Puncte de rugăciune pentru Israel 3-10 septembrie 2021

[Corecție: Alerta de vinerea trecută a avut din greșeală versete din Osea și Mica ca parte a lecturilor profetice ale Shabbatului de săptămâna trecută, dar ele fac parte de fapt din lectura acestui Shabbat.]

 1. Laudă:

Acest Șabat este cunoscut în iudaism ca Șabatul pocăinței, care se încadrează între Rosh Hashanah și Yom Kippur, Ziua Ispășirii. Ultima lectură profetică este o revelație a cât de plin de har este Dumnezeul nostru, precum și o mustrare pentru toți cei care spun în mod neplăcut că Dumnezeul Tanachului era doar un Dumnezeu al judecății și al mâniei.

 • Cine este un Dumnezeu ca Tine, care iartă nelegiuirea și trece cu vederea încălcarea de lege a rămășiței moștenirii sale? Nu își ține mânia pentru totdeauna, fiindcă găsește plăcere în milă. El se va întoarce din nou, va avea milă de noi; el va supune nelegiuirile noastre; și Tu vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării. Tu îi vei împlini lui Iacob adevărul și lui Avraam mila, pe care le-ai jurat părinților noștri în zilele din vechime.

                   Mica. 7:18‭-‬20 

 • Doamne, Te binecuvântăm că ești și astăzi același Dumnezeu ca și în vremea lui Mica (Mal. 3: 6).
 • Mulțumim pentru mila Ta care ne este reînnoită în fiecare dimineață (Plangeri. 3: 22-23).
 • Te lăudăm pentru toate momemtele în care ai iertat nelegiuirile noastre (Ezech. 11: 19-20; Rom. 7: 23-25).
 • Ne bucurăm să vedem că veghezi asupra promisiunilor Tale pentru Israel (Numeri 23:19; Ier. 1:12; Isa. 55:11).
 • Te binecuvântăm că împlinirea promisiunilor Tale pentru Israel ne încurajează să avem încredere în toate promisiunile Tale pentru noi (2 Pet. 1: 2-4).
 • Declarăm că împlinirea profețiilor Tale dovedește că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu (2 Pet. 1: 19-21).
 • Aleluia! Doamne, Tu ești întotdeauna credincios, indiferent de circumstanțe (Psa. 36: 5; 89: 5; Is. 25: 1).
 • Mulțumim că ne-ai spus că rugăciunile noastre sunt delectarea Ta (Prov. 15: 8b).
 • Mulțumim și pentru comunicarea bidirecțională pe care o avem cu Tine (Ioan 10:27).
 1. Mântuire:

Miercurea aceasta de la apus până joi la apus va avea loc sărbătoarea Yom Kippur [literalmente „ziua ispășirilor” din Levitic 23:27].  Majoritatea evreilor israelieni și mulți evrei aflați în exil vor posti în această perioadă, mulți căutând pe Dumnezeu pentru iertare și mântuire. Să ne rugăm împreună cu ei, rugându-L pe Dumnezeu să îndepărteze orbirea cu privre la Fiul Său, Mesia lui Israel Yeshua, în aceste momente (Rom. 11: 25-26).

 • În lectura profetică acestui Șabat: Le voi vindeca alunecarea, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia Mea s-a îndepărtat de la ei.  (Os. 14: 4) Doamne, fă aceasta în aceste momente și întoarce-i la Tine.
 • Te rog salvează, Doamne, Dumnezeul nostru, o rămășiță semnificativă din poporul Tău în acest sezon (Ier. 31: 7).
 • Abba, pe măsură ce haosul și tensiunea cresc în Israel și în națiuni, revarsă Duhul Tău peste poporul Tău oriunde se află, dându-le o revelație a lui Mesia Yeshua (Zah. 12:10; Mat. 24:30).
 • Doamne, fă ca lucrătorii Tăi din câmpul poporului evreu să fie foarte eficienți (Luca 10: 2).
 • Oferă poporului Tău harul să Te cunoască prin Yeshua – și nu doar să știe despre Tine (Matei 11:27).
 • Rupe multe dintre fortărețele iudaismului rabinic care prind poporul în tradiție și denaturează de fapt ceea ce Cuvântul Tău spune foarte clar (Mat. 15: 3; Marcu. 7: 9).
 • Abba, transplantează în regatul Fiului Tău pe cei dragi nesalvați din familiile evreilor mesianici (Fapte 16:31: 1 Cor. 7: 12-14; Col. 1:13).
 • Ne-am rugat special pentru mântuirea politicienilor israelieni;  comandanții IDF, soldați, marinari și piloți; Israelienii care locuiesc în Iudeea și Samaria; polițiști israelieni; supraviețuitorii Holocaustului și familiile lor; supraviețuitorii atacurilor teroriste și familiile acestora; pentru orice tânguire pentru cei dragi care au murit anul trecut; comunitatea gay evreiască; evrei în mass-media și profesii de actorie;  avocați, medici și alții din profesiile judiciare și medicale; profesori din toate nivelurile educaționale; copii israelieni; mulți rabini ultraortodocși, conservatori și reformatori și congregațiile lor; criminali și prizonieri; evrei implicați în traficul uman; noii imigranți în Israel;  familiile evreiești prinse în Iran și în alte națiuni musulmane din care nu pot pleca liber (Rom. 11:26).
 • Prin harul Tău atrage-i pe mulți la Fiul Tău și apoi dăruiește-le harul pocăinței (Isaia 44:22; Rom. 2: 4b).
 1. Aliyah:

