Puncte de rugăciune pentru Israel – 9 iunie 2023

 1. Laudă:
În porțiunea profetică a Sabatului citim despre lucrarea Duhului Sfânt legată de harul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce vedem și în Noul Testament, deoarece Duhul lui Dumnezeu lucrează în inimile noastre prin harul Său – favoarea Sa nemeritată.
 • „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor. ‘Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: «Îndurare, îndurare cu ea!»’”
                                     Zah. 4:6-7
 • Doamne, Îți mulțumim pentru harul Tău care ne face să primim darul Duhului Tău (Fapte 10:44-47).
 • Te lăudăm pentru darul Duhului Sfânt care lucrează în noi pentru produce pocăință (Fapte 11:15-18).
 • Îți mulțumim pentru revărsarea Duhului Tău Sfânt care apoi ne dă putere să fim martori ai Tăi (Luca 24:48-49; Fapte 1:8; Rom. 15:19).
 • Doamne Yeshua , ne odihnim în adevărul că Tu ești același ieri, astăzi și în veci (Evr. 13:8).
 • Te binecuvântăm pentru Cuvântul Tău care ne descoperă adevărul și astfel ne eliberează (Ioan 8:31-32, 36; 17:17).
 • Suntem foarte recunoscători că putem ști când Duhul Tău lucrează, deoarece rezultatul va fi întotdeauna că Tu, Doamne Yeshua, vei fi glorificat (Ioan 16:14; cp. 1 Cor. 12:3).
 • Așteptăm cu speranță și așteptare ziua în care toată lumea se va închina înaintea Ta și va mărturisi că Tu ești Domn – spre slava lui Dumnezeu Tatăl nostru (Filipeni 2:9-11).
 1. Aliyah:
Deoarece Dumnezeu a creat Israelul pentru gloria Sa, adunarea Sa a poporului Său în țara Sa ajută la îndeplinirea acestui lucru (Isaia 43:5-7).
 • Îți mulțumesc că ai atras poporul Tău înapoi acasă – nu pentru că ar merita asta – ci pentru că numele Tău va fi glorificat prin această împlinire evidentă a cuvântului Tău profetic (Ezechiel 36:21-24, 32).
 • Întrucât faci acest lucru din toată inima și sufletul Tău (Ier. 32:41), stăruim în rugăciune mijlocim pentru asta, pentru ca voia Ta să se poată face pe pământ în zilele noastre (Matei 6:9-10).
 • Ne bucurăm că, din ianuarie 2022, 100.000 de oameni au emigrat în Israel, dintre care majoritatea sunt evrei din punct de vedere biblic, fie din partea tatălui, fie având mamă evreică, fie cu ambele (Isaia 43:5-7).
 • Avva, înlătură toate scuzele de la fiecare evreu în exil care se poate întoarce – dar refuză să facă acest lucru (Ier. 51:9).
 • Elimină cuvântul grecesc „diaspora” care sună frumos de pe buzele evreiești și înlocuiește-l cu termenul biblic care descrie cu exactitate starea poporului Tău care se află în afara Israelului – „robbie” (Ier. 30:3, 10, 18; 31:23). ; 32:44; 33:7, 11, 26; Ioel 3:1 plus multe alte versete).
 • Deschide ușile pentru ca evreii care sunt prinși în anumite națiuni să se poată întoarce în Israel (Isaia 57:13b-14).
 • Când bărbații ucraineni care sunt evrei, sau fac parte dintr-o familie de evrei care a făcut deja aliyah, sunt eliberați din armată, ajută-i să vină în Sion și să nu-și tragă familiile înapoi in Ucraina (Ier. 3:12-14).
 • Mișcă-te prin Duhul Tău asupra poporului Tău pentru a răspunde pozitiv la îndemnul Tău de a se întoarce, astfel încât să-și poată salva viața – chiar dacă trebuie să-și piardă stilul de viață (Geneza 12:1; Ieremia 16:16a; 31:3).
 • Pe măsură ce antisemitismul crește în Occident (Ier. 16:16b), lasă anxietatea să crească în inimile evreilor și îndreaptă-le mințile spre Sion (Ier. 50:4-5).
 • Îndepărtează orice aliyah falsă – când evreii fug din națiunea lor de obârșie în oricare altă națiune care nu e Israel.
 • Lucrează în inimile celor care au început, dar nu au terminat procesul de a face aliyah (Psalmul 15:4b).
 • Vorbește clar conducătorilor și rabinilor evrei să facă aliyah și, făcând aceasta, să provoace restul comunităților lor să îi urmeze (Isaia 63:11; Ier. 23:4).
