Puncte de rugăciune pentru Israel – 2 iunie 2023

 1. Laudă:
Porțiunea Tora a acestui Sabat include Binecuvântarea Aaronică: „YHWH să te binecuvânteze și să te [+ păzească]”. YHWH fă-și arate fața [+ prezența] să strălucească asupra ta și să aibă milă față de tine. YHWH să -și ridice fața [+ fața; prezența] asupra ta și să-ți dea pace”. Și [preoții] vor pune Numele Meu peste copiii lui Israel; și îi voi binecuvânta. (Numeri 6:24-27)
 • Îți mulțumim Doamne că toate aceste binecuvântări promise sunt și ale noastre în Mesia Yeshua (2 Cor. 1:20).
 • Te binecuvântăm, Doamne Yeshua, pentru că ne-ai păzit (Ioan 6:39; 10:27-29; 17:12).
 • Ce bucurie nespusă este să Te vedem, Avva Tată, manifestat în Fiul Tău (Ioan 14:9; Evr. 1:1-3).
 • Doamne Dumnezeule, ne odihnim în harul Tău care ne-a mântuit și avem încredere că ne va susține până la sfârșit (Fapte 15:11; Rom. 5:1-2; 2 Cor. 9:8; 12:9; Efeseni 2:8-10; Filipeni 1:6; 2 Tim. 1:9).
 • Te lăudăm pentru că ne-ai oferit o pace care întrece orice înțelegere (Ioan 14:27; Fil. 4:7).
 • Avem mare mângâiere și nădejde în a ști că ești credincios și nu te schimbi, că ești bun și bunătatea Ta dăinuiește în veac (Deut. 7:9; Psa. 106:1; 118:1; Mal. 3:6; Evr. 13:8).
 • Te lăudăm pentru că poți fi glorificat prin slăbiciunile noastre și pentru că folosești slăbiciunea noastră pentru a ne arăta încă o dată că harul Tău este mai mult decât suficient pentru noi (Psalmul 8:2; 2 Cor. 12:9).
 • Îți mulțumim că ești Stânca la care ne putem întoarce atunci când suntem copleșiți (Psalmul 61:1-2).
 • Știind că nimic nu Te ia niciodată prin surprindere, ne dă mare încredere că indiferent de ceea ce s-ar întâmpla – aleluia – Dumnezeul nostru domnește! (Isaia 42:9; 46:10; 52:7).
 1. Guvern și societate:
Odată cu bugetul aprobat, coaliția are multe alte lucruri pe care să se concentreze, în afară de reforma judiciară – deși aceasta este o problemă vitală de care trebuie să se ocupe.
 • Dumnezeul lui Israel, fă din prioritățile Tale prioritățile guvernului Israelian (Psalmul 32:8-9; Prov. 21:1).
 • Arată-le cum să lucreze în unitate în timp ce se ocupă de oricare dintre aceste probleme (Psalmul 133:1-3; Luca 11:17).
 • Plasează ferm frâiele coaliției în mâinile premierului Bibi Netanyahu și, totuși, folosește partenerii săi pentru a-l face să conducă Israelul pe o cale mai biblică – indiferent de ceea ce spun națiunile (Psalmul 31:3; Prov. 8:20).
 • Oferă lui Bibi înțelepciunea și claritatea Ta și îndepărtează de la el orice sfătuitor nelegiuit (Prov. 28:5).
 • Așa cum ai făcut cu Moise, învățați-l pe Netanyahu cum să delege (Ex. 18:13-26; Fapte 6:1-7).
 • Unge-l pe ministrul de Finanțe Smotrich să câștige războiul împotriva costului ridicat al vieții al Israelului – care ar include eliminarea din economia lui Israel a tuturor activităților corupte (Prov. 11:1; 16:11; 20:23).
 • Arată fiecărui minister israelian cum să reducă cheltuielile risipitoare și să sporească eficiența în utilizarea fondurilor bugetate (Psalmul 122:7; Prov. 18:9).
 • Ajută-l pe ministrul Securității Naționale, Ben-Gvir, să folosească bugetul dedicat pentru a întări și încuraja forța de poliție a Israelului – îndepărtând totodată orice incorectitudine din acest departament (2 Cronici 29:15-16).
 • Supraveghează fondurile dedicate creșterii și extinderii comunităților evreiești din Galileea, Negev și din Iudeea și Samaria, pentru a fi folosite eficient în aceste scopuri (Ier. 32:44; 33:13).
 • Îndepărtează toate obstacolele, inclusiv practicile corupte, din industria locuințelor care împiedică locuințele la prețuri accesibile să fie ușor disponibile pentru mulți israelieni (Neem. 2:20; Isa. 44:26).
 • Ajută Israelul să fie capabil să mențină un echilibru biblic între utilizarea resurselor sale naturale, fără a distruge creația minunată a lui Dumnezeu (Deut. 32:13; Apocalipsa 11:18).
