Puncte de rugăciune pentru Israel – 28 iulie 2023

 1. Laudă:
Citim din nou despre suveranitatea totală a lui Dumnezeu peste cer și Pământ în porțiunea Tora a acestui Sabat. În timp ce Satana este zeul acestui „veac” (2 Corinteni 4:4), ne mângâie mult faptul că Dumnezeul nostru domnește (Psalmul 99:1; Dan. 4:35) și că diavolul, deși periculos, este limitat pentru că el este o ființă creată.
 • Să știi deci în această zi și să gândești în inima ta că YHWH – El este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ – nu este nimeni altul.
                                                          Deut. 4:39
 • Te lăudăm, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu domnești de pe tronul Tău din veșnicie (Psalmul 103:19), iar a fi în afara timpului înseamnă că nu pot exista niciodată urgențe în ceruri (Isaia 42:9; 48:5-7)!
 • Ce bucurie să știm că astăzi toată autoritatea din cer și Pământ îți aparține Ție, Dumnezeu, Fiul și Fiul Omului, Ieshua, Regele nostru, Mesia și Răscumpărătorul (Iov 19:25; Dan. 7:13-14; Mat. 28:18). ).
 • Te lăudăm căci Cuvântul Tău este ferm stabilit în veșnicie (Psalmii 119:89-90; Ioan 1:1).
 • Te binecuvântăm că, pe baza științei Tale de mai dinainte, am fost scriși în Cartea Vieții Mielului de dinainte de întemeierea lumii (Fapte 15:18; Efeseni 1:4; Apoc. 13:8).
 • Îți mulțumim că ai ales Israelul și pe noi pentru a face parte din împărăția Ta (1 Reg. 16:13; Psalmii 135:4; Isaia 41:8; Ioan 15:16, 19; Fapte 9:15; 1 Cor. 1). :27-28; Efeseni 1:4; 2 Tes. 2:13; 1 Pet. 2:9; Apoc. 17:14).
 • Pe măsură ce privim o lume ce se frământă tot mai mult , ne bucurăm că ne putem pune încrederea în Tine, pentru că Cuvântul Tău descoperă că nimic nu este imposibil pentru Tine (Ier. 32:17, 27: Luca 1:37).
 • Cine este cel care vorbește și se întâmplă – dacă YHWH nu a poruncit asta? (Plangeri. 3:37) Amin!
 1. Guvern și societate:
Lunea trecută, coaliția a adoptat prima parte a pachetului de reforme judiciare. Acest lucru limitează utilizarea de către Curtea Supremă a votului de respingere anumitor decizii guvernamentale pe baza faptului că acestea sunt „nerezonabile” pentru acești judecători nealeși și, în cea mai mare parte, de stânga. Răspunsul mulțimii anti-reformă a fost atât de exagerat încât se pare că adevăratul lor scop a fost dizolvarea actualului guvern al Israelului ales democratic și înlăturarea definitivă din funcție a premierului Bibi Netanyahu.
 • Mulțumesc pentru acest pas în restabilirea echilibrului dintre puterea judecătorească și legislativă (Prov. 14:34).
 • Folosește-l pentru a aduce Cuvântul Tău profetic din Isaia 1:25-27 mult mai aproape de împlinire.
 • Ne bucurăm că ne-ai auzit rugăciunile și că coaliția nu s-a predat violenței și anarhiei mulțimii de pe străzile Israelului – și-Ți dăm toată gloria pentru aceasta (Psalmul 50:15).
 • Oferă membrilor coaliției și asistenților lor înțelepciunea oamenilor din Isahar (1 Cronici 12:32).
 • Protejează-i pe fiecare dintre ei atât fizic, cât și spiritual (Psalmul 121:3-4).
 • Doamne Dumnezeule, ajută-i pe membrii coaliției lui Israel să se miște în unitate și să îndeplinească tot ceea ce este voia Ta pentru Israel astăzi – și să nu fie înșelați sau distrași de ceea ce nu este de la Tine (Prov. 19:21).
 • Continuă să-l folosești pe Netanyahu ca prim-ministru al Israelului până când va duce la bun sfârșit tot ceea ce i-ați rânduit să facă – și Te rog, prin harul Tău, să-l mântuiești pe el și pe întreaga sa familie (Psalmi 75:5-7; Efeseni 2:10).