Mulți evrei care trăiesc printre neamuri vor fi foarte precauți în acest an în timp ce vor sărbători, deoarece a existat o creștere clară a activității antisemite – în special în Occident. L-am rugat pe Dumnezeu să folosească această creștere înfricoșătoare pentru a-i scoate pe evrei din zona lor falsă de confort și securitate de care se agață orbește pentru a se convinge că este mai bine în exil decât în ​​Israel.

 • Folosește creșterea antisemitismului spre binele celor pe care i-ai ales (Rom. 8:28).
 • Deoarece aliyah este pentru slava sfântului Tău Nume, vom continua să mijlocim, rugându-Te să-Ți aduni poporul Tău împrăștiat (Isaia 43: 5-7, 21; Ezech. 36: 23-24, 32; Luca 18: 1).
 • Mântuiește-ne, YHWH Dumnezeul nostru;  adună-ne dintre neamuri, pentru a mulțumi sfântului Tău Nume și pentru a triumfa în lauda Ta.  (Psa. 106: 47) Amin!
 • Doamne, să fie transmise din Sion rapoarte pline de adevăr și credință (Mic. 4: 1-2).
 • Îndepărtează toate pietrele de poticnire din Israel care îngreunează întoarcerea evreilor (Isaia 62:10).
 • Când poporul Tău va rosti „Anul viitor la Ierusalim” pentru a încheia serviciul Yom Kippur, lasă inimile lor să salte de bucurie și ajută-i să ia o decizie de a se întoarce acasă înainte de următorul Yom Kippur (Psa. 137: 5-6).
 • Ridică lideri evrei în exil care vor conduce în mod activ poporul Tău acasă (Ier. 3: 14-15).
 • Ajută generația tânără să vadă graffiti-urile antisemite pe multe ziduri și îndeamnă-i să se întoarcă în Israel pentru a pregăti un loc pentru bătrânii lor (Ier. 16:16; 31: 8-9).
 • Oferă poporului Tău credință și curaj pentru a înfrunta giganții care sunt încă în țară (Numeri 14: 7-9).
 • Revarsă un spirit de aventură asupra tuturor evreilor care se gândesc la aliyah (Numeri 14: 6-8; 2 Cr. 36:23).
 • Din cauza coronavirusului, mulți evrei care ar fi în mod normal în Israel de sărbători sunt blocați în exil. Doamne, folosește acest lucru pentru a le arăta că este mult mai bine să fii blocat în Israel (Ier. 50: 4-5).
 • Din cauza coronavirusului, mulți evrei lucrează acum de acasă. Lasă-i să vadă că pot face la fel de ușor aceasta și din Israel și ajută-i să se mute în țara lor dată de Dumnezeu (Psa. 105: 7-11)!
 • Ajută autoritățile să ajute noii imigranți să se stabilească în toate regiunile țării (Ier. 32: 41-44). 
 • Arată autorităților cum să scadă costul foarte ridicat al vieții din Israel (Mic. 4: 4; Zah. 3:10). 
 • Suplinește toate nevoile organizațiilor pro-aliyah, atât evreiești, cât și creștine (Psa. 84:11).
 1. Guvern:

Actuala coaliție a Israelului are nevoie de multă rugăciune, astfel încât înțelepciunea lui Dumnezeu să îi conducă în fiecare decizie pe care o i-au pentru națiunea Sa.

