Puncte de rugăciune pentru Israel – 22 septembrie

 1. Laudă:
Yom Kippur,  un post de peste 24 de ore începe duminică la apus. Instrucțiunile pentru marele preot sunt în Leviticul 16. Yeshua Însuși a împlinit slujba preoțească levitică și sistemul de jertfe, devenind atât Marele nostru Preot, cât și jertfa noastră ispășitoare finală.
 • Doamne Yeshua, te înălțăm pe Tine, care ești Marele nostru Preot astăzi și care ne dai posibilitatea să venim cu îndrăzneală în Sfânta Sfintelor, pentru că suntem parte din Trupul Tău (Evr. 4:14-16).
 • Te binecuvântăm, Doamne, căci Tu ești un Mare Preot care înțelege slăbiciunile noastre (Evr. 4:15-16).
 • Te lăudăm pentru că ești jertfa noastră de sânge, desăvârșită și finală făcând din noi prin sângele Tău, o împărăție de preoți înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru (Apoc. 1:5-6).
 • Îți mulțumim că ai prefigurat tipurile de jetfe pentru Yom Kipur – murind pentru păcatele noastre și apoi, prin învierea Ta, purtând păcatele noastre, odată pentru totdeauna (Isaia 53:4; Mic. 7:19; 1 Pet. 2:24) .
 • Suntem foarte încurajați pentru că mijlocești pentru noi pentru a ne desăvârși mântuirea (Evr. 7:25).
 • Aleluia! Răscumpărătorul nostru, Dumnezeu Fiul – Tu ai înviat din morți (Iov 19:25)!
 • Doamne Yeshua, declarăm că Tu, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Alfa și Omega, ești și Regele lui Israel (Isaia 44:6; 63:16), și sub domnia Ta avem viața veșnică (1 Pet. 1:18; Apoc. 5:9).
 1. Mântuire:
Săptămâna trecută a fost o perioadă de pregătire pentru evrei pentru a posti și a se ruga pe perioada Yom Kippur, pentru ca Dumnezeu să le ierte păcatele. Acesta este un moment perfect pentru noi să ne rugăm ca Dumnezeu să facă exact asta – prin Mesia Yeshua, Cel care a ispășit deja păcatele (Romani 5:10-11).
 • Din porțiunea profetică: Israel, întoarce-te la DOMNUL Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Luați cu voi cuvintele, întoarceți-vă la YHWH, rugându-vă: „Poartă toată nelegiuirea noastră și primește-ne cu milă… (Os. 14:1-2) Rețineți răspunsul lui Dumnezeu: le voi vindeca alunecarea [+ apostazia]; Îi voi iubi fără îndoială, căci mânia Mea este abătută de la ei. (Os. 14:4)
 • Doamne, ajută mulți evrei să mărturisească ceea ce spune Mica în Mic. 7:18-20 când Iom Kipur va lua sfârșit.
 • De asemenea, după Yom Kippur, pune o nemulțumire sfântă în inimile evreilor față de rostirea acelor rugăciuni anual și totuși de a nu simți niciodată cu adevărat o eliberare de natura lor inerentă de păcat (Ps. 5:1-3; 61:1-2).
 • Veghează asupra fiecărui verset biblic din cărțile de rugăciuni ale Sărbătorilor Înalte și nu permite nimic din Cuvântul Tău să se întoarcă la Tine fără rod (Isaia 55:11; Ier. 1:12).
 • Deoarece mântuirea este o lucrare a harului, ne rugăm conform Psalmului 80 să întorci poporul Tău către Tine și să lași lumina prezenței Tale să cadă asupra lor – așa cum ai făcut cu Pavel (Psalmul 80:3, 7, 19; cp. Rom. 11:4-6).
 • Restaurează imaginea biblică a lui Mesia și înlocuiește toate ideile și așteptările nebiblice despre care poporul Tău a fost, din păcate, învățat despre cine ar trebui să fie Mesia (Isaia 53:1-3; Ioan 1:46; 7:41).