 • Mulțumim pentru că ai auzit rugăciunile noastre, pe măsură ce începem să vedem o ușurare a procesului pentru ca evreii să-și obțină cetățenia prin eliminarea unor cerințe birocratice inutile și a unor pași străini (Isaia 62:10).
 • Te rugăm să continui să îndepărtezi toate obstacolele cât mai repede posibil (Iov 9:4-5; Psalmii 81:6-7).
 • Oferă locuri de muncă, locuințe la prețuri accesibile, finanțe și comunitate tuturor noilor imigranți [olim], făcându-le mai ușor procesul înrădăcinării în țara Ta (2 Reg. 19:30; Amos 9:14-15).
 • Oferă noului olim pasiunea de a se se stabili în toate zonele tării Tale  (Ier. 32:43-4; Obad. 1:17-20).
 • Deschide ochii mai multor sioniști creștini asupra centralității aliyah în planurile Tale din prezent (Isaia 49:22).
 1. Mântuire:
Următoarele versete din porțiunea profetică dezvăluie că Dumnezeu este la forma plural – nu singular – așa cum citim despre doi Iahve al Oștirilor, Unul spunând că Celălalt L-a trimis. Acum înțelegem de ce Yeshua a spus de mai mult de 40 de ori în Evanghelia după Ioan că Tatăl L-a trimis!
 • Strigă de bucurie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată, Eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice DOMNUL, și multe neamuri se vor uni cu DOMNUL în ziua aceea și vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că DOMNUL oștirilor M-a trimis la tine”.
                                         Zeh. 2:10-11
 • Doamne, deschide ochii poporului Tău la ceea ce spui aici și nu la ceea ce cred ei că spui (Psalmul 119:18).
 • Ajută-i să vadă că Zaharia 3:8-9 este împlinit în Iesua, deoarece El este Slujitorul Tău, Ramura care are autoritatea de a înlătura păcatul celor care se încred în El (Ier. 31:34; Ioan 1:29; 1). Ioan 2:2).
 • Te rugăm să restaurezi Cuvântul Tău ca prioritate pentru poporul Tău și învață-i să-l întrebuințeze pentru a judeca fiecare cuvânt al omului – indiferent de cât de „sfinți” ar fi rabinii sau cărturarii (Psalmii 119:97-100; Marcu 7:13).
 • Fie ca Cuvântul Tău, ca un ciocan și un foc, să scuture profund inimile evreilor nemântuiți (Ier. 23:29).
 • Folosește Psalmii, pe care mulți ortodocși îi citesc zilnic, pentru a-L descoperi pe Fiul Tău, Mesia evreilor (Evr. 4:12).
 • Veghează asupra tuturor semințelor care au fost sădite în inimile evreilor nemântuiți și adună o recoltă bogată în acest sezon (1 Cor. 3:6-7).
 • Antrenează credincioșii pentru a fi sensibili la călauzirea Duhului Sfânt atunci când vorbesc despre Yeshua (Prov. 25:11).
 • Pe măsură ce milioane de musulmani sunt chemați la credința în Tine prin vise și viziuni, atinge poporul cu o revelație a adevăratului lor Rege Mesia și Salvator (Ioel 2:28-29; Apoc. 1:10-18).
 • Dă-le multor foști credincioși musulmani o povară pentru a-i provoca pe evrei la gelozie (Rom. 11:11).
 1. Guvern:
Continuăm să mijlocim, cerând lui Dumnezeu să supravegheze și, după cum este necesar, să anuleze, toate deliberările actualei coaliții a Israelului și să facă din prioritățile Sale, prioritățile coaliției.
 • Mulțumim că în acest moment Israelul pare să aibă un guvern destul de stabil și nu se prevăd noi alegeri imediate, așa că continuăm să ne rugăm pentru autoritățile lui Israel (1 Tim. 2:1-4).
 • Folosește-l pe PM Bibi Netanyahu pentru gloria Ta și nu îngădui sa urmeze propria sa agendă (Ier. 13:15-16).
 • Unge-l pentru a conduce comitetul nou format pentru a aborda costul ridicat al vieții al Israelului (Prov. 29:2).
 • Permite adoptarea unei legislații care să ajute în lupta împotriva tuturor activităților injuste, în special în industria locuințelor din Israel, dar și împotriva tuturor celorlalte domenii de activitate  (Prov. 14:34).
 • Mișcă inimile tuturor politicienilor din Israel, astfel încât să se alinieze cu inima Ta (Prov. 21:1).