 • Permite aprobarea unor reforme judiciare care să apropie Israelul de împlinirea Isaia 1:25-27.
 • Continuă să semeni dezbinare în opoziție, deoarece au tratat guvernul democratic ales al Israelului în mod foarte greșit (Psalmul 12:3-4; Prov. 6:16-19).
 • Arată ministrului de externe Eli Cohen că reprezintă națiunea Ta în fața întregii lumi și să nu se dea înapoi de la declararea și înfăptuirii voii Tale (Psalmi 33:10-11; 118:8-9).
 1. Aliyah:
Suntem convinși că aliyah – întoarcerea evreilor împrăștiați în țara Lui/lor lor – este unul dintre cele mai vitale lucruri pe care Dumnezeu le face în pregătirea pentru întoarcerea lui Mesia Yeshua. Și din moment ce El o face cu toată inima și sufletul Său (Ier. 32:41), trebuie să facem din aceasta o parte esențială a mijlocirii noastre săptămânale.
 • Când YHWH va zidi Sionul, El se va arăta în slava Sa. (Psalmul 102:16) Îți mulțumim că ai împărtășit cu noi momentul întoarcerii Tale și Te binecuvântăm că vedem acest lucru întâmplându-se acum.
 • YHWH zidește Ierusalimul: El adună pe cei alungați ai lui Israel. (Psalmul 147:2) Tu împlinești acest cuvânt profetic astăzi și ne rugăm să grăbești timpul împlinirii lui.
 • Îți mulțumesc pentru milioanele de evrei care s-au întors acasă din 1948 (Ier. 33:10-14).
 • Deoarece aliyah este spre slava Ta (Isaia 43:5-7), Doamne fă tot ce este nevoie, dar cu cât mai multă milă posibil, pentru a aduna pe poporul Tău împrăștiat din exilul lor mondial (Ieremia 31:10).
 • Urmărește-i sau trage-i –  de dragul Numelui Tău sfânt – dar adu-i pe toți acasă (Ier. 16:16; 31:3).
 • Noul accent al Israelului asupra aducerii evreilor francezi acasă să declanșeze o mișcare majoră acolo (Isaia 43:5-7).
 • Lucrează în mod suveran printre alți evrei din Occident care sunt blocați în zonele lor de confort înșelătoare și care nu văd cât de repede sunt distruse acele „zone” (Eclesiastul 9:12; Isaia 48:3; Ier. 51:8).
 • Vorbește rabinilor și liderilor comunității evreiești să vină acasă împreună cu oamenii lor (Ier. 31:8).
 • Arată evreilor mesianici că poziția lor implicită ar trebui să fie aceea de a-și face o țintă în a face aliyah, cu excepția cazului în care le vorbești în mod specific să rămână în exil (Psalmul 137:4; Isaia 35:10; 51:11).
 • Fie ca evreii care se gândesc la aliyah să nu fie descurajați de numeroasele rapoarte negative din presă (Numeri 13:32).
 • Deschideți noi căi pentru imigranți [olim] de a se întreține și de a găsi o locuință (Amos 9:13-15)
 • Plantează noii olimi în țară adânc înrădăcinați (Isaia 27:6; 37:31).
 • Pe măsură ce atât credincioșii evrei, cât și credincioșii dintre neamuri citesc Ezechiel 39:28, dezvăluie-le că nu există viitor pentru evreii din națiuni și apoi vorbește-le să facă tot ce le stă în putință pentru a ajuta la aducerea poporului Tău acasă.
 • Conectează mai mulți credincioși, deoarece aliyah este pentru slava Ta (Ezechiel 36:21-24), ajutându-i să facă parte din răspunsul la rugăciunea Domnului Isus, ca Numele Tău să fie sfințit (Luca 11:2).
 1. Securitate internă:
Deși poate că nu pare așa din titluri, totuși adevărul este că este mai sigur pentru evrei să se afle în Israel decât oriunde în prezent. După cum afirmă Ieremia 31:10, Cel care i-a împrăștiat, îi adună, așa că de ce nu ar trebui să păzească pe poporul Său așa cum un Păstor își păzește turma?
 • Ascultă, Păstor al lui Israel, Cel ce conduci pe Iosif ca o turmă; Tu care locuiești între heruvimi, strălucește… trezește-ți puterea; vino și salvează-ne.
Psalmii 80:1-2
 • Te lăudăm pentru că ai făcut din IDF o armată extrem de mare și Te rugăm să continui să îi însoțești prin prezența Ta, astfel încât să devină și mai eficienți împotriva dușmanilor interni ai Israelului (Ezechiel 37:9-10).
 • Protejează toate forțele de securitate ale Israelului atât fizic, cât și spiritual (Psalmul 121:3-4).