 • Dumnezeul lui Israel, revarsă Duhul Tău asupra poporului Tău în această perioadă: evrei din fiecare sectă religioasă, inclusiv cei din Chabad; Sionişti religioşi şi alţi evrei care trăiesc în Iudeea şi Samaria; evrei laici în Israel și în exil; evrei care au făcut recent aliya; politicieni evrei în Israel și în exil; etiopieni-israelieni; Beni-Menashe [evrei din India]; Personalul IDF în toate ramurile și gradele; profesioniștii medicali, inclusiv cei implicați în avorturi; profesori, profesori și studenți universitari; lucrători de înaltă tehnologie; arheologi; ghizi turistici; evrei care explorează ocultismul; dependenți de droguri, dependenți de sex și alcoolici; comunități evreiești LGBTQ+ din întreaga lume; supraviețuitorii terorismului și familiile acestora; familiile victimelor terorismului; Supraviețuitorii Holocaustului și familiile lor extinse; cei dragi nemântuiți din familiile evreiești mesianice (Isaia 44:22; Fapte 2:17-21).
 • Unge evreii mesianici să fie lumina Ta în întreaga societate israeliană (Matei 5:14-16; Filip. 2:15).
 1. Aliyah:
Adunarea de către Dumnezeu a poporului Său este spre slava Sa (Isaia 43:5-7), așa că rugăciunile noastre persistente penteu acest lucru îl slăvesc pe Dumnezeu și sunt în conformitate cu voința Sa desăvârșită (Psalmul 50:15; 1 Ioan 5:14-15).
 • Mulțumim pentru cei 66.000 de noi imigranți în Israel de la sărbătorile din 2022 (Isaia 43:5-7). Mai mult Doamne!
 • Când poporul Tău în captivitate încheie slujba de Yom Kipur și declară: „Anul viitor la Ierusalim”, lasă să se aprindă în mințile și inimile lor o scânteie care să-i conducă să facă aliya (Ps. 137:4-6).
 • Arată, în special evreilor din Occident, că este timpul să-și salveze viețile de antisemitismul în ascensiune – chiar și în detrimentul sacrificării stilului lor de viață (Ier. 51:6-10).
 • Conștientizează mulți rabini și lideri evrei că atunci când spun acest lucru să și acționeze precum rostesc (Matei 5:34-37).
 • Determină supraviețuitorii Holocaustului să fie hotărâți să-și petreacă restul vieții în Israel (Ier. 31:8-9).
 • Revarsă un dor de casă incurabil asupra israelienilor care locuiesc printre neamuri (Isaia 62:4-5).
 • Ridică-te și împrăștie „dușmanii” Tăi din inimile evreilor, care îi împiedică să vină acasă (Psalmul 68:1).
 • Adu modificări în Legea Întoarcerii a Israelului, astfel încât să fie mai în concordanță cu definiția Ta despre „cine este evreu” și nu definiția nebiblică pe care tradiția rabinică a implementat-o (Isaia 8:20).
 • Ține porțile din Israel larg deschise pentru a primi călduros toți evreii, indiferent în ce cred ei, cât de bogați sunt sau care este culoarea pielii lor (Deut. 30:3-4; Isaia 57:14).
 • Căsătorește noii imigranți cu țara Ta (Isaia 62:4-5) și așezați-i pe intreg teritoriul țării – în special în Iudeea și Samaria, Valea Iordanului, Galileea, Golan și în Neghev (Ieremia 32:41-44).
 • Lasă guvernul să vadă nevoia de a extinde juristicția asupra mai multor teritorii pentru a avea loc pentru milioanele de evrei pe care ești pe cale să-i aduci acasă (Isaia 54:2-3; Ezechiel 39:25-29).
 • Doamne Yeshua, vorbește israelienilor care Te-au întâlnit în exil să se întoarcă acasă (Isaia 35:10; 51:11).
 • Nu permite ca mass-media anti-Israel/anti-guvernamentală/anti-Netanyahu din Israel și din națiuni să fie un factor de descurajare pentru cei pe care îi chemi să se întoarcă (Numeri 13:32; 14:37).