 • Înconjoară miniștrii israelieni cu consilieri evlavioși care pot ajuta la filtrarea inutilităților și îi pot proteja de „supraîncărcarea de informații” (Ex. 36:6-7; Numeri 11:16-25; Prov. 11:14; 15:22).
 • În același timp, îndepărtează toți consilierii nelegiuiți din jurul liderilor israelieni (Prov. 25:5).
 • Protejează pe toți cei care slujesc Israelului atât din punct de vedere politic, fizic, cât și spiritual (2 Sam. 22:3).
 • Permite înregistrarea progreselor unei reforme judiciare care să determine sistemul judiciar, judecătorii și avocații din Israel să devină mai neprihăniți înaintea Ta (Isaia 1:25-27).
 • În vreme ce Israelul încearcă să fie în topul Inteligenței Artificiale [AI], cerem să veghezi asupra națiunii Tale și să o protejezi de toate pericolele nevăzute care pot însoți IA (Psalmul 121:4; 139:2).
 1. Securitate internă:
Porțiunea Tora conține acest verset despre dușmanii interni ai lui Israel: Dacă te duci la război în țara ta împotriva unui dușman care te asuprește și vei suna un semnal de alarmă cu trâmbițe de argint, vei fi amintit înaintea Domnului Dumnezeului tău și vei fi mântuit de dușmanii tăi. (Numeri 10:9)
 • Doamne, lasă rugăciunile noastre să se înalțe înaintea Ta ca suflarea trâmbițelor de argint și mântuiește poporul Tău de vrăjmașii săi (Deut. 20:4; 33:29; Psa. 18:3).
 • Doamne, împlinește acest verset pe care îl citim în porțiunea profetică din zilele noastre: YHWH va moșteni pe Iuda, partea Lui în țara sfântă, și va alege din nou Ierusalimul. (Zah. 2:12).
 • Fă presiune asupra actualului guvern de dreapta al Israelului să extindă suveranitatea asupra tuturor teritoriilor promise de Dumnezeu, începând cu culoarul E1, chiar la nord-est de Ierusalim (Neem. 2:20; Obad. 1:17).
 • Din nou cerem protecție angelică pe drumurile Israelului împotriva accidentelor și atacurilor teroriste (Deut. 28:6).
 • Protejează pe cei din IDF și din celelalte forțe de securitate ale Israelului care au fost însărcinați să apere cetățenii Israelului (Psalmul 28:7-9; 35:1-2).
 • Continuă să acorzi succes miraculos operațiunii IDF Break the Wave în timp ce luptă împotriva terorismului în Iudeea și mai ales în Samaria (Ios. 1:3-6).
 • Ne întristăm pentru uciderea a trei soldați din IDF de către un terorist egiptean la granița comună, de săptămâna trecută și Te rugăm să nu permiți ca moartea lor să fie în zadar (Romani 8:28).
 • Arată IDF ce lecții trebuie să învețe și dacă ar trebui să schimbe regulile de angajare la acea graniță sau orice alte schimbări care ar putea fi necesare (Psalmul 144:1).
 • Îndepărtează orice distragere de la soldații care sunt în serviciu activ (1 Cronici 12:33).
 • Împiedică IDF să stabilească standarde care sunt corecte din punct de vedere politic – dar care nu sunt corecte din punct de vedere biblic (Psalmul 119:89, 105, 130).
 • Întărește credința credincioșilor în IDF și pune-i împreună cu alți credincioși (Luca 10:1).
 1. Securitate externă:
Am folosit aceste versete cu impact puternic din porțiunea Tora în rugăciune pentru situația de securitate a lui Israel: [În timp ce chivotul a pornit, Moise a spus:] „Ridică-te, YHWH, și lasă ca vrăjmașii Tăi să fie împrăștiați; și cei ce Te urăsc să fugă înaintea Ta. [Și când s-a odihnit, el a spus:] „Întoarce-te, DOAMNE, la nenumăratele mii de Israel”. (Numeri 10:35-36)
 • Doamne, Tu știi cine sunt dușmanii lui Israel pentru că și ei Te urăsc (Psalmul 83:2).
 • Doamne, ridică-Te și împrăștie pe vrăjmașii Tăi care Te urăsc și care se bucură de război (Psalmul 68:1, 30).
 • Totuși, de asemenea, cerem ca puterea Ta mântuitoare să cadă peste mulți dintre dușmanii Tăi (Romani 5:10; Col. 1:21).
 • Pregătește Israelul să ducă un război pe mai multe fronturi împotriva Iranului și a împuterniciților săi (Prov. 21:31; Luca 14:31).
