Puncte de rugăciune pentru Israel 2-9 aprilie 2021

 1. Laudă:  Este uimitor să vedem cum a aranjat Dumnezeu zilele astfel încât în singurul Șabat din anul în care Mesia Yeshua era încă în mormânt, porțiunea profetică pe care poporul evreu a citit-o este Ezechiel 37: 1-14 – învierea oaselor uscate a lui Israel!
 • Mulțumim pentru exemplul actual al puterii Tale de înviere arătate prin restaurarea națiunii Israel în țara sa (Ezech. 37: 11-14).
 • Doamne, Îți dăm toată gloria pentru restaurarea lui Israel, care este dovada împlinirii Cuvântului Tău (Ezech. 36: 22-23).
 • Doamne Yeshua, Te lăudăm pentru că ai fost Primul Rod din recolta primelor roade (Ex. 34:26; 1 Cor. 15:20).
 • Ce mângâiere să știm că Tu ai învins moartea  (Isa, 25: 8; Os. 13:14; 2 Tim. 1:10).
 • Te lăudăm Yeshua și Te declarăm Domn al celor vii și morți (Rom. 14: 9)!
 • Te binecuvântăm pentru că ai fost învierea și viața tuturor celor care cred (Ioan 11:25).
 • Doamne Yeshua, îți mulțumesc că ai dezvăluit prin Duhul Tău că atât Tu, cât și Tatăl tău ați fost prezenți în învierea Ta (Fapte 3:15; Efeseni 1: 19-20 [Dumnezeu Tatăl]; Ioan 2:19; 10: 17-18  [Dumnezeu Fiul]).
 • Când L-am văzut , am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu  sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă,  Cel  viu.                            Apocalipsa 1:17‭-‬18 
 • Pentru că ești viu și mijlocești pentru noi, avem încredere că Tu, care ai început o lucrare bună în noi, o vei finaliza, prin harul Tău (Rom. 8: 31-39; Fil 1: 6).
 1. Mântuire: În timpul acestei sărbători de Paște / Azime ne-am rugat ca mulți evrei să-l primească pe Mesia Yeshua și vom continua să ne rugăm pentru ca tot Israelul să fie mântuit (Rom. 11:26). Întrucât acest lucru este în concordanță cu voia Lui Dumnezeu, avem încredere că El a răspuns și va răspunde în continuare rugăciunilor noastre (1 Ioan 5: 14-15). De asemenea, l-am rugat pe Domnul Yeshua să-i conducă pe toți noii credincioși spre locul lor specific în Trupul Său.
 • Mielul lui Dumnezeu, Tu ești Paștele nostru și Te binecuvântăm pentru aceasta (Ioan 1:29; 1 Cor. 5: 7).
 • Doamne, în timp ce Tu și Moise dezbăteați călătoria națiunii Tale, în ciuda păcatului grav al vițelului de aur (în porțiunea Torah a acestui Șabat), atât Tu, cât și Moise ai subliniat harul Tău ca fiind motivul pentru care nu ai părăsi această națiune (Ex. 33: 12-13, 16-17, 19; 34: 6, 9). Îți mulțumim, Dumnezeule Atotputernic, pentru harul Tău uimitor care a fost revelat în  în Vechiul Testament (Psa. 118: 1).
 • Doamne, îndepărtează poporul Tău de cuvintele omului / rabinilor și întoarce-l spre Cuvântul Tău (Psa. 80: 3, 7, 19).
 • Abba, te rog, trimite mai mulți lucrători la seceriș pentru poporul evreu (Mat. 9: 37-38).
 • Unge pe toți pe care i-ai ridicat pentru a fi evangheliști în poporul Tău (Gal. 2: 7; Efes. 4:11).
 • Prin harul Tău, condu toți evreii mesianici, recent născuți din nou, pe cărări ale neprihănirii, pentru slava Sfântului Tău Nume (Ps. 23: 3).
 • Prin Duhul Tău, îndrumă-i către locul lor specific în Trupul Tău (Rom. 12: 3-8; 1 Cor. 12: 12-20).
 • Pregătește „hambarele” mesianice pentru revărsarea Duhului Tău asupra poporului Tău (Ioel 2: 27-28).
 • Ridică pastori după inima Ta, care îi vor păstori în căile Tale (Ier. 3:15; Efes. 4:11).
 • Folosește noua natură dobândită în Mesia pentru a-i impacta pe toți cei care îi cunosc, provocându-i pe cei necredincioși la gelozie (Rom. 11:11, 14; 2 Cor. 5:17).
 1. Aliyah: Credem că Dumnezeu a auzit și rugăciunile noastre pentru ca evreii din exil să-și dea seama că a trecut cu mult timpul de a veni acasă. Așa că L-am rugat să le curățe căile de tot ceea ce i-ar putea determina să ezite, să se frustreze, să renunțe sau pur și simplu să se răzgândească.
 • Doamne, Cuvântul din Isaia 62:10 este în contextul mijlocirii (62: 6-7). deci prin rugăciune “trecem pe porţi! Pregătim o cale poporului! Croim drum, dăm pietrele la o parte!” în timp ce Te rugăm să dai la o parte tot ce împiedică poporul Tău să vină acasă în Israel.
 • Îndepărtează toate obstacolele din Israel, care îngreunează mai mult decât ar trebui întoarcerea (Isaia 60: 11a).
 • Dă la o parte toate obstacolele – indiferent de forma lor: birocrație, rasism, credințe religioase etc. (2 Reg. 23:12).
 • Doamne Yeshua, ridică mai mulți mijlocitori în biserica Ta pentru a vedea că aceasta este o parte majoră a ceea ce faci în prezent  (Ier. 31:10; 1 Cor. 3: 9).
 • Pune povara de se ruga și de a susține aliyah pe inima multor credincioși (Is. 49:22; 60: 5-6).
 • Ajută liderii bisericii să-și încurajeze bisericile să investească în ceea ce faci Tu astăzi în Israel (Ier. 32:41).
 • Condu guvernul Israelului să se pregătească pentru afluxul masiv de noi imigranți și să construiască mai multe case și drumuri și să creeze noi locuri de muncă pentru poporul Tău care se întoarce (Isaia 65:12; Amos 9: 13-15).
 • Abba, scoate „exilul” din poporul Tău care se încăpățânează să rămână încă în națiuni (Ier. 16:16).
 • Folosește creșterea atacurilor antisemite din Occident pentru a-i trezi (Isaia 59: 14-15; Mic. 7: 2).
 • Arată multor israelieni care trăiesc acum printre neamuri că este timpul să se întoarcă acasă (Psa. 137: 1-6).
 • Doamne, trezește conducătorii evrei și rabinii aflați în exil ca să se întoarcă și să-și conducă turmele înapoi acasă.
 1. Guvernul actual: În funcție de modul în care se desfășoară negocierile pentru următorul guvern, guvernul actual ar putea fi încă în funcție timp de câteva luni. Și dacă mergem spre alte alegeri, care este o posibilitate mai mult ca sigură, atunci ne uităm la alte cinci până la șase luni în care actualul guvern al Israelului conduce încă națiunea.
 • Doamne, nu permite acestui guvern să rateze nimic din ceea ce trebuie să facă în acest timp (Neem. 7: 3).
 • Cu toate acestea, nu permite să atingă nimic din ceea ce este rezervat pentru următorul guvern (Ps. 32: 8-9).
 • Mulțumesc că Bibi Netanyahu este încă primul ministru al Israelului în tot haosul acestei vremi (Psa. 75: 6-7).
 • Întărește-l atât timp cât L-ai rânduit să conducă națiunea Ta (Psa. 80:17).