 • Unge credincioșii care se roagă pentru ca aliyah să aibă o influență mai mare asupra Trupului Tău (Matei 13:33).
 1. Guvern și societate:
Imediat după Rosh Hashanah, chiar dacă mulți evrei și-au cerut iertare și s-au rugat pentru ajutor pentru a trăi mai bine în noul an evreiesc, mulți încă scuipau ură și furie împotriva premierului Bibi Netanyahu și a actualului guvern al Israelului.
 • Curăță poporul de spiritul urii față de reforma judiciare și împotriva secțiunilor societății israeliene care nu se aliniază cu ideea lor de „democrație” (Prov. 6:16-19; 8:3; Zah. 8: 16).
 • Vorbește multor israeliți prin porțiunea Torei a acestui Sabat: Pentru că voi proclama numele lui YHWH; atribuie măreție Dumnezeului nostru. El este Stânca; Lucrarea Lui este perfectă, căci toate căile Lui sunt drepte: un Dumnezeu al credincioșiei, fără nedreptate, El este drept și sfânt. (Deut. 32:3-4; [Sânca lui Israel: cp. v. 15, 18])
 • Doamne Yeshua, Tu ești Stânca lui Israel, așa că Îți cerem să te ocupi de națiunea Ta în conformitate cu ceea ce am declarat mai sus din Deuteronom 32:3-4 (Isaia 32:2; 1 Cor. 10:4; 1 Pet. 2:6).
 • Doamne Yeshua, Tu ești și Regele Mesia al Israelului și îți cerem să exerciți mai mult din stăpânirea Ta suverană asupra Israelului în timpul acestor sărbători – și pe mai departe (Isaia 9:7; 33:22; Matei 2:2; Luca 1:32) .
 • Din nou, Doamne, Îți cerem să împrăștii toți dușmanii Tăi spirituali care încearcă să distrugă poporul Tău pe care l-ai adunat de dragul Numelui Tău sfânt (Numeri 10:35; Psalmii 3:7; 44:26; Ier. 31:10). ).
 • Dezvăluie sursele tuturor finanțelor externe care finanțează demonstrațiile antiguvernamentale și seacă-le definitiv (Numeri 23:23).
 • Judecător al întregului pământ, Îți cerem să ai ultimul cuvânt când vine vorba de toate deciziile Înaltei Curți a Israelului privind reformele judiciare (Geneza 18:25; Sof. 3:5).
 • Pe măsură ce judecătorii iau în considerare aceste probleme care aduc dezbinare în următoarele luni, mișcă inimile, mințile și hotărârile lor pentru a fi în conformitate cu voința Ta (Prov. 16:1, 9).
 • Continuăm să Te rugăm să veghezi și să duci la îndeplinire cât mai repede Isaia 1:25-27.
 • Doamne, în conformitate cu modul în care ne-ai condus să ne rugăm, Îți cerem din nou să scoți un bine din demonstrațiile antiguvernamentale și din haosul care le însoțește (Romani 8:28; 1 ​​Ioan 5:14-15).
 • Abba, folosește-l pe PM Netanyahu în scopurile Tale și numai Tu să fii Cel care hotărăște când se termină timpul lui de a conduce Israelul (Psalmul 75:6-7; Prov. 21:1; Isaia 46:10).
 • Protejează-l pe el și coaliția de calomniile crude ale forțelor antiguvernamentale ale Israelului (Psalmul 64:2-3).
 • Ferește-l și pe soția lui de orice blestem (Deut. 23:5; Prov. 26:2).
 • Permite liderilor haredi [ultra-ortodocși] care își ghidează comunitățile să devină o parte integrantă a societății israeliene într-o mai mare masură pentru a câștiga o influență mai mare în rândul tuturor harediților (Prov. 11:3).
 1. Securitate internă:
Oficialii israelieni i-au avertizat pe palestinieni că atacurile teroriste sau tirurile de rachete din timpul Sărbătorilor Mari vor fi întâmpinate cu o forță mortală extraordinară. Deși acest lucru este bun, până acum Israelul nu a făcut acest lucru.
