dumnezeu să fie glorificat (Psalmul 79:9; 85:9; Isaia 46:13)!
 • Îți mulțumim, Doamne Yeshua, că ne-ai învățat că slava lui Dumnezeu ar trebui să fie întotdeauna scopul nostru, fie în rugăciunile noastre, fie în viața noastră (Matei 5:16; Ioan 12:27-28; 17:1, 5; Rom. 15:6; Filipeni 2:5-11).
 • Trimite lucrători la secerișul poporului Tău în această perioadă (Luca 10:2).
 • Abba, pe măsură ce poporul Tău se bucură în perioada Simchat Tora, revelează întreg Tanahul [Vechiul Testament] în inimile și mințile lor pentru a fi văzute ca și Cuvânt al Tău (Psalmul 18:30; 56:4; 119:89, 97-100, 105, 130).
 • De asemenea, folosește Tanahul pentru a restaura portretul din Tanach al Lui Ieshua Mesia (Deut. 18:18-19; Isaia 53:1-3).
 • Doamne Dumnezeule atotputernic, mântuiește o rămășiță uriașă a lui Israel de dragul Numelui Tău sfânt (Ier. 31:7b; 33:6-9)
 • Cerem în mod special ca o rămășiță din următoarele grupuri să fie salvată: evrei din orice sectă religioasă, inclusiv haredi [ultra-ortodocși]; Sionişti religioşi şi alţi evrei care trăiesc în Iudeea şi Samaria; evrei laici din întreaga lume; cei care au imigrat recent; politicieni israelieni și alți evrei; evrei din națiunile non-occidentale; Personalul IDF în toate ramurile și toate gradele; medici, asistente, avocați, profesori, învățători și studenți evrei; lucrători de înaltă tehnologie; arheologi; ghizi turistici; evreii care caută adevărul prin ocultism; alcoolici, dependenți de droguri și sex; evrei din comunitățile LGBTQ+; demonstranți antiguvernamentali israelieni; supraviețuitorii terorismului și familiile; familiile victimelor terorismului; supraviețuitorii Holocaustului și familiile acestora; evrei afectați de vina supraviețuitorului; cei dragi dintre evreii mesianici, inclusiv neamuri, soți și copiii lor (Psalmul 16:7; 53:6; Ier. 31:31-34).
 • Unge evreii și creștinii mesianici pentru a fi o lumină în societatea Israeliană (Psalmul 36:7-10; Fil. 2:15).
 1. Aliyah:
Adunarea de către Dumnezeu a poporului Său este în principiu spre slava Sa (Isaia 43:5-7). Subliniem acest lucru deoarece o mare parte din adevărata Biserică, cel puțin în Occident, este surdă și oarbă la când vine vorba de acest lucru din cauza lipsei învățăturii a sfatului deplin al lui Dumnezeu (Fapte 20:27), care cuprindea doar Tanahul când Pavel a spus aceasta pentru bătrânii din Efes!
 • Doamne, îți mulțumesc pentru cei 66.000 de noi imigranți [olim] care au venit de la sărbătorile de anul trecut, totuși, de dragul numelui Tău sfânt, Te rog să mărești în mod miraculos acest număr anul acesta (Ezechiel 36:22-28).
 • Arată evreilor occidentali cât de esențial este ca ei să fugă din „Babilon” astăzi pentru a salva viețile celor dragi și viețile lor – chiar dacă trebuie să renunțe la stilul lor de viață „confortabil” (Ier. 51:6-10).
 • Trimite un dor de casă incurabil asupra tuturor israelienilor care locuiesc astăzi între națiuni (Isaia 62:4-5).
 • Doamne, împrăștie „dușmanii” Tăi care invadează inimile evreilor, făcându-i pe mulți să nu se gândească nici măcar să facă aliya (Psalmul 68:1; 89:10-11).
 • Rege Mesia, modifică Legea Întoarcerii a Israelului, astfel încât cei care au numai tați evrei să fie recunoscuți legal ca fiind pe deplin evrei atunci când fac aliyah (Geneza 49:1-2, 28; Rut 4:18-22).
 • Răspândește olimi noi de-a lungul și latul țării Tale (Ier. 33:12-14).
 • Înrădăcinează-i atât de adânc în țara Ta, încât sa nu mai fie smulși niciodată (Amos 9:14-15).