 • Doamne, Îți cerem să mustrii toate entitățile spirituale care încearcă să împartă și să distrugă națiunea Ta astăzi (Psalmul 17:13; 119:118-119; Isaia 59:19b; Zah. 3:2).
 • Avertizează-i pe cei care organizează această rebeliune actuală împotriva conducătorilor Tăi aleși (Prov. 8:16) că fac lucrurile pe care Tu ai spus că le urăști (Prov. 6:16-19).
 • Ajută poliția să știe cum să facă față rapid tuturor acțiunilor ilegale și/sau periculoase ale manifestanților anti-guvernamentali anti-Bibi, dar să facă față cu milă ori de câte ori este posibil (Eclesiastul 8:11; Isaia 26:10).
 • Păzește Israelul de „sugestiile” anti-Dumnezeu, manipulările și condamnările care vin în mod regulat împotriva lui din partea președintelui american Biden și a majorității administrației sale (Numeri 23:23; 24:1).
 • Mulțumim că guvernul nu a cedat presiunii națiunilor „prietenoase” și chiar ONU – ci a aprobat prima parte a reformei judiciare (Psalmul 56:11: Isa. 51:12).
 • Creează în Israel o politică externă independentă care să ia decizii bazate pe ceea ce este mai bine pentru națiunea Ta – mai ales atunci când trebuie luate decizii dificile, precum cele de mai sus (Psalmi 32:8-9; Prov. 16:9).
 • Expune orice altă influență străină din cadrul afacerilor interne ale Israelului și apoi oprește-o (Luca 12:2).
 1. Securitate internă:
Moise spune în porțiunea Torah că scopul pe care Dumnezeu l-a avut în minte pentru a elibera Israelul din Egipt a fost să le dea țara Sa. Și El a făcut asta pe baza dragostei! Pentru că i-a iubit pe părinţii voştri [Avraam, Isaac şi Iacov], El a ales sămânţa lor după ei şi v-a scos din Egipt înaintea Lui prin puterea Sa, pentru a izgoni dinaintea voastră neamuri care sunt mai mari şi mai puternice decât tine, pentru a  te aduce pe tine în țară, ca să-ți dea țara lor ca moștenire, așa cum este astăzi. (Deut. 4:37-38)
 • Doamne, ridică pe mulți, atât în ​​Biserică, cât și în afara ei, pentru a proclama adevărul dreptului Israelului asupra întregii Tale țări – Biblic și bazat pe legea internațională (Geneza 13:15; 15:18; Psalmul 105:5-). 11).
 • Ridică mai mulți mijlocitori în Trupul Tău, dezvăluindu-le că lupta pentru pământul fizic al lui Israel este mai mult o problemă Biblică și spirituală decât una politică (Psalmul 105:8-11; Isaia 34:1-8) .
 • Eliberează liderii politici și militari ai Israelului de gândirea lor umanistă care spune că Autoritatea Palestiniană [AP] este avantajoasă pentru securitatea Israelului și războiul său împotriva terorismului (Numeri 33:55).
 • Deschideți-le ochii pentru a vedea cum AP îl oprește de fapt pe Israel din a lua în stăpânire posesiunile sale de drept (Obad. 1:17).
 • Să vadă, de asemenea, că încrederea în Autoritatea Palestiniană pentru a face față terorismului descurajează Israelul din a avea o victorie totală asupra teroriștilor islamici care iubesc moartea și urăsc pe toți care nu sunt musulmanii (Iov 21:30; Psalmul 9:16).
 • Promovează un nou grup de lideri militari israelieni care resping gândirea umanistă (Ier. 17:5) și care, în schimb, au o încredere reală în Tine și în Cuvântul Tău (Psalmul 18:30; 33:4; 56:4).
 • Doamne Dumnezeule, pregătește Israelul pentru zilele haotice de după moartea președintelui AP Abbas (Iov 18:5; Psalmul 31:17).
 • Mărește diviziunile externe și interne din fiecare grup terorist palestinian (Psalmul 7:9; 55:9).