 • Să fie îndeplinite aceste amenințări, atât pe perioada sărbătorilor, cât și pe tot parcursul anului (Rom. 13:3-4).
 • Pune conducătorii politici și militari ai Israelului într-un acord cu privire la această problemă (1 Cronici 29:24; Psalmii 133:1).
 • Îndepărtează toți liderii israelieni umaniști și anti-biblici care refuză să ducă un război total împotriva dușmanilor amaleciți moderni ai Israelului din mijlocul lor (Ex. 17:14-16; 1 Sam. 15:2-3).
 • De asemenea, îndepărtează toate ambițiile politice de la toți liderii IDF (Psalmul 75:5-7).
 • Folosește IDF ca arma Ta de război (Ier. 51:20-23) și, prin ei, lasă frica Ta să cadă cu mare efect asupra dușmanilor lui Israel (2 Cronici 17:10; 20:29).
 • Întărește vigilența sporită de securitate a Israelului în privința sărbătorilor (Psalmii 91:11-12; 121:4; Ier. 31:10).
 • Mărește priceperea lui Israel în a interpreta corect informațiile pe care le adună (Prov. 2:6; Obad. 1:6).
 • Influențează forțele de securitate ale Israelului să mențină presiunea ofensivă asupra oricărei grupări teroriste și să nu aștepte până după un atac pentru de a se ocupa de planurile lor demonice și mortale (Isaia 41:15-16; Ezechiel 25:14).
 • Păzește forțele de securitate ale Israelului – fizic, emoțional, mental și spiritual (Psalmul 3:3).
 • Protejează-i de distrageri și oferă-le o atenție supranaturală (2 Sam. 22:35; Psalmul 144:1).
 • Binecuvântează din belșug toți soldații, marinarii, piloții și întreg personal de securitate care vor proteja națiunea Ta în timpul sărbătorilor, în loc să fie cu familiile lor (Psalmul 121:1-8).
 • Condu-i pe dușmanii lui Israel în capcanele pe care le-au întins poporului Tău (Psalmi 7:14-16; 35:8; 141:9-10).
 • Trimite o amăgire puternică în mintea adversarilor lui Israel (2 Tes. 2:11-12).
 • Când poporul Tău citește porțiunea Tora, deschide-le inimile și mințile pentru a percepe odată pentru totdeauna că Tu le-ai dat toată țara (Deut. 32:49, 52).
 • Oprește abordarea recurentă a oricăror negocieri de „pace” israeliano-palestiniene de tipul Oslo, care sfârșesc prin manipularea Israelului pentru a face concesii neînțelepte (Deut. 6:1-3; Psa. 33:10-11).
 • Doamne Yeshua, zidește-ți Trupul printre palestinieni și folosește-i pentru a provoca gelozie atât pe arabi, cât și pe evrei (Matei 16:18b-19; Rom. 11:11).
 1. Securitate externă:
Iranul și partenerii săi rămân principala amenințare existențială atât pe plan extern, cât și pe plan intern împotriva Israelului. Între timp, Iranul continuă cu programul său de dezvoltare nucleară și tot ceea ce lumea este dispusă să facă în acest moment este să-i dea Iranului o palmă.
 • Înălțăm Deuteronom 32:39-43 din porțiunea Torei, cerându-Ți să-l împlinești împotriva Iranului și a tuturor împuterniciților săi din jurul Israelului.
 • În timp ce ne rugăm, Doamne, ocupă-Te de Hezbullah, armata care amenință Israelul din nord (Ioel 2:17-20).
 • Intensifică zguduirea Iranului – fizic, social, financiar și politic (Ier. 49:38b).
 • Răsplătește în natură cuvintele arogante ale Iranului și ale aliaților săi împotriva națiunii Tale (Psalmul 59:12; Gal. 6:7).
 • Învață-i pe credincioșii iranieni cum să se roage pentru națiunea lor (1 Tim. 2:1-4) și pentru Israel (Psalmul 122:6).