 • Lăsă Israelul să-și extindă suveranitatea asupra mai multor teritorii, astfel încât să fie loc mai mult decât suficient pentru toți olimii pe care îi aduci acasă, atât acum, cât și în viitorul apropiat (Isaia 43:5-7; 54:2-3).
 • Doamne Yeshua, vorbește fiecărui israelian care a fost mântuit în exil să vină acasă (Isaia 35:10; 51:11).
 • De asemenea, Doamne, folosește-i pe credincioșii care văd importanța scopurilor împărăției Tale ale aliahului de astăzi pentru a fi ca drojdia oriunde se află în Trupul Tău (Matei 13:33).
 • Să vadă, de asemenea, că rugăciunea pentru aliyah este ca un maraton și să nu se oprească sau să se descurajeze, ci să se roage și să nu cadă de oboseală (Luca 18:1; 1 Cor. 9:24-27; Evr. 12:1b)
 1. Guvern și societate:
Cea mai mare parte a Israelului este încă șocată de evreii seculari radicali care i-au oprit pe alți evrei, atât laici, cât și religioși, să se roage împreună în Tel Aviv în Yom Kippur și din nou în timpul Sukkot. În timp ce rugăciunea publică în timpul sărbătorilor s-a desfășurat timp de ani de zile fără probleme, totuși anul acesta orașul „liberal” Tel Aviv a interzis rugăciunea dacă bărbații și femeile se rugau separat, așa cum este tradițional în evreia ortodoxă. Cu toate acestea, nimeni nu obliga pe nimeni să se roage astfel și mulți bărbați și femei se rugau împreună. A “întins prea tare coarda” Satana de această dată?
 • Doamne, folosește aceste evenimente foarte dureroase pentru a dezvălui ceea ce grupările anti-Bibi/anti-guvernamentale au semănat cu intimidarea lor agresivă, ura și acțiunile lor ilegale (Prov. 11:11).
 • Întoarce-i pe mulți dintre ei să vadă rodul actelor lor antidemocratice și antievreiești (Psalmul 85:4; Prov. 1:23).
 • Doamne Dumnezeule, protejează poporul Tău de spiritele care încearcă să-i divizeze (Psalmul 121:4; Ier. 31:10).
 • Alungă toate spiritele urii care s-au infiltrat în societatea israeliană (Prov. 10:18; 1 Tim. 4:1-2).
 • Doamne, secătuiește toate sursele exterioare de finanțare care susțin demonstrațiile anti-guvernamentale (Isaia 44:27).
 • Doamne, pentru slava Ta, te rog să scoți bine din aceste demonstrații (Psalmul 115:1-3; Rom. 8:28).
 • Unge și folosește-l pe PM Bibi Netanyahu atâta timp cât îl ai ca și conducător al Israelului (Ier. 27:5; Dan. 4:17).
 • Doamne, arată-ne pe cine pregătești în locul lui Bibi, ca să ne putem ruga pentru el (Amos 3:7).
 • Îndrumă coaliția lui Israel să împlinească tot ceea ce Tu dorești să împlinească și nimic altceva (Matei 6:10).
 • Judecător al Pământului (Psalmul 82:8) și Stăpânul tuturor (Fapte 10:36), coordonează deciziile Înaltei Curți a Israelului referitoare la reformele judiciare și orice alte cazuri care sunt înaintea lor (Prov. 19:21) .
 • Din nou, cerem să împlinești Isaia 1:25-27 cât mai curând posibil.
 1. Securitate internă:
Porțiunea Tora conține versete care cu siguranță nu sunt corecte din punct de vedere politic, dar ele sunt porunca lui Dumnezeu către Israel cu privire la dușmanii săi: Dumnezeul veșnic este refugiul tău și dedesubt sunt brațele veșnice și El va izgoni pe vrăjmaș dinaintea ta, spunând: Distruge-i’! Atunci Israel va locui singur în siguranță; Izvorul lui Iacov va fi pe un pământ de cereale și vin și cerurile Lui vor picura roua. Fericit ești tu Israel; cine este ca tine, popor mântuit de YHWH, care este scutul ajutorului tău și sabia mării Tale! Și vrăjmașii tăi vor fi găsiți mincinoși pentru tine și vei călca pe înălțimile lor. (Deut. 33:27-29) Amin!
 • Cerem să împlinești aceste versete de dragul Numelui Tău sfânt, în timp ce reverși și multă milă asupra multor palestinieni și salvezi o rămășiță dintre ei (Psalmul 44:4-8; Isaia 41:14-16; Mat. 5:44).