 • Încurcă și nimicește orice plan malefic pe care acești teroriști îl pun la cale (Psalmul 40:14).
 • Păzește forțele de securitate ale lui Israel, așa cum ele păzesc pe poporul Tău (Psalmii 140:7-8).
 • Ridică-Te și arată-Ți tăria în favoarea națiunii Tale alese (Ios. 23:10; Psalmii 68:1).
 • Doamne, arată coaliției actuale a Israelului necesitatea de a construi case în Iudeea, Samaria și Ierusalim, în special cele care au fost deja aprobate (Neem. 2:20; Psa. 15:4b; Isa. 44:24-28).
 • Îndeplinește Deuteronom 6:10-11 din porțiunea Tora dând Israelului toate structurile palestinienilor construite ilegal, finanțate de UE, în Zona C.
 • Oferă protecție sporită pe drumurile Israelului împotriva terorismului și a accidentelor de circulație (Deut. 28:6).
 • Doamne Isuse, mântuiește mulți palestinieni și apoi folosește-i pentru slava Ta (Romani 16:27; 1 Cor. 1:31).
 1. Securitate externă:
Având în vedere situația internă haotică a Israelului, există rapoarte despre mai mulți dintre inamicii săi care se gândesc dacă acesta este un moment bun pentru a ataca. Această listă include Hezbullah, principalul mandatar libanez al Iranului, Hamas și Jihadul Islamic atât în ​​Gaza, cât și în Samaria. Fără promisiunile lui Dumnezeu și actele Sale anterioare de a apăra această națiune – în mod supranatural și prin IDF – cineva ar putea fi tentat să creadă că Israelul este înfrânt. Cu toate acestea, deoarece Dumnezeu nu este surprins de nimic din toate acestea, continuăm să ne rugăm în conformitate cu Cuvântul Său și nu ca o reacție la titlurile mass-media.
 • Dacă îi folosești pe dușmanii lui Israel pentru a împlini Mica 4:11-13, atunci Te rugăm să ne îndrumi în rugăciune.
 • Folosește bucuria și lăudăroșia vrăjmașilor Tăi pentru a cauza căderea lor (Prov. 16:18; Ezechiel 35:11-13).
 • Folosește mândria și aroganța lor pentru a-i stârni unii împotriva altora (Psalmii 94:1-5; Marcu 3:26).
 • Domnul Oștirilor; eliberează oștirile Tale îngerești pentru a păzi toate granițele lui Israel (Psalmul 35:4-6).
 • Te lăudăm pentru că ai făcut din IDF o armată puternică (Ezechiel 37:10) – și Te rugăm să le sporești eficiența în păzirea națiunii Tale și în înfrângerea dușmanilor Tăi (Psalmul 83:1-5).
 • Fie ca înțelepciunea Ta să prevaleze în timp ce liderii militari și politici ai Israelului iau în considerare ce trebuie făcut pentru a răspunde provocării organizației Hezbollah și pentru a face față acestora (Prov. 8:14; 11:14; 19:21).
 • Doamne, Te rog, împlinește ceea ce ai spus în Ioel 2:17-21, că, așa cum noi, preoții Tăi, te rugăm să-Ți cruți poporul, una dintre modalitățile prin care ai răspunde ar fi să distrugi armata inamică la nord de Israel.
 • Crește capacitatea lui Israel de a aduna informații exacte și de a interpreta ceea ce este adevărat, ceea ce este fals și ceea ce este dezinformare (Iov 28:11b; 34:21-22; 42:2; Ecl. 8:5b).
 • Revarsă asupra IDF o capacitate Dumnezeiască de a lupta în orice război pe mai multe fronturi, împotriva Iranului, pe care Israelul îl va înfrunta în viitorul apropiat (Lev. 26:7-8; Psalmul 89:23).
 • Oferiți celor din IDF îndrumări specifice pentru acțiuni specifice (Ios. 6:2-5; Judecătorii 7:16-18; 2 Sam. 5:17-25).
 • Permite armelor tehnologice ale Israelului să se dezvolte cu o rapiditate supranaturală (Prov. 8:12).
 • De asemenea, folosește IDF ca arma Ta de război pentru a distruge regimul iranian (Ier. 49:38b; 51:19-24).