 • Păzește Biserica iraniană împotriva tuturor învățăturilor antisemite și antisioniste (Efeseni 4:15-20).
 • Fie ca acea Biserică să devină principala sursă de mângâiere și influență în societatea iraniană (1 Tes. 5:14).
 • Cerem din nou să ai ultimul cuvânt în orice acord dintre Israel și Arabia Saudită (Psalmul 33:10-11).
 • Îndepărtează de la liderii lui Israel tendințele lor umaniste de a se uita la alte națiuni și la ONG-urile internaționale pentru securitatea Israelului și, în schimb, să-și întoarcă ochii pe deplin către Tine (Psalmul 118:9; 123:2).
 • Continuă să veghezi și să dirijezi relațiile diplomatice ale Israelului cu Rusia, China, Ucraina, UE, America – și restul națiunilor (Eclesiastul 2:14a; 8:5b).
 • Lasă amprenta Ta divina peste progresele Israelului în armamentul de înaltă tehnologie – cibernetice, laser, EMP și altele (Prov. 8:12).
 1. Trupul lui Mesia:
Rămâne să ne rugăm pentru ca Trupul să primească o înțelegere profundă a nevoii lor de a asimila întreg Cuvântul lui Dumnezeu. Yeshua ne-a avertizat că zilele din urmă vom vedea mulți care, în timp ce vor veni în numele Său, vor încerca totuși să ne înșele (Matei 24:4-5, 11, 24-25). Numai prin adevărul Cuvântului Său (Ioan 17:17) avem posibilitatea să descoperim aceste minciuni (Psalmul 119:105, 130).
 • Cuvântul Tău este așezat pentru totdeauna în veșnicie (Psalmul 119:89), așa că Te rog să trezești acei credincioși care se îndoiesc de relația actuală a Israelului cu Tine prin acest verset din Tora: Căci partea lui YHWH este poporul Său; Iacov este lotul moștenirii Sale. (Deut. 32:9)
 • Dezvăluie mai multor dintre frații și surorile noastre cum Tanahul este indispensabil pentru a ști cine ești Tu și ce faci în istorie astăzi (Luca 24:25-27; 2 Tim. 3:1-17).
 • Dezvăluie absurditatea de a avea încredere în Yeshua și totuși de a respinge singura Biblie pe care El și prima biserică au citit-o, au avut încredere și din care au citat (Isaia 8:20; Ier. 8:7-9; Matei 5:17-18; Marcu). 12:24).
 • Ajută-ți Trupul să interpreteze Tanach-ul așa cum ai făcut-o Tu – și anume să se uite la principiul spiritual din spatele Legii (Matei 5:22, 28, 32, 34, 39, 44), totuși să se aștepte ca profețiile să se împlinească literal ( Matei 26:54, 56; Marcu 14:49; Luca 4:21; 21:22; 24:44; Ioan 13:18; 15:25; 17:12; 19:28).
 • Curăță Trupul de toate învățăturile și tendințele antisemite și antisioniste (Efeseni 5:27).
 1. Apă:
Este acel moment al anului în care ne rugăm din nou pentru situația apei din Israel.
 • Doamne, în mila Ta, binecuvântează Israelul cu un sezon ploios excelent, cu cantitățile potrivite de ploaie în locurile potrivite și la timpul potrivit (Deut. 11:10-14; Mat. 5:45b).
 • Mulțumim că ai protejat Israelul în timpul recentelor furtuni mediteraneene (Psalmul 32:7; Isaia 32:2).
 • Te rugăm să continui să protejați țara de orice intemperii ale vremii (Psalmul 148:8).
 1. IFI
Să nu ne străduim să facem binele, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. (Gal. 6:9) Vă rugăm să ne rugăm ca, prin harul Său, să putem asculta acest îndemn în timp ce continuăm să stăm pe zidurile Ierusalimului în locul în care El ne-a așezat. Mulțumesc.
Shabat shalom, Shanna tova și binecuvântări de la Ierusalim
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
1 Tes. 5:16-24
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like