 • Doamne Yeshua, din nou Îți cerem să construiești Biserica Palestiniană spiritual și numeric și să-i ungi pentru a provoca gelozie atât printre arabi, cât și printre evrei (Matei 16:18b-19; Rom. 11:11).
 • Crează o unitate pentru același scop printre liderii politici și militari ai Israelului în toate problemele de securitate (1 Cronici 29:24).
 • Înlocuiește orice conducător care, din cauza fricii de ceea ce ar putea spune națiunile, nu este dispus să ducă un război total împotriva teroriștilor palestinieni și a conducătorilor lor (Ezechiel 25:14; Rom. 13:3-4).
 • Ferește liderii IDF de ambițiile politice care le-ar putea denatura deciziile (Prov. 29:23).
 • Ridică acei „guvernatori” [ebraica modernă = generali] ai lui Iuda care vor fi o forță de neoprit și vor obține o victorie completă asupra dușmanilor lui Israel, mai ales în Iuda și Samaria (Zah. 12:6).
 • Oprește Israelul din a oferi ajutor financiar pentru a susține Autoritatea Palestiniană atunci când aceasta devine principala sursă de terorism și moarte atât împotriva israelienilor, cât și a palestinienilor (Prov. 1:21; 16:5).
 • Fă-i pe vrăjmașii lui Israel să cadă în capcanele pe care le-au întins mereu poporului Tău (Psalmul 35:8; Prov. 11:27).
 • Ajută Israelul să ofere protecție sporită pe drumuri împotriva atacurilor teroriste (Psalmul 121:8).
 • Crește ura și diviziunea între toate grupurile teroriste palestiniene (Zah. 14:13)
 • Continuă să pui amprenta Ta peste priceperea lui Israel de a obține și interpreta corect informațiile de inteligență (Iov 34:21-24; 42:2).
 • Arată mai multor israelieni că „pacea” cu palestinienii bazată pe crearea unui stat islamic pe țara Ta este total anti-biblică și va duce la aplicarea judecății Tale (Lev. 25:23; Ioel 3:1-2).
 • Ne bucurăm că afirmi încă o dată în porțiunea Torei că „ai jurat lui Avraam, Isaac și Iacov” să dai tot pământul Tău urmașilor lor (Deut. 34:4a).
 • Pe măsură ce israelienii citesc aceasta, să crească credința în inimile lor pentru a cere guvernului să-și extindă suveranitatea asupra țării – și să ia înapoi toate țările care au fost date vrăjmașilor Tăi (Ios. 1:2-3, 6 din profeția porțiunii Tora).
 • Folosește cererea președintelui AP Abbas pentru juristicția întregii Zone C pentru a-i împinge pe liderii israelieni să-și extindă suveranitatea asupra cât mai multor teritorii din acea zonă (Ier. 31:3-5; 32:41-44; Sof. 2:4-7) ).
 • Te binecuvântăm pentru construirea de către Israel a multor case noi în Iudeea și Samaria (Isaia 54:2-3).
 1. Securitate externă:
Iranul și împuterniciții săi rămân principalele amenințări existențiale ale Israelului. Iranul sprijină inamicii interni și externi ai Israelului și continuă cu programul său de arme nucleare și încă furnizează Rusiei armament – ​​totuși, cea mai mare parte a lumii tratează Iranul cu mănuși de satin.
 • Doamne, se pare că numai Israelul luptă militar cu Iranul, așa că Îți cerem să dai armatei Tale un astfel de succes supranatural, încât lumea să recunoască prezența Ta alături de IDF (Ier. 51:20-24).
 • Restabilește în mintea dușmanilor lui Israel o frică paralizantă față de IDF (Ios. 2:11; Ezechiel 37:10).
 • Ghidează Israelul când și cum să ia măsuri preventive împotriva Iranului și a împuterniciților săi (Ios. 10:8).
 • Folosește oștile angelice pentru a proteja toate granițele Israelului, inclusiv Marea Mediterană (2 Împărați 6:17).
 • Doamne, protejează, de asemenea, granița libaneză a Israelului și, dacă trebuie să preîntâmpine Hezbullah și Hamas – care și-au întemeiat și baze acolo – să fie într-un mod care să-Ți aducă gloria (Mic. 4:11-13)
 • Oferă înțelepciune lui Israel în utilizarea inteligenței artificiale pentru a se apăra (Prov. 8:12; 11:14).