 • Continuă să oferi forțelor de securitate ale Israelului un succes miraculos împotriva tuturor teroriștilor – în special operațiunii de noapte Break the Wave (Psalmul 44:4-7).
 • Pe măsură ce teroriștii văd acest succes supranatural, folosește-l pentru a pune în inima și mintea lor frica de Tine, Dumnezeul lui Israel, și pentru a-i ajuta să se predea prin credință Ție și apoi pentru a se preda fizic Israelului (2 Cronici 17:10).
 • Oferă discernământ pentru a face diferența între palestinienii nevinovați și teroriști (Prov. 14:19; 15:3).
 • Unge toți credincioșii din IDF cu darurile Duhului – inclusiv vindecări, cuvinte de înțelepciune și cunoștință – și folosește-le pentru a provoca la gelozie pe evreii nemântuiți (Romani 11:14; 1 Cor. 12:7-11).
 • Pregătește Israelul pentru a doua zi după ce președintele Abbas va pleca la cele veșnice (Prov. 21:31).
 • Ocrotește si ascunde resursele umane care oferă Israelului inteligență (Psalmul 91:4-5).
 • Păzește-i de orice înșelăciune și diversiune (Geneza 31:7).
 • Doamne, eliberează protecția îngerească peste drumurile lui Israel împotriva accidentelor și atacurilor teroriste (Deut. 28:6).
 • Împinge Israelul să-și extindă suveranitatea asupra mai multor moșteniri date de Tine, până când va poseda toate teritoriile sale (Obad. 1:17-20).
 • Mulțumim că ai înlăturat barierele legale, astfel încât evreii să se poată reașeza în zonele din Samaria de unde au fost îndepărtați cu forța în conformitate cu Planul de dezlegare al lui Ariel Sharon (Isaia 65:21-22; Ier. 31:4-5)
 • Blochează toate influențele exterioare care influențează deciziile vitale de securitate internă ale Israelului, inclusiv din partea acelor națiuni care sunt foarte supărate de această relocare a Samariei (Psalmul 2:1-5; Ier. 50:28).
 1. Securitate externă:
Pe întreg cuprinsul Cuvântului Său, Iahve se declară pe Sine, Dumnezeul lui Israel. Dușmanii Israelului de astăzi – fie Iranul și împuterniciții săi, națiunile occidentale, ONU sau oricine – nu au nicio idee despre pericolul în care se află (Isaia 34:1-8). Dar credincioșii ar trebui să știe și să se roage și să avertizeze națiunile în care se află.
 • Căci națiunea și împărăția care nu vă vor sluji [Israelului în timp ce este adunat] vor pieri; da, acele neamuri vor fi complet risipite. (Isaia 60:12); Și se va întâmpla în ziua aceea că eu [Dumnezeu, Creatorul; vezi 12:1] voi căuta să distrug toate neamurile care vin împotriva Ierusalimului (Zah. 12:9).
 • Permite credincioșilor din fiecare națiune care caută în mod activ să oprească Israelul din a moșteni ceea ce i-a promis Dumnezeu (Psalmul 69:35-36), să vadă că Dumnezeu judecă deja națiunea lor (Ioel 3:1-2).
 • Știm și mărturisim că Tu ești principalul Apărător al Israelului (Psalmul 21:4), totuși Îți mulțumim și pentru modul în care folosești IDF pentru a realiza acest lucru, în prezent (Isaia 41:10-16; Mic. 4:11-13) .
 • Pe măsură ce IDF desfășoară un alt exercițiu de pregătire pentru lupta pe mai multe fronturi, dezvăluie toate zonele vulnerabile care trebuie întărite și oricare alte zone care trebuie expuse (Nee. 6:9; Iov 42:2; Isa. 35:3).
 • Mulțumim pentru testarea cu succes a versiunii Marinei Israelului a sistemului antirachetă Iron Dome.
 • Oferă Israelului înțelepciunea divină pentru a-și finaliza sistemul laser Iron Beam cât mai curând posibil (Isaia 45:7).
 • Descoperă orice complot iranian împotriva Israelului de care nu sunt încă conștienți (Iov 12:22; Luca 12:3).
 • Fie ca toată strângerea de informații să fie exactă și apoi analizată eficient (2 Împărați 6:12).
 • Rupe orice comunicare dintre aliații inamici, provocând o mare diviziune (Psalmul 55:9).
 • Crește conflictele dintre conducătorii șiiți din Iran și conducătorii talibani sunniți din Afganistan, folosind acest lucru pentru a diviza atenția Iranului de dependența sa pentru acțiunile anti-israeliene (Psalmul 129:5).
 • Pe măsură ce economia Iranului continuă să se prăbușească, epuizează finanțele conducătorilor săi malefici, dar oferă tot ceea ce este necesar pentru ca poporul său să supraviețuiască (Isaia 14:5).