Curtea Penală Internațională: Răspunsul la acuzațiile ilegale și blasfemate ale CPI împotriva Israelului cu privire la crimele de război trebuie să aibe loc până săptămâna viitoare. Totuși, potrivit acestei alerte, nu au avut loc întâlniri pentru a discuta care ar trebui să fie strategia Israelului. Ar putea fi acesta un răspuns la rugăciune?

 • Căci YHWH este judecătorul nostru, YHWH este legiuitorul nostru, YHWH este regele nostru; El ne va salva. 

                                       Isaia 33:22

 • Îndrumă liderii Israelului să știe dacă să răspundă direct acestui lucru – sau să îl ignore (Prov. 26: 4-5).
 • Vorbește clar dacă Israelul trebuie să stea nemișcat și să Te privească luptând pentru asta așa cum ai făcut-o la Marea Roșie (Ex. 14:13).
 • Mulțumim pentru non-israelieni și pentru puținele națiuni care apără Israelul împotriva acestui caz CPI.
 • Veghează asupra Psalmului 21: 11-13 împotriva CPI și a judecătorilor săi și, indiferent de ceea ce se întâmplă, dorim ca Tu singur să primești slava (Psalmul 115: 1-3).

Covid-19: În această luptă împotriva Covid-19, ne uităm spre Dumnezeu, nu spre guvern, pentru a vindeca poporul Său. Cu toate acestea ni se spune să ne rugăm și să acordăm atenție și guvernului (1 Tim. 2: 1-4; 1 Pet. 2: 13-16).

 • Mulțumim pentru noile descoperiri din partea medicală pe care israelienii le-au dezvoltat (Ier. 29:11).
 • Toate cele care vin din partea Ta, te rog să le ungi pentru a intra in folosință rapid.  Iată, îi voi aduce sănătate și vindecare și îi voi vindeca și le voi dezvălui abundența păcii și a adevărului. (Ier. 33: 6)
 • Continuă să ghidezi și să modifici toate orientările guvernului Israelului referitoare la Covid-19 (Prov. 19:21).