 • Intensifică-ți tremurul în Iran – fizic, social, financiar și politic (Ier. 49:38b).
 • Îi binecuvântăm pe frații și surorile noștri iranieni și cerem din nou să-i călăuzești în timp ce se roagă pentru națiunea lor (1 Tim. 2:1-4) și pentru Israel (Psalmul 122:6).
 • Protejează Trupul iranian împotriva oricăror spirite antisemite și antisioniste (Efeseni 4:15-20).
 • Doamne, dacă acordul de normalizare Israel-Arabia Saudită este de la Tine, Te rog să supraveghezi toate detaliile, inclusiv momentul când ar trebui să se încheie (Prov. 16:1, 9: Ier. 10:23).
 • Dacă este adevărat că America insistă ca palestinienii să beneficieze indiferent de acordul stabilit, în timp ce atât Israelul, cât și Arabia Saudită nu își doresc asta – atunci blochează orice implicare a SUA (Psalmul 33:10-11).
 • Folosește haosul politic intern actual din America pentru a răspunde rugăciunii de mai sus (Iov 5:12; Isa. 46:10).
 • Arată atât Israelului, cât și Arabiei Saudite cât de instabilă a devenit America (Isaia 36:6).
 • Împiedică-l pe Bibi să-și încheie cariera de lider al Israelului prin aranjarea a ceva care ar fi bun pentru moștenirea lui – dar nu ar fi bine pentru Israel (Iov 33:16-18, 27-28; Eclesiastul 7:8).
 1. Trupul lui Mesia:
Nu există nimic mai vital pentru Trup astăzi decât să cunoască sfatul deplin al lui Dumnezeu – adică tot Cuvântul lui Dumnezeu. Cum altfel putem percepe semnele vremurilor în care ne aflăm altfel decât prin cuvintele profetice ale lui Dumnezeu, în special cele găsite în Tanah?
 • Dezvăluie-i Trupului Tău cât de importantă este cunoașterea Tanahului pentru a percepe ceea ce faci astăzi în lume (Luca 24:25-27; 2 Tim. 3:1-17).
 • Dezvăluie ipocrizia din Trup de a avea încredere în Tine și a depinde de Tine, Doamne Yeshua, în timp ce nu se încred și nu depind în singura Biblie pe care ai avut-o (Psalmul 19:7; Isaia 8:20; Ier. 8:7-9).
 • Amintește-le credincioșilor că Tu și toți scriitorii Noului Testament aveau doar Tanahul ca texte de probă pentru a afirma că ceea ce declarau ei este adevărul Tău (Luca 24:25-27; Fapte 2:16).
 • Curăță Trupul Tău de toate învățăturile și tendințele antisemite și antisioniste – în special teologiile de înlocuire și împlinire (Efeseni 5:27; Col. 1:21-23).
 1. Apă:
Israelul este în sezonul ploios. Ne bucurăm că atât de mulți israelieni văd ploaia ca pe un dar de la Dumnezeu.
 • Îți mulțumesc că atât de mulți israelieni percep ploaia ca pe o binecuvântare de la Tine (Isaia 41:17-20).
 • Doamne, cu milă, revarsă toată apa de care Israel are nevoie și, Te rog, protejează țara de inundații și alte daune legate de ploaie (Iov 12:15; Matei 5:45b).
 • Folosește ploaia ca o mărturie a slavei Tale și atrage mulți la Tine în acest timp (Iov 5:9-10; 36:26-29).
 • Te binecuvântăm pentru descoperirile în tehnologia apei pe care le-ai dat națiunii Tale și Îți mulțumim pentru că Israelul este atât de dispus să împărtășească asta cu națiunile mai puțin dezvoltate (Deut. 28:11-13).
 1. IFI:
Era un cântec creștin pe care îl ascultam când am fost salvat pentru prima dată la sfârșitul anilor 1970, care avea un vers: „Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar știm Cine deține viitorul”. Este atât de adevărat și îmi aduce multă mângâiere, indiferent dacă iau în considerare situațiile Israelului sau ale IFI. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în timp ce privim la El pentru a ne asigura toate nevoile, până când El ne va duce acasă.
Shabat shalom, chag Sukkot sameach și binecuvântări de la Ierusalim
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Num. 6:24-26
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like