 • În timp ce Tu faci asta, lasă Biserica iraniană să umple golul spiritual pe care îl va crea distrugerea islamului șiit din Iran și să devină o influență majoră în acea națiune – de dragul gloriei Tale (Ieremia 49:38a).
 • Între timp, protejează-i pe credincioșii iranieni, ajutându-i să se dezvolte până la maturitate (Efeseni 4:11-16).
 • Din porțiunea profetică: Toate neamurile înaintea Lui sunt ca nimic; și sunt socotiți pentru El ca mai puțin decât nimic… El îi aduce pe prinți la nimic; El îi face pe judecătorii pământului ca o vanitate. (Isaia 40:17, 23) Amin! Doamne, veghează asupra acestor versete, mai ales în legătură cu ONU.
 1. Aliyah:
Deoarece restaurarea lui Israel este în cele din urmă de dragul Numelui sfânt al lui Dumnezeu (Ezechiel 36:24-28), este cel puțin un răspuns parțial la rugăciunea bisericii de 2.000 de ani: Tată Ceresc, sfințiește Numele Tău… pe pământ, așa cum este deja. sfințit în ceruri… (Luca 11:2).
 • Te binecuvântăm pentru că ai văzut împlinirea profeției și rugăciunile primind răspuns prin aliyah – această restaurare modernă și adunarea evreilor în țara lor (Psalmul 106:47).
 • Te lăudăm pentru cei aproximativ 30.000 care au emigrat până acum în acest an și Îți cerem să dublezi cel puțin până la sfârșitul anului 2023 (Isaia 43:5-7; Ier. 31:8-9).
 • Nu permite că cearta actuală din Israel să împiedice evreii care au planuri de a face aliyah (Ier. 23:3).
 • Să fie proclamat adevărul că „antisionismul” de astăzi este doar un termen mai corect din punct de vedere politic pentru „antisemitism” și „ura împotriva evreilor” (Psalmul 25:5; 43:3a; 51:6; 54:5; Prov. 8:7; 12:17).
 • Pentru evreii care se înșală spunând: „Nu se poate întâmpla niciodată aici”, arată-le că se întâmplă deja acolo și că acum este timpul să părăsească „Babilonul” (Ier. 51:6-10; Ezechiel 39:28).
 • Din nou, cerem o schimbare a Legii Întoarcerii a Israelului, astfel încât să fie în conformitate cu Cuvântul Tău, iar cei care au numai tați evrei sunt văzuți ca evrei, așa cum sunt cei care au numai mame evreice (Marcu 7:13).
 • Elimină toate blocajele birocratice care îi împiedică pe evrei să obțină cetățenia israeliană (Isaia 62:10).
 • Îndrumă guvernul să dezvolte programe pentru a putea planta noi imigranți în toată țara Ta – în Iudeea și Samaria, în Neghev și Golan și în Galileea (Ier. 31:3-5; 32:41-44).
 • Deschide ochii mai multor credincioși pentru a vedea această împlinire profetică uluitoare (Psalmul 146:8a; Prov. 20:12).
 • Doamne, îndeamnă mai mulți credincioși să-și încurajeze vecinii evrei să se întoarcă în Sion (Zah. 8:16).
 • Arată mai multor membri gentili ai Trupului Tău responsabilitățile lor de a ajuta procesul aliyah în orice fel este ar fi nevoie (Psalmul 126:1-6; Isaia 49:22; Rom. 15:27).
 1. Mântuire:
Porțiunea Tora conține Shema, punctul central al aproape fiecărui evreu: Ascultă, Israele: YHWH Dumnezeul nostru, YHWH este unul, și vei iubi pe YHWH Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și cu toată puterea ta. (Deut. 6:4-5)
 • Doamne, conștientizează mulți evrei în timpul Sabatului, în special pe cei din generația mai tânără, de cât de imposibil este de făcut acest lucru (Romani 3:9-26) – și fă-i să Te caute pentru ajutor (Psalmul 9:10; 40:16; 63). :1).
 • Dezvăluie-le că Yeshua a împlinit Isaia 53 și putem fi sfinți înaintea Ta punându-ne încrederea în El – că El este într-adevăr Domn și a înviat din morți (Romani 8-11; 2 Cor. 5:21).