 • Trimite înțelepciunea Ta asupra conducătorilor lui Israel și a consilierilor lor de încredere (1 Regi. 3:28; Dan. 1:20; 2:21).
 • Continuă să cureți zgura de pe scena politică a Israelului și din inimile politicienilor (Is. 1:25).
 • Știm că vei ridica lideri evlavioși și Îți cerem să faci aceasta și acum (Isaia 1:26).
 • Blochează guvernul din a da decrete care nu sunt în conformitate cu voința Ta (Prov. 19:21).
 • Supraveghează toate deciziile legate de coronavirus, economie și domenile de securitate (Prov. 21: 1).
 • Nu permite acestei coaliții să continue o secundă dincolo de intervalul de timp rânduit de Tine (Ecl. 3: 1, 6).
 • În timpul sărbătorilor, miscă inimile multor lideri israelieni pentru a cere ajutorul Tău: prim-ministru Bennett; ministrul de externe Lapid; Ministrul apărării Gantz;  ministrul finanțelor Liberman; ministrul de interne Shaked; ministrul justiției Sa’ar;  ministrul sănătății Horovitz și toți ceilalți (Psa. 50:15: Prov. 21: 1).
 • De asemenea, în timpul sărbătorilor, mișcă inimile următoarei generații de lideri israelieni și dă-le o dorință arzătoare de a Te căuta și de a-Ți auzi glasul (Prov. 8:17; 28: 5).
 • Indiferent dacă intenționezi să-l pui înapoi în funcție sau nu, cercetează-l pe Bibi Netanyahu în acest moment (Mal. 3: 3).
 • Protejează liderii Israelului de manipularea altor națiuni – în special în Occident (Numeri 23:23).

5.  Securitate – internă:

Dușmanilor lui Israel le place să facă ravagii în timpul sărbătorilor. Având în vedere că Hamas organizează revolte violente de-a lungul zonei gardului de securitate din Gaza, Israelul ar putea intra în orice moment într-un război. De asemenea, săptămâna trecută, șase teroriști foarte periculoși au scăpat dintr-o închisoare israeliană, rezultând în sărbători și revolte și amenințări din partea tuturor părților din societatea palestiniană care, aproape ca un singur om, îi văd pe acești criminali răi ca fiind eroi. Și Israel ar trebui să facă pace cu astfel de oameni?

 • Doamne, știm că singura cale pentru Israel de a avea securitate și pace internă este ca acesta să posede toată țara Ta. De aceea, fie acest cuvânt din porțiunea Torah acestui Șabat să prindă viață pentru conducătorii israelieni: [Moise a spus lui Iosua în fața întregului Israel:] Fii tare și curajos, pentru că tu trebuie să intri cu poporul acesta în țara pe care Dommul a jurat-o părinților lor că le-o dă; și tu îi vei face să o moștenească.(Deut. 31: 7; cp. Vv. 22-23)
 • Nu lăsa ca liderii israelieni să fie surzi la ura pe care conducerea Autorității Palestiniene o provoacă împotriva națiunii și poporului Tău – intern și internațional (Psa. 55: 20-21).
 • Ajută forțele de securitate să captureze rapid cei șase teroriști palestinieni care au scăpat din închisoare (1 Sam. 2: 9; Iov 4: 8; Psa. 9: 16-17; 11: 5-6).
 • Protejează-i când intră în diferite orașe palestiniene pentru a găsi acești ucigași (Psa. 35: 1-8).
 • Protejează-Ți poporul de orice complot din partea acestor oameni răi sau din partea complicilor lor (2 Sam. 7:10).
 • Nu lăsa ca revoltele, sărbătorile și apelurile palestinienilor de a ascunde și să proteja acești teroriști să ducă la minimalizarea situației de către liderii israelieni sau de mass-media, ci, în schimb, folosește-le pentru a trezi mai mulți israelieni pentru a vedea inamicul care se ridică în mijlocul lor (Ezech.  35: 1-13; Obad. 1: 8-16).
 • Am cerut să aranjezi circumstanțele astfel încât Israelul să fie nevoit să posede mai mult din moștenirea dată de Dumnezeu. Este această evadare din închisoare și sărbătorile rezultate o parte din acest răspuns?
 • Păstrează forțele de securitate israeliene care vor fi de pază în timpul sărbătorilor alerte și în siguranță (Isa. 41: 14-16).
 • Ghidează amplasarea exactă a diferitelor batalioane IDF și a tuturor echipamentelor acestora (Psa. 44: 4-5).
 • Acordă tuturor comandanților IDF înțelepciune, curaj și abilitatea de a comunica clar regulile de angajare ale IDF (Deut. 31: 7-8; Zah. 12: 5-6).
 • Descoperă orice informație pe care forțele de securitate ale Israelului trebuie să o folosească pentru a proteja națiunea Ta (2 Regi. 6: 15-17).
 • Doamne, pune protecție îngerească asupra tuturor transporturilor publice și private (Deut. 28: 6; Ps. 121: 4).
 • De asemenea, Doamne, trimite un batalion de îngeri de stingere a incendiilor pentru a ajuta Israelul să facă față terorismului ecologic (Psa. 91:11).
 • Dumnezeule Creator, Te rugăm să schimbi vânturile dominante pentru a sufla din Israel spre Gaza, făcând mult mai greu pentru teroriști să lanseze baloane incendiare peste țara Ta (Amos 4:13; Zah. 9:14).

6. Securitate – externă

Retragerea americană din Afganistan și planurile declarate ale lui Biden de a scoate din Irak trupele înainte de sfârșitul anului 2021, lasă un vid în Orientul Mijlociu [ME] pe care Rusia, China, Iran, Turcia și diverse organizații teroriste vor încerca să-l umple. Totuși, îi oferă lui Israel o șansă de a fi națiunea la care multe alte țări ME moderate, vor căuta apărare și vor dori să coopereze și în multe alte domenii. 

 • Doamne, deși nu cunoaștem calendarul Tău, știm că este voia Ta pentru Israel să fie în cele din urmă liderul națiunilor (Deut. 4: 6-7, Isa. 60: 1-3, Zah 8:23). Deci, condu-ne în rugăciune pentru ca Israel să se apropie de aceasta (Psal 10:17, 1 Ioan 5: 14-15). 
 • Protejează Israelul din a fi înșelat de orice națiune și să știe cine sunt aliați săi și cine joacă teatru și dorește să vadă Israelul distrus(Psa. 55: 20-21; 59: 7; 109: 5, 120: 6-7). 
 • Lasă înțelepciunea divină peste liderii Israelului cu privire la relația lor cu America (Psa. 118: 8-9). 
 • Avertizează conducerea actuală a Israelului pentru a nu-și pune încrederea în orice persoană (Ier. 17:5-8). 
 • Pe măsură ce Agenția Internațională de Energie Atomică a ONU a ridicat steaguri roșii peste avansarea nucleară a Iranului, pregătește Israelul pentru a face față acestei amenințări și să nu caute aprobarea omului (Ier 51: 19-24). 
 • Dacă coaliția actuală nu este capabilă să protejeze Israelul datorită diferitelor lentile politice, dizolv-o repede și ridică alta care va putea face aceasta (Ecl. 8:11, Rom. 13: 1-4). 
 • Doamne, așa cum ne rugăm pentru Israel – pentru slava Numelui Tău – suntem încurajați de exemplul în care ai răspuns preoților care au intervenit în acest fel (Ioel 2: 17-19). 
 • Solicităm o repetare a acestui răspuns precum episodul cu armata nordică, pe care ai îndepărtat-o și a fost umilită (Ioel 2:20). Fă acest lucru cu Hizbullah în Liban (Psa. 83: 16-18). 
 • Lasă confuzie și dispute profunde între dușmanii Israelului – între Iran și Taliban, Iran și Hizbullah, Siria și Iran, Turcia și toți ceilalți. (Psa. 129: 5). 
 • Mulțumim Doamne, căci după ce poporul Tău a intervenit pentru aceasta, ai vorbit țării: Nu te teme, țară; fii veselă și bucură-te, pentru că DOMNUL va face lucruri mari. (Ioel 2:21)
 1. Trupul lui Mesia

Lumea este profund – și uneori vicios – împărțită asupra a ceea ce să facă cu privire la coronavirus și vaccin și, din păcate, așa este si Trupul Tău. Totuși, acest lucru nu ar trebui să fie. Unde este dragostea pentru celălalt pe care ar trebui să o demonstrăm ca ucenici ai lui Yeshua (Ioan 13:35)? Unde este harul care ne permite să-l urmăm pe Mesiah Yeshua, așa cum ne călăuzește în mod individual (Ioan 21: 20-22)? De ce suntem o replică exactă a lumii atunci când vine vorba de această problemă? 

 • Declarăm Psalmul 134: 3 peste Trup: “Yhwh care a făcut cerul și pământul să vă binecuvânteze din Sion.” 
 • Oferă putere Trupului lui Mesia să meargă în lumina adevărului Tău, indiferent de ceea ce vedem sau auzim sau de diferențele pe care le avem – Dumnezeu nostru încă domnește (Psa. 24: 1; 103: 19; Isa. 52: 7B)! 
 • Doamne, ajută-ne să stingem flăcările opiniilor diferite și lasă ungerea Ta pentru a umbla în dragoste (Efal 5: 2). 
 • Vaccinează Trupul împotriva virusului urii, divizării, înșelătoare și mândriei (1 Pet. 5: 5-7). 
 • Învață-ne să avem încredere în Tine – mai ales când nu avem nici o idee despre ceea ce faci (Prov 3: 5). 
 • Botează Trupul în frica biblică a lui Dumnezeu și elimină toate celelalte temeri (Psa. 56: 4; 61: 5; 89: 7). 
 • Psalmul 36: 9B afirmă că umblând în lumina Ta vedem lumina, cerem să împlinești acest Cuvânt când citim și studiem, ca să vedem un pic mai mult de ceea ce faci în prezent (Matei 24:35).
 • Trimite o foamete profundă pentru cuvântul Tău în Trupul Tău (Ier. 15:16; Ioan 17:17).  

Shalom, Hag Smeag și binecuvântări abundente din Sion


Pentru echipa IFI

Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media. 

  Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine! 

onisim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like