 • Crește sprijinul financiar pentru dezvoltarea armelor în toate domeniile – în special sistemul laser Iron Beam al Israelului și toate aspectele războiului său cibernetic (Luca 14:28-30).
 • Mulțumesc pentru progresul pe care Israelul l-a făcut cu armele sale cu impulsuri electromagnetice [EMP] – atât ofensive, cât și defensive – și Te rugăm să arăți Israelului cum să le folosească cu înțelepciune (Prov. 8:12).
 • Filtrează toate planurile care sunt înaintea Comandamentului Iran al IDF, astfel încât toate planurile care sunt de la Tine să rămână, dar toate cele care nu sunt să fie distruse (Prov. 16:9; 19:21).
 • Dezvăluie toate planurile Iranului și Hezbollah pe care Israelul nu le cunoaște (2 Reg. 6:12).
 • Tratează programul nuclear al Iranului în mod supranatural, astfel încât Tu să primești toată gloria (Numeri 16:30).
 • Oferă tuturor agenților sub acoperire israelieni informații exacte, în timp ce îi ții ascunși și protejați de orice înșelăciune (Marcu 4:22).
 • Atrage mai mulți iranieni care sunt dezamăgiți și frustrați de islam către Tine (Ioan 6:44).
 • Taie toate legăturile – financiare și diplomatice – dintre Iran și China și Iran și Rusia (Psalmul 55:9).
 • Ferește Israelul de orice presiune nelegiuită din partea Americii pentru a permite crearea unui stat palestinian pe teritoriul Tău în schimbul normalizării cu Arabia Saudită (Ioel 3:1-2).
 • Deoarece Iranul tocmai a fost promovat în două poziții importante în ONU – arată lui Israel când este timpul să-și ștergă murdăria de pe picioare și să părăsească acea organizație nelegiuită (Prov. 11:21; 16:5; Marcu 6:11).
 1. Trupul lui Mesia:
Încă o dată citim în porțiunea Tora mijlocirea efectivă a lui Moise: Când poporul a murmurat, i-a displăcut lui YHWH… Mânia Lui s-a aprins și focul lui YHWH a ars printre ei și i-a mistuit pe cei ce se aflau în marginile taberei. Și poporul a strigat către Moise; iar când Moise s-a rugat lui YHWH, focul s-a stins. (Numeri 11:1-2)
 • Doamne Yeshua, arată-ne nouă tuturor din Trupul Tău că nu există nimic la fel de eficient ca mijlocirea pentru a Te vedea mișcându-Te puternic în conformitate cu voința Ta (Luca 18:1-8; Iac. 5:16b).
 • Învață-ne să ne rugăm cu stăruință pentru poverile pe care Tu – și nu alți oameni – le pui asupra noastră, astfel încât să nu existe goluri în zid (Nee. 3:1-32; Isaia 62:6-7).
 • Îndepărtează eroarea teologică conform căreia închinarea și lauda sunt, practic, o altă formă de rugăciune – și înlocuiește-o cu adevărul Biblic simplu că rugăciunea înseamnă „ a cere” (Matei, 7:7-8; Ioan 4:10; 11:22; 14). :13; 15:7; Iac. 5:16-18; 1 Ioan 5:14-15).
 • Ghidează Trupul în rugăciune, astfel încât săgețile noastre să lovească ținta iar și iar (2 Reg. 13:17-19).
 • Te binecuvântăm pentru că ne-ai dat Cuvântul Tău – care este puternic atunci când îl declarăm oamenilor – și este, de asemenea, extrem de puternic când îl folosim în rugăciune (Isaia 55:11; 1 Ioan 5:14-15).
 • Îngăduie-ne tuturor să rămânem statornici și credincioși în chemarea Ta asupra vieților noastre (1 Cor. 15:58).
 • Îți mulțumim că nu obosești niciodată și, în timp ce așteptăm în Tine, putem fi reînnoiți (Isaia 40:28).
 1. IFI:
Toate cele de mai sus pentru Trup cu privire la rugăciune se aplică și pentru IFI. Să ne rugăm în aceleași zone săptămână după săptămână poate fi foarte obositor și, de asemenea, ne poate face să ne îndoim dacă ne rugăm în conformitate cu voia Lui. Cu toate acestea, Cuvântul Său ne menține concentrați și ne încurajează să continuăm. Rugăciunile și sprijinul dumneavoastră sunt de asemenea un ajutor extraordinar. Mulțumesc.
Shabat shalom și binecuvântări din Israel,
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Psa. 50:15
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like