 • Împărtășește o nemulțumire sfântă pentru a te cunoaște pe Tine cu adevărat în schimbul cunoașterii despre Tine (Ier. 31:31-34).
 • Distruge acea minciună inspirată de diavol din cercurile evreiești și creștine, care afirmă că dacă un evreu crede în „Isus” evreu – nu mai este evreu (Faptele Apostolilor 24:14-15).
 • Doamne, împlinește cuvântul Tău și mântuiește poporul Tău care s-a întors în Israel (Ezechiel 36:25-28; Zah. 12:10).
 • YHWH, mântuiește poporul Tău, rămășița lui Israel. (Ier. 31:7) Doamne Dumnezeule, salvează o rămășiță uriașă de la bărbați, femei și chiar rabini haredi [ultra-ortodocși]; politicieni israelieni atât de dreapta cât și de stânga; judecători și avocați evrei; forțele de securitate – în IDF, poliție și Mossad; profesori, învățători, oameni de știință, medici, asistente, lucrători de înaltă tehnologie; mulți etiopieni israelieni și evrei din India [Beni Menashe]; evrei care trăiesc în captivitate – în special mulți dintre miile care sunt prinși în Iran; Israelieni și evrei care trăiesc în națiuni neamuri; Israelieni care manifestă împotriva guvernului; cei dragi nemântuiți din familiile evreilor mesianici.
 • Vorbește prin porțiunea Torah tuturor evreilor care sunt în țară și celor care rămân în captivitate că ei sunt moștenirea Ta și, în semn de recunoștință, trebuie să Te asculte: Dar YHWH te-a luat și te-a scos din cuptorul de fier, chiar din Egipt, pentru a fi pentru El un popor de moștenire, așa cum ești astăzi. (Deut. 4:20; cp. 5:29)
 • Arată mai multor credincioși dintre neamuri că unul dintre motivele pentru care sunt mântuiți este acela de a provoca la gelozie pe evreii nemântuiți prin relația lor strânsă cu Tine, Dumnezeul lui Israel (Romani 11:11).
 • Provoacă-i atât pe credincioșii evrei, cât și pe cei dintre neamuri să fie mai mult parte a împlinirii lui Isaia 40:9-10din lectura profetică a Sabatului.
 1. Corpul lui Mesia:
Ne-am rugat ca Domnul să vindece foametea Cuvântului care este evidentă în multe părți ale Trupului Său astăzi – în special în Occident. Porțiunea profetică are un verset grozav de folosit în rugăciune pentru acest scop: iarba se ofilește, floarea se ofilește; dar Cuvântul Dumnezeului nostru va rămâne pentru totdeauna. (Isaia 40:8; cp. Matei 24:35)
 • Doamne, revarsă o dorință peste întreg Trupul Tău de a se hrăni mai mult din Cuvântul Tău (Ier. 15:16).
 • Pune în Trupul Tău o inimă precum a bereenilor care au petrecut timp studiind Cuvântul Tău (Fapte 17:10-12).
 • Vorbește bătrânilor Trupului Tău că este imperativ să predice sfatul deplin al lui Dumnezeu în acest moment al istoriei și Doamne, Te rog înlocuiește toți slujitorii care refuză să facă asta (Fapte 20:26-27; 2 Tim. 3:16-17).
 • Deschide inimile credincioșilor dintre neamuri pentru a vedea că Isaia 40:1-2 le vorbește în mod specific, deoarece ei sunt singurii ne-evrei care îl cunosc pe Dumnezeul lui Israel ca fiind Dumnezeul lor (Isaia 40:1-2).
 1. IFI:
A fost încă o săptămână grea aici, în Israel. Vă rugăm să cereți Domnului să ne protejeze gândirea și să o aducă mai în concordanță cu voința și Cuvântul Său pentru astăzi, astfel încât să nu fim înșelați sau distrași de titluri mass media sau de războiul spiritual din ce în ce mai intens. Vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre, sprijin și cuvinte de încurajare.
Shabat shalom și binecuvântări de la Ierusalim
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Fapte 20:32
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like