Biden: Suntem foarte preocupați de ceea ce se spune despre administrația președintelui american Biden în legătură cu Israelul și Orientul Mijlociu. Tocmai au afirmat că privesc Israelul ca o forță de ocupare în Iudeea și Samaria – inima biblică dată de Dumnezeu lui Israel! De asemenea, încep să acorde fonduri încă o dată liderilor teroristi care conduc Autoritatea Palestiniană.

 • Doamne, ajută Israelul să folosească Cuvântul pentru a sparge minciunile demonice ale lui Biden despre țara Ta (Isaia 55:11).
 • Arată Israelului cum să răspundă planurilor lui Biden de a reveni la planul de pace anti-biblic „țară-pentru-pace” al lui Obama cu un popor palestinian care încă își instruiește copiii să urască toți evreii (Psa. 120: 1-7).
 • Păstrează-l pe Biden și vicepreședintele Harris atât de ocupați încât să nu se poată concentra să pună presiune aupra Israelului pentru a face din nou „compromisuri de pace” periculoase cu palestinienii, ceea ce are ca rezultat doar mai mulți evrei morți.
 • Te rugăm să alegi personal următorul ambasador al SUA în Israel (Psa. 103: 19).
 • Continuă să ungi ambasadorul ONU si SUA, Gilad Erdan (Iov 32: 8).
 • Pune Cuvântul Tău în gura sa și lasă-l să-l declare în timp ce apără Israelul (Efeseni 6: 17b; Evrei 4:12).
 • Când Israelul va vedea cât de divizată este America, fă-l să aibă încredere în Tine și nu în vreo națiune sau om (Psa. 121: 1-8).
 1. Noul guvern: Începând cu această alertă, formarea cu succes a unui nou guvern este la fel de probabilă ca și necesitatea unor noi alegeri în 2021. I-am cerut lui Dumnezeu un guvern care să fie în conformitate cu voința Sa și, din nou, săptămâna aceasta, am cerut acest lucru și, de asemenea, ne-am rugat ca El să blocheze formarea oricărui guvern care ar îndepărta această națiune de voința Sa suverană pentru Israel astăzi.
 • Doamne, pune ordine în haosul politic care a cuprins Israelul în ultimii ani (Gen. 1: 2).
 • Creatorul lui Israel (Isaia 43:15), Te rugăm să creezi în mod miraculos un guvern stabil și unificat.
 • Oferă președintelui israelian Rivlin o mare înțelepciune cu privire la prioritatea în alegerea celor care vor avea șansa de a forma următorul guvern (Prov. 8: 15-16). [El va lua această decizie săptămâna viitoare.]
 • Anulează toate planurile omului prin planurile Tale suverane (Psa. 33: 10-11).
 • Te rugăm cu voi să ridici liderul ales de Tine pentru Israel în acest moment (Dan. 2:21).
 • Continuă să cureți zgura de pe scena politică a Israelului, astfel încât dreptatea să prevaleze în cele din urmă (Is. 1: 25-26).
 • Abba, unde sunt păstorii pe care ai spus că îi vei ridica pentru Israel când se va întoarce din exil (Ier. 23: 3-4)? Arată-ne în mod specific cine sunt pentru a ne putea ruga pentru ei (Amos 3: 7).
 • Doamne, nu lăsa un guvern care ar lua în considerare împărțirea acestui pământ din orice motiv (Lev. 25:23).
 • În schimb, dă-i lui Israel un guvern care își va extinde cu îndrăzneală juristicția asupra tuturor așezărilor Iudei, Samariei și a întregii văi a Iordanului (Judecători 11: 22-23).
 • Doamne, nu îngădui să se formeze un guvern care depinde de partidele anti-sioniste (Marcu 3:25).
 • În timp ce compromisul este viața politicii, fie ca următorul guvern să refuze să facă compromisuri cu privire la orice problemă biblică sau de viață și de moarte, de dragul „păcii” cu palestinienii (Psa. 140: 4).
 • În porțiunea Torah a acestui Șabat, Moise se roagă pentru Israel, astfel încât să fie văzut ca națiunea Ta pe care ai separat-o de toate celelalte națiuni (Ex. 33:16). Cerem har pentru următorul guvern să continue să păstreze Israelul ca o națiune de sine stătătoare (Numeri 23: 9b).
 1. Securitate internă: Zvonurile despre viitoarele alegeri palestiniene continuă să circule. Unul dintre cei mai populari palestinieni care l-au provocat pe Abbas este teroristul Marwan Barghouti care execută mai multe condamnări pe viață în închisoare în Israel. Dacă va câștiga, așteptăm presiunea unei lumi antisemite și antisioniste să cadă asupra Israelului pentru a-l elibera, cu comparații probabil neloiale cu Nelson Mandela.
 • În porțiunea Torah a acestui Șabat, ai avertizat pe Israel să nu facă legăminte cu locuitorii țării (Ex. 34:12). Folosește acest lucru în acest weekend pentru a vorbi multor politicieni israelieni despre palestinieni.
 • Doamne, în porțiunea Torah a acestui Șabat, ai spus că vei alunga locuitorii țării și vei mări partea Israelului (Exod 34:24). Pe măsură ce acest lucru se aliniază cu Ieremia 12: 14-17, cerem o creștere bruscă a emigrării palestinienilor din țara Ta (Psa. 10:16).
 • Fie ca Tu să fii Cel care stabilește dacă vor exista sau nu alegeri palestiniene (Psa. 96:10).
 • Dacă vor exista alegeri, pregătește Israelul să știe cum să răspundă – indiferent de rezultat (Isaia 43: 9).
 • Dacă vor exista lupte palestiniene, așa cum este probabil, arată IDF-ului ce trebuie să facă sau să nu faca (2 Cron. 20: 23-24).
 • Apără coloniștii cu o mulțime de îngeri în timp ce se așează în țară (Psa. 34: 7).
 • Oferă Israelului curaj să oprească toată construcția palestiniană ilegală susținută de UE în zona C (Ne. 2:20).
 • Avertizează națiunile UE care încurajează – și finanțează – palestinienii să construiască acolo că Tu chiar blestemi acele națiuni care blestemă poporul Tău (Numeri 24: 9; Ioel 3: 1-2).
 • Fă același lucru cu toate ONG-urile UE care sprijină, de asemenea, această activitate de construcție ilegală.
 1. Securitate externă: In prezent, toate problemele periculoase de securitate externă ale Israelului provin din partea Iranului și a reprezentanților săi: Hezbollah în Liban și Siria; Hamas și Jihadul Islamic palestinian în Gaza; houthii din Yemen și diferiții împuterniciți irakieni pe care Iranul încearcă să îi stabilească. Procurorii Iranului în Yemen au acum rachete cu rază lungă de acțiune care pot ajunge în Israel.
 • Ajută Israelul și aliații săi din Golful Arab, inclusiv Arabia Saudită, să lucreze împreună pentru a dezvolta planuri militare pentru a opri programele iraniene de armament nuclear (Psa. 44: 4-7; 68:20).
 • Ajută Israelul să privească spre Tine în timpul negocierilor neclare ale lui Biden cu Iranul (Psa. 68: 1, 30).
 • Până în prezent, Biden a fost mai sever cu Iranul decât se aștepta. Ține-i picioarele pe frână și forțează regimul iranian să facă compromisuri (Ier. 49:37).
 • Doamne, Creatorul tuturor, Te rugăm să folosești chiar și elementele pământului – așa cum ai făcut-o în cele zece plăgi pe care le-ai adus în Egipt – și să distrugi în totalitate abilitățile militare ale Iranului și ale reprezentaților acestuia (Exodul 10: 7; 14:25) .
 • Atrage Hezbollah în capcana Ta și eliberează libanezii și israelienii de sub ocupația acestora (Psa. 141: 9-10).
 • Trimite o divizare majoră în organizația Hezbollah, precum și între ei și Iran (Matei 12:25).
 • Ne rugăm ca o diviziune similară să fie trimisă în grupurile teroriste din Gaza (Iov 12:17; Psa. 129: 5).
 • Plasează o dorință profundă liderilor sirieni de a se îndepărta de Iran cât mai curând posibil (Iov 12: 23-25).
 • Dacă Iranul planifică ceva de care Israel nu este conștient – dezvăluie-l rapid (Iov 12:22).
 • Rupe arcul Iranului, împiedicându-i să-și lanseze rachetele (Ier. 49:35).
 • Continuă să oprești toate finanțările Iranului, dar ai multă milă de oamenii de rând (Iov 12:15).
 • Folosește biserica iraniană ca arma Ta secretă în acea națiune în timp ce binecuvântează Israelul și învață-i cum să mijlocească eficient atât pentru, cât și împotriva guvernului lor (Gen. 12: 3a; 1 Tim. 2: 1-4).

  Șabat șalom și binecuvântări de la Ierusalim – orașul în care Mesia a cucerit moartea!


 Pentru echipa IFI


Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi  degetul încoace și uită-te la mâinile Mele și adu-ţi mâna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.”  Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” „Tomo” , i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice  de cei ce n-au văzut, și au crezut.”                                  Ioan 20:27‭-‬29 
Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media. 

Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine! 

onisim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like