Puncte de rugăciune pentru Israel 26 martie – 2 aprilie 2021

 1. Laudă: Sâmbătă seara începe săptămâna Paștelui iar duminica Paștelui este sărbătoarea Primelor Roade (a recoltei de orz) și ziua în care Yeshua a înviat din morți. Acesta este motivul pentru care Pavel Îl numește primul rod când vorbește despre învierea Sa (1 Cor. 15: 20-23).  Aceasta înseamnă că, așa cum a fost acceptat înaintea lui Dumnezeu primul rod, restul secerișului – care este restul Trupului Său – este, de asemenea, acceptat!  [Data Paștelui din acest an face greu de văzut acest lucru, dar în aranjamentul suveran al lui Dumnezeu, acea primă zi a săptămânii după ce a fost răstignit Yeshua, a fost a treia zi și atunci a înviat din morți, lăsând mormântul gol.  (1 Cor. 15: 3-4).]
 • Cu tot ce se întâmplă astăzi în lume, Te binecuvântăm pentru adevărul încurajator al imnului care spune: „Pentru că El trăiește, pot face față zilei de mâine”.
 • Doamne Yeshua, Te lăudăm ca Cel care s-a întrupat, a murit și a fost apoi înviat și acum este viu în veci (Apocalipsa 1:18).  Aleluia!
 • Te înălțăm Yeshua și Te proclamăm ca Împărat al Israelului și Mântuitorul lumii, care este acum așezat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl (Psa. 110: 1; Mat. 22:24; Efeseni 1:20).
 • Mulțumim că mijlocești pentru noi din acea poziție cerească chiar în acest moment (Rom. 8:34).
 • Te lăudăm Dumnezeule, deoarece puterea care a înviat pe Yeshua din morți lucrează și în noi (Rom. 8:11).
 • Prin învierea Ta ai învins moartea, iar în Tine avem și noi biruință asupra ei (1 Cor. 15: 55-57).
 • Tu ești Unicul Dumnezeu adevărat și nu există altul în afară de Tine (1 Tim. 1:17; Iuda 1:25).
 • Yeshua, Tu ești Atotputernic, deoarece toată autoritatea din cer și de pe pământ este acum a Ta (Matei 28:18).
 • Te binecuvântăm pentru că ești un Dumnezeu care împlinește promisiunile și ești biruitor asupra tuturor lucrurilor (Numeri 23:19; Ioan 16:33).
 • Cu frică și temere sfântă, vedem că, în perioada Paștelui, ai distrus brusc superputerea lumii (cp. Apoc. 18:10, 17, 19).
 1. Rezultatele alegerilor: porțiunea Torah a acestui Șabat (Lev. 6: 8-8: 31) îl descrie pe Moise care trebuie să-l ungă pe Aaron și pe fii săi să slujească ca preoți înaintea Domnului. Ne-am rugat pentru ca ungerea lui Dumnezeu să vină asupra următorilor lideri israelieni, astfel încât aceștia să slujească poporului în căile Sale. Ne-am rugat ca Dumnezeu să facă un lucru nou, dar până acum, rezultatul alegerilor pare o repetare a ultimelor două alegeri.
 • Din porțiunea profetică a acestui Șabat: Așa spune YHWH: Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul.  (Ieremia 9: 23-24)
 • Fie ca toți politicienii din Israel să citească acest lucru și să-l lase să se imprime adânc în mintea și inima lor.
 • Doamne, unge-i și întărește-i pe cei pe care Tu alegi să conducă Israelul în viitorul apropiat (Psalmul 80:17).
 • Încă cerem să faci un lucru nou chiar în fața rezultatelor alegerilor (Isaia 43: 18-19).
 • Avem încredere în Tine pentru a-i ridica pe cei pe care îi dorești și pentru a-i înlătura pe toți ceilalți (Dan. 2:21; 4: 17b).
 • Veghează asupra făgăduinței Tale: Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi voi topi zgura cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.”  (Is. 1: 25-26)
 • În timp ce partidele negociază pentru a pune o coaliție laolaltă, lasă Duhul Tău pentru a pune ordine în acest haos politic – și Te rog să faci acest lucru cât mai repede (Gen. 1: 2-4).
 • Fie ca partidele de dreapta să fie suficient de umile pentru a lucra împreună (Prov. 29:23; Iac. 4:10).
 • Ajută-l pe premierul Bibi Netanyahu să se smerească și să facă pace cu cei pe care i-a jignit (Prov. 18:19).
 • Ajută-i pe cei care l-au jignit pe Netanyahu să se smerească și să îndrepte lucrurile (Prov. 29:23).
 • În mila Ta, Doamne, oferă Israelului un guvern puternic și stabil, care să pună în prim plan obiectivele Împărăției Tale și să ajute Israelul să fie lumină pentru națiuni (Isaia 60: 3).
 • Oferă Israelului un guvern care se va ocupa de problemele judiciare ale Curții Supreme a Israelului (Deut. 1:16; 16:18; Prov. 8:16).
 • Te rugăm să dai Israelului un guvern care va face voia Ta și care Îți va aduce slavă (Psa. 115: 1-3).
 1. Guvernul actual: Ne-am rugat ca ștafeta guvernului din prezent să fie oferită cu rapiditate următorului guvern. Cu toate acestea, până când acest lucru se întâmplă, guvernul actual încă este la putere. Acest lucru poate fi periculos, deoarece orice face – corect sau nu – ar putea fi văzut ca fiind făcut doar în scopuri politice.
 • Abba, ajută guvernul actual să facă ceea ce este necesar pentru a proteja națiunea (Rom. 13: 1-4).
 • Totuși nu îngădui acestui guvern să facă lucruri care nu sunt în conformitate cu voia Ta (Prov. 16: 9).
 • Arată-le liderilor actuali ai Israelului ce trebuie rezolvat acum și ce poate aștepta (Ecl. 3: 1).
 • Nu lăsa ca neconcordanțele dintre acest guvern și următorul guvern israelian care duc la confuzie masivă și la suferința profundă pe care, din păcate, o vedem astăzi în America, sa fie prezente în Israel(Luca 11:17).
 • Răspunsul anchetei „crimelor de război” a Curții Penale Internaționale [CPI] împotriva IDF nu poate aștepta până la înființarea următorului guvern, dar politica Israelului în acest sens trebuie să fie consecventă.
 • Oferă guvernului Israel înțelepciune pentru a ști cum să răspundă anchetei CPI (Dan. 2:21).
 • Doamne, fiecare guvern israelian să combată acuzația CPI că așezările israeliene din Iudeea și Samaria sunt „crime de război” și să folosească Cuvântul Tău pentru a dovedi aceasta (Geneza 12: 7; 15:18; Deut. 34: 4) !
 • De fapt, cerem ca următorul guvern să extindă juristicția israeliană asupra tuturor acestor așezări (Amos 9:15).
 • Arată guvernului Israelului cum să gestioneze CPI – dacă să se apere în mod activ sau deoarece Israelul nu este membru, iar CPI nu are jurisdicție reală asupra acestuia, doar să îl ignore (Prov. 26: 4-5).
 • Mulțumim pentru acei non-israelieni care luptă în numele Israelului în această problemă (Isaia 60:10, 14).
 • Fie ca acest atac antisemit, impietos, asupra Israelului să aducă o refacere a regulilor internaționale de război pentru a acoperi lacunele pe care organizațiile teroriste le folosesc pentru a se ascunde în spatele lor (Psa. 35: 19-26; Is. 13:11).
 • Covid-19: Ne-am rugat pentru consecvență în orientările guvernului în această bătălie.
 • Continuă să ghidezi și să modifici toate reglementările referitoare la Covid-19 în Israel (Prov. 19:21; 20:24).
 • Te rugăm să protejezi toate datele personale ale israelienilor din a fi partajate cu companiile farmaceutice.
 • Ajută dezvoltarea versiunii israeliene a unui vaccin împotriva Covid-19 (Prov. 2: 1-8).
 • Arată guvernului Israel cum să redeschidă economia și școlile (Psa. 23: 3b; 32: 8-9).
 • Fii Cel care alege următorul ministru israelian al Sănătății (Psa. 75: 5-7)
 • Mulțumesc pentru scăderea bruscă a morbidității și deceselor cauzate de Covid-19 (Ieremia 30: 17a).
 • Arată Trupului Tău cum să se raporteze unii la alții în dragoste și să fie un exemplu pentru restul națiunii în această situație foarte confuză – și uneori copleșitoare – în această pandemie (1 Cor. 13: 4-8).
 • Ajută Trupul să privească această situație din poziția noastră de a fi așezați în locuri cerești și să vedem că, indiferent de ce, cum și de unde această pandemie – Dumnezeu nostru încă domnește (Isaia 52: 7)!
 • Președintele SUA, Biden: Pe măsură ce vedem oamenii pe care i-a ales să se ocupe de Israel și Orientul Mijlociu, sperăm sincer și ne rugăm ca Biserica americană să stea în spartură pentru națiunea lor, care pare să alunece tot mai adânc în valea judecății lui Dumnezeu ( Ioel 3: 1-2).
 • Protejează Israelul de toți „prietenii” bine intenționați – fie America, fie orice altă națiune – care îl presează să acționeze împotriva Cuvântului Tău (Psa. 41: 9).
 • Mulțumim pentru tot sprijinul din partea Americii – totuși, Te rog să-i trezești pe credincioșii americani pentru a înțelege cu adevărat pericolul dacă liderii lor pun presiuni pe Israel să meargă pe căi nebiblice (Numeri 24: 9b).
 • Împiedică SUA să exercite presiuni asupra Israelului, în special în timpul acestei perioade de tranziție (Zah. 2: 5).
 • Întrucât politica propusă de Biden cu privire la problema israeliano-palestiniană revine la politicile anti-israeliene ale lui Obama, Te rugăm să protejezi Israelul de a cădea pradă acestora (Lev. 25:23; Deut. 31: 7).
 • Continuă să tai toate legăturile nelegiuite dintre Israel și SUA (Numeri 23: 9; Isaia 31: 1-3; Ieremia 17: 5-8).
 • Fii suveran în alegerea următorului ambasador al SUA în Israel (Prov. 21: 1).
 • Ajută-l pe Gilad Erdan, ambasadorul SUA și ONU al Israelului să perceapă adevărul și să nu fie înșelat (Prov. 12:16).
 • Pune Cuvântul Tău