 • Crește disensiunile interne dintre iranieni și conducătorii lor (Prov. 22:10; 29:22).
 • Învață conducătorii lui Israel să nu aibă încredere în nicio altă națiune – ci să privească numai spre Tine (Ezechiel 29:6-7).
 • Umbrește toate negocierile diplomatice israeliene cu privire la încheierea de alianțe cu alte națiuni, astfel încât numai ceea ce este de la Tine să fie îndeplinit (Prov. 19:21; Isaia 30:2-3).
 • Avertizează Israelul să fie foarte prudent în relațiile cu Turcia și Arabia Saudită (Psalmul 40:4; 46:3-5).
 • Nu permite Israelului să aprobe un plan raportat al SUA de a promova relațiile israelo-arabe cu prețul ca Israelul să tacă cu privire la încercarea Americii de a reporni acordul nuclear iranian, oferind astfel Iranului literalmente miliarde de dolari și o cale clară către arme nucleare (Iov 5:12; Psalmi 33:10-11).
 1. Mântuire:
Este evident o minciună că toți evreii l-au respins pe Yeshua ca Mesia în vremurile Noului Testament, deoarece ignoră primele zece capitole ale cărții Faptele Apostolilor. În biserica primară, gentilii erau excepția de la regula. Astăzi, descendenții credincioșilor inițiali, care erau toți evrei mesianici, ajung la o cunoaștere mântuitoare a lui Mesia Yeshua, care ar trebui să ne încurajeze să ne rugăm și mai mult pentru ca tot Israelul să fie mântuit (Rom. 11:26a).
 • Te lăudăm pentru numărul în continuă creștere a credincioșilor evrei în Trupul Tău din prezent (Fapte 5:14). Mai mult, Doamne.
 • Trezește credincioșii gentili să înțeleagă că unul dintre motivele pentru care sunt mântuiți este în mod special acela de a-i provoca pe evrei la gelozie – și apoi îndrumă-i individual să facă asta într-un mod care să aducă mult rod (Romani 11:11).
 • Fă-i pe credincioșii evrei și neamuri foarte atractivi din punct de vedere spiritual pentru necredincioșii evrei (Matei 5:13-16).
 • Doamne, mișcă-Te cu putere prin Duhul Tău asupra evreilor în exil și asupra celor care sunt acasă în Israel (Ier. 31:7).
 • Folosește internetul (Psalmul 19:4; Rom. 10:18), precum și visele și viziunile (Ioel 2:28-32), pentru a planta Cuvântul Tău altoit, care are puterea de a mântui în inimile poporului Tău (Iac. 1:21).
 • Fie ca Cuvântul Tău, care este citit zilnic și săptămânal în cărțile de rugăciuni evreiești și în timpul Torei și în porțiunile profetice din Shabat, să nu se întoarcă la Tine gol (Isaia 55:11).
 • Revarsă o nemulțumire sfântă asupra evreilor nemântuiți prin cuvintele oamenilor și în același timp crește foamea și setea după Cuvântul Tău (Ier. 15:16).
 • Seceră o recolta dintre evreii care s-au stabilit pe munții lui Israel; de la ultraortodocși [haredii]; de la rabini din Israel și din exil în fiecare sectă evreiască; din comunitatea LGBTQ+; tot de la politicieni israelieni și evrei; atrage israelienii implicați în infracțiunile subterane, traficanții și consumatorii de droguri și traficanții sexuali și cei prinși în el; salvează medicii avortatori și pacienții acestora; psihologi, psihiatri și pacienții acestora; profesori și profesori universitari; atinge prin Duhul Tău membrii tuturor ramurilor IDF (Luca 10:2).
 • Îngăduie pe cei dintre noi care mijlocim de zeci de ani pentru mântuirea cuiva să stăruim în rugăciune până când vom vedea răspunsul Tău (Luca 18:1; 1 Ioan 5:14-15).
 • Oferă părtășie noilor credincioși cu credincioșii maturi care înțeleg că un evreu care crede în Isus ca Mesia și Salvatorul lor – rămâne evreu (1 Ioan 1:3).
 • Unge credincioșii să vină alături de noii credincioși și să-i uceniceze (Matei 28:19-20).
 1. IFI
Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre pentru protecție și îndrumare pentru noi, astfel încât să putem ști cum să ne rugăm cel mai bine pentru Israel pentru protecția și mântuirea sa. Suntem împreună în asta și chiar dacă crezi că tot ceea ce faci este să stai acasă și să păzești „lucrurile”, recompensele sunt egale de la Dumnezeul pe care-L slujim cu toții (1 Sam. 30:23-25).
Shabat shalom și binecuvântări din Sion
Chuck Cohen, pentru echipa IFI
Traducere realizata de Lidia Marisescu!
P.S. Ce părere ai?
Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.
Nu uita să lași un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like