Puncte de rugăciune pentru Israel 20-27 august 2021

 1. Laudă:
 • Declarația lui Dumnezeu din porțiunea profetică a Șabatului din relația Sa cu Israel se aplică acum și tuturor credincioșilor în Fiul Său, Mesia Yeshua.  Rețineți că este „ și ” – și nu „în loc de” – ceea ce spun eronat susținătorii teologiei de înlocuire.
 • Căci Făcătorul tău este soțul tău;  YHWH al oștirilor este numele Lui;  și Mântuitorul Tău, Sfântul lui Israel;  El va fi numit Dumnezeul întregului pământ.         Isa.  54: 5
 • Te lăudăm Doamne pentru că ai creat Israelul, astfel încât toate familiile pământului să fie binecuvântate prin Fiul cel mai mare al lui Israel, Yeshua (Gen. 12: 3b; Psa. 100: 3; Isaia 43: 1, 7, 15, 21; 44  : 2).
 • Ce mângâiere este să știm că Tu ai fost Mântuitorul lui Israel și acum, în Mesia Yeshua, Tu ești Mântuitorul tuturor celor care vin la Tine prin El (Isaia 44: 6; 47: 4; Tit. 2:14).
 • Dumnezeul lui Israel, avem curaj știind că Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului (Mat. 11:25).
 • Te lăudăm Yeshua ca Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă (Apoc. 1: 8; 22:13).
 • Te binecuvântăm pentru harul de a avea încredere că ești suveran peste toate lucrurile (Prov. 3: 5; Is. 50:10).
 • Aleluia!  Chiar și Anti-Hristul va domni numai până când Tu rostești „Destul” (2 Tes. 2: 8; Apoc. 17:17)!
 • Mulțumim pentru pacea pe care o avem când știm că există lucruri ascunse care sunt ale Tale și, prin urmare, este total biblic să acceptăm că nu putem înțelege tot ce se întâmplă (Deut. 29:29; 2 Cor. 5: 7).
 • Te binecuvântăm pentru pacea Ta știind că ai biruit lumea (Ioan 16:33).
 • Doamne, îți mulțumim că ai declarat că cunoștința Ta despre evenimentele viitoare este dovada Ta că Tu, Dumnezeul lui Israel, ești, de fapt, Unicul Dumnezeu adevărat (Isaia 44: 7-8; 46: 9-10).
 • Doamne, ce bucurie e să știm că judeci lumea prin filtrul Cuvântului Tău, deoarece numai prin aceasta putem discerne adevărul din minciuni, sfințenia de păcat și să știm de ce am fost creați (Psa. 36: 9; 119: 130).
 1. Mântuirea:

Sărbătorile Domnului (Lev. 23: 2) – Rosh Hashanah, Yom Kippur și Sucoth – vor avea loc în septembrie anul acesta. Aceasta face din acest moment un moment potrivit pentru a ne ruga pentru mântuirea poporului evreu, deoarece acesta este momentul în care mulți evrei îi cer lui Dumnezeu să-i mântuiască. Cu toate acestea, mulți dintre ei au o imagine distorsionată a lui Yeshua de la creștinii care cred că Mesia lui Israel este un fel de „Hristos cosmic”, fără absolut nicio legătură cu familia Sa evreiască fizică. De asemenea, mulți rabini evrei nu au prezentat întreaga imagine a lui Mesia promis din Tanach poporului Său. Să ne rugăm, deci.

 • O, YHWH, salvează poporul Tău, rămășița lui Israel. Ier.  31: 7b
 • Doamne, îndepărtează orbirea pe care ai pus-o asupra Israelului, pentru ca neamurile să poată fi mântuite (Rom. 11: 25-29).
 • Îndepărtează, de asemenea, distorsiunile pe care Biserica le-a proiectat deseori Regelui lui Israel (Mat. 2: 2).
 • Abba, lasă evreii să pună la îndoială imaginea falsă a lui Ieshua pe care o are iudaismul tradițional și să le dai în schimb foamea de a căuta adevărul despre Mesia în Cuvântul Tău (Mat. 28: 11-15; Ioan 5:39, 46-47).
 • Doamne, împlinește-Ți promisiunea din porțiunea profetică a Șabatului de a da poporului Tău un legământ etern de pace și milă (Is. 54: 8-10).
 • Să vadă poporul Tău că acest legământ de pace se găsește în Mesia Yeshua, care a stabilit pacea între Dumnezeu și om și între evrei și neamuri (Is. 54:10; 57:19; Efeseni 2: 13-16).
 • Pune în inima poporului Tău – inclusiv în inimile multor rabini – o sfântă nemulțumire față de religie și determină-i să te caute într-o relație vie (1 Ioan 1: 1-4).
 • Folosește anul foarte dificil pe care ultra ortodocșii l-au avut pentru a-i determina să strige către Tine din toată inima lor și apoi revelează-Te prin Cuvântul Tău (Psa. 3: 4; Ier. 29: 12-13).
 • Mângâie-i pe cei care au fost afectați de focurile care au izbucnit în jurul Ierusalimului și folosește acest dezastru pentru a-i ajuta să își examineze prioritățile și să Te caute (Psalmul 27: 8; Ecl. 12: 8, 13-14). 
 • Atrage mulți tineri evrei la Tine prin iubirea Ta eternă, de neegalat (Ioan 3:16).
 • Doamne Yeshua, descoperă dragostea Ta comunității gay din Israel și eliberează-i (Ioan 8:32; 1 Ioan 4:19).
 • Scoate pe mulți din serviciile sinagogii pentru a Te urma ca ucenici (Matei 4:19). 
 • Atinge liderii guvernamentali ai Israelului în acest sezon, atrăgându-i pe mulți la Fiul Tău Yeshua, care este Mesia și Regele lor (Ier. 31: 3; Ioan 6:44; Tit. 3: 3-6; Jam. 1:18). 
 • Descoperă-Te multor anti-misionari și transformă-i în evangheliști unși (Fapte 26: 15-18).
 • Permite evreilor mesianici să planteze, să ude semințele și să smulgă buruienile din inimile evreilor (1 Cor. 3: 6).
 • Permite Trupului Tău să reflecteze puternic și clar pe Yeshua poporului Tău (Fapte 1: 8; Rom. 1:16).
 1. Guvern:

Unul dintre obiectivele acestui guvern este de a face Israelul mai ecologic – folosind energie „curată” în timp ce elimină treptat energia care poluează pământul.  [Chuck: Am fost salvat pe când eram hippie, deci este bine pentru mine, dar când „verde” înseamnă venerarea „Mamei Pământ” în locul Tatălui Dumnezeu – atunci avem o problemă cu idolatria.] Există și alte probleme guvernamentale pentru care ne-am rugat.

 • Doamne, dă înțelepciune celor responsabili de a face Israelul „mai ecologic” și mai puțin poluant (Apoc. 11: 18b).
 • Să existe un echilibru între creșterea economiei și protecția pământului dat de Dumnezeu în Israel (Is. 51: 3; Ezech. 36: 34-35).
 • În timp ce ONU și multe alte grupări, inclusiv mass-media, țipă că aceasta este problema de viață și de moarte pentru omenire, noi respingem acest lucru și declarăm că a fi salvat de Yeshua sau a muri ca un păcătos este adevărata problemă și cerem ca Israel să cunoască rapid acest lucru (Ioan 17: 3; Rom. 5:21).
 • Abba, trezește-l pe ministrul de externe Yair Lapid din amețirea sa filosofică umanistă (Ier. 17: 5-8).
 • Dă-i consilieri înțelepți cu privire la colaborările cu națiunile care nu sunt atât de „democratice” pe cât ar prefera el – mai ales dacă vor să fie aliați cu Israelul sau sunt deja (Prov. 15:22; 16:22).
 • Confruntă-l pe premierul Naftali Bennett cu privire la trădarea alegătorilor săi și ajută-l să facă o mărturisire publică, cerându-i iertare, înainte de Yom Kippur (Iov 42: 6; Mat. 3: 2).
 • Retragerea SUA din Afganistan dezvăluie cât de incompetent și slab este defapt președintele Biden. Te rugăm să anulezi viitoarea călătorie a lui Bennett la Casa Albă, deoarece acesta va fi probabil supus unei presiuni intense pentru a-l susține pe Biden cu doar-Tu-știi-ce concesii israeliene (  Iov 12: 17-21).
 • Dacă merge așa cum este programat săptămâna viitoare [aug.  26] pregătește-l să reziste oricărei presiuni de a fi de acord cu lucruri care nu sunt în conformitate cu voia Ta pentru Israel în acest moment (Prov. 16: 1-3; 20:24).
 • Înconjoară-l cu sfătuitori buni, oferindu-i smerenia de a-i asculta (Psalmi 1: 1-2; Prov. 1: 5).
 • Unge-l pe ambasadorul SUA al Israelului, Gilad Erdan, pentru a fi o influență evlavioasă asupra lui Bennett în timp ce se află acolo.
 • Învață Israelul lecțiile pe care trebuie să le învețe din abandonul Afganistanului de către America (Psa. 146: 3).
 • Folosește întâlnirea planificată a lui Bennett cu președintele egiptean al-Sisi pentru a întări legăturile dintre națiunile lor, dar, în același timp, împiedică-l să se încreadă în carele Egiptului (Is. 19:24; 31: 1).
 1. Coronavirus

Îi cerem în continuare lui Dumnezeu să supravegheze politicile Israelului împotriva acestei pandemii.

 • Doamne, ai spus că vei zgudui tot ce poate fi zguduit în ultimele zile și, întrucât asta pare că este ceea ce faci în această pandemie, Te rugăm să ne conduci în rugăciune (Ioel 3:16; Evrei 12:26). 
 • Lasă ca fiecare din deciziile guvernului Israelului să fie în conformitate cu voința Ta și să aibe ca scop bunăstarea națiunii (Prov. 19:21; 21: 1).
 • Arată guvernului ce ar trebui să fie reglementat și ce nu (Ps. 32: 8-9).
 • Te rugăm să conduci guvernul în timp ce se iau în considerare liniile directoare pentru pentru sărbători și pentru când ar trebui să înceapă următorul an școlar (1 Ioan 5: 14-15).
 • Oferă claritate și adevăr în toate orientările guvernamentale (3 Ioan 1: 4).
 • Consolidează spitalele din Israel și încurajează toți lucrătorii din domeniul sănătății (Psa. 43: 5; Ier. 30:17; 33: 6).
 • Blochează toate spiritele de panică și / sau confuzie din a veni să se odihnească asupra neamului Tău (1 Cor. 14:33).
 • Implică-Te în mass-media din Israel pentru a raporta adevărul și nu pentru a raporta opiniile ca fapte (Prov. 22:21).
 • Dă-ne în Trupul lui Mesia urechi să ascultăm de Tine și nu de om (Ioan 10: 4).
 • Indiferent de aspectul lucrurilor, lasă trupul Tău, să afirme în permanență că Dumnezeul nostru domnește (Deut. 4:39; Psa. 93: 1; 96:10; 97: 1; 99: 1; 103: 19; Isa.  52: 7; Mal. 3: 6; Mat. 11:25; Fapte 17:21; Apoc. 17:17).
 1. Securitate – externă

Națiunile care fac război împotriva Israelului sau permit terorismul împotriva acestuia din teritoriile lor, sunt aruncate tot mai adânc în haos. Iranul și Libanul sunt cele mai evidente exemple, dar multe națiuni occidentale care se alătură întotdeauna dușmanilor lui Israel, precum Autoritatea Palestiniană, suferă de divizii interne, dezastre naturale iar, în cazul Americii, sunt acum batjocorite de majoritatea lumii, din cauza conducerii inepte actuale.

 • Doamne, există credincioși autentici în toate aceste națiuni, totuși majoritatea nu fac legătura dintre națiunile lor blestemate și națiunile lor „blestemând” Israelul – fie literalmente, fie insistând să împartă pământul Tău, sau votând în mod constant împotriva Israelului în majoritatea forumurilor internaționale. (Numeri 24: 9b; Ioel 3: 1-2).  Te rugăm să-i trezești pentru a vedea acest lucru și pentru a sta în spărtură pentru națiunile lor (Ezech. 22: 30-31; Evr. 3: 2).
 • Confruntă-Ți copiii care refuză să judece evenimentele lumii de astăzi prin adevărul Cuvântului Tău (Ioan 17:17).
 • Doamne Atotputernic, judecă neamurile în dreptate și neprihănire, dar ridică și biserica Ta ca să stea în spărtură, astfel încât să fie cât mai multă milă posibilă în judecata Ta (Os. 12: 6; Hab. 3: 2).
 • Întrucât nu te schimbi niciodată, Te binecuvântăm pentru acest cuvânt de încurajare adresat Israelului în porțiunea Tora a Șabatului: Cu toate acestea, YHWH, Dumnezeul tău, nu l-ar asculta pe Balaam;  dar YHWH Dumnezeul Tău a transformat blestemul în binecuvântare pentru tine, pentru că YHWH Dumnezeul Tău te-a iubit.  (Deut. 23: 5)
 • Ai milă de toți iranienii care nu sunt de acord cu direcția liderilor demonici în care își duc națiunea și eliberează-i politic și spiritual (Ier. 49: 38a; Ioan 8: 31-32).
 • Ne rugăm, de asemenea, ca libanezii să fie eliberați de domnia Hezbollahului și de Allah (Isaia 29: 17-21).
 • Cu Libanul aproape de implodare, dă-i lui Israel înțelepciune să știe ce să facă și ce să nu facă (Psa. 3: 5-6).
 • Distruge instalațiile nucleare ale Iranului într-un mod atât de miraculos, încât să primești gloria în Israel și printre dușmanii săi (Numeri 16:30; 2 Chr. 20:29).
 • Distruge acțiunile Iranului și îngrozește aliații să nu lupte împotriva Israelului (2 Sam. 10:19).
 • Deoarece Iranul a folosit atât de mult din finanțele poporului său pentru terorism împotriva Israelului, nu ne surprinde că situația financiară actuală a Iranului este gravă.  Mai mult Doamne (Gen. 12: 3a; 2:29)!
 • Eliberează spiritele de frică și paranoia în conducătorii Iranului cu privire la talibani, cei cu care s-au războit în trecut și care acum conduc în Afganistan, chiar la granița estică a Iranului (Psa. 35:26; 70: 2).
 • Pune dușmanii lui Israel unul împotriva celuilalt (2 Cr. 20:23).
 • Fie ca toată informația Israelului asupra Iranului să fie foarte precisă și acționabilă (Psa. 35:20).
 • Pune guvernul și armata israeliană într-un acord cu privire la modul în care Israelul ar trebui să reacționeze la atacurile Iranului – fie că se află pe apele internaționale, din Gaza, Liban sau Siria (Ecl. 8:11).
 • Pe măsură ce Iranul se apropie din ce în ce mai mult de capacitate maximă a armelor nucleare, oferă planurile Tale IDF-ului și aruncă în aer toate planurile care nu Îți aparțin (Prov. 21:31).
 • În toate acestea, cerem ca doar Tu să primești slava (Psa. 115: 1-3).
 1. Securitate – internă

Cel mai bun mod prin care Israelul să fie sigur în interiorul granițelor sale este ca acesta să își extindă suveranitatea asupra tuturor granițelor sale delimitate de Dumnezeu, indiferent de ceea ce spun națiunile.

 • În lectura profetică acestui Șabat: „Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinţei tale! Nu te opri! Lungește-ţi funiile și întărește-ţi ţărușii! Căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânţa ta va cotropi neamurile și va locui cetăţile pustii. (Isa. 54: 2-3) Amin!
 • Mulțumim Doamne că vedem părți din aceste versete împlindu-se astăzi (Isaia 55:11; Ieremia 1:12).
 • Dacă actualul guvern al Israelului este hotărât să facă „pace” cu palestinienii prin împărțirea pământului Tău, Îți cerem să-l dobori și să aduci Israelul rapid spre noi alegeri (Lev. 25:23; Prov. 22:28).
 • Doboară guvernul înainte ca Lapid să fie schimbat cu Bennett și să devină prim-ministru, deoarece tocmai a spus că este în favoarea unei soluții „cu două state” la problema palestiniană (Ioel 3: 1-2).
 • Pregătește Israelul din punct de vedere politic, diplomatic și din punct de vedere al securității pentru ziua după ce președintele Autorității Palestiniene Abbas nu va mai fi în funcție (Psa. 31: 3; 73: 24a).
 • Arată-ne dacă vrei să ne rugăm ca Hamas să preia conducerea sau dacă acesta va fi evenimentul care obligă Israelul să intre in posesia tuturor bunurilor sale din Iudeea și Samaria (Is. 14: 1-2; Obad. 1:17). 
 • Nu lăsa Israelul să lase Hamasul și Jihadul Islamic să lanseze rachete spre sudul Israelului fără un răspuns imediat – așa cum tocmai au făcut Bennett și guvernul (Ecl. 8:11).
 • Stăpânește peste toate negocierile pentru o încetare a focului extinsă între Hamas și Israel (Psa. 33: 10-11). 
 • Ajută forțele de securitate ale Israelului să prindă toți eco-teroriștii care au mult succes în arderea Israelului – în special a pădurilor sale (Psa. 35: 8).
 • Ce au însemnat pentru rău acești evrei demonizați, Doamne, Te rog să folosești pentru bine (Gen. 50:20).
 • Contracarează acesti incendiari aducand ploile foarte devreme si dese in acest sezon (Psa. 65:10).
 1. Aliyah

Cât de rău trebuie să ajungă situația în exil înainte ca majoritatea evreilor să vadă că Dumnezeu le-a promis siguranță și prosperitate în țara Sa?

 • Cel ce a împrăștiat Israelul îl va aduna și îl va păzi, așa cum un păstor face cu turma sa.  Ier. 31:10
 • Pe măsură ce poporul Tău în exil declară la sfârșitul slujbei Yom Kippur, „Anul viitor la Ierusalim”, Duhul Tău să aprindă în inimile lor o scânteie pentru a face acest lucru (Psa. 137: 5-6).
 • Atrage membrii familiei israelienilor care locuiesc în afara țării pentru a se întoarce acasă (Ier. 31: 8-9).
 • Lasă evreii să perceapă că este prea târziu pentru a vindeca „Babilonul” și apoi să întoarcă ochii spre Sion (Ier. 51: 9-10).
 • Fie ca evreii liberali din Occident să înțeleagă că pentru majoritatea celorlalți oameni ei sunt încă „acei evrei”!
 • Fă guvernul Israelului pro-aliyah și pro-absorbție, amintindu-le că principalul motiv pentru înființarea statului evreiesc a fost adunarea triburilor împrăștiate ale Israelului (Isaia 43: 5-7; Ezech. 36:24).
 • Pune un frâu divin peste toate minciunile și / sau rapoartele înclinate negativ despre Israel – fie în mass-media, fie provenind de la israelieni înșiși (Numeri 13: 26-33).
 • Lasă evreii mesianici în exil să țină seama de Cuvântul Tău mai mult decât mass-media sau propriile inimi (Ioan 17:17).
 • Arată Bisericii responsabilitatea dată de Dumnezeu de a ajuta aceast proces și apoi lasă-i să Te caute pentru detalii (Is. 49:22; 60: 3-12; Ier. 31: 7, 10; Rom. 11:11; 15:27  ).

Șabat shalom și binecuvântări din Sion


Pentru echipa IFI

Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media. 

  Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine! 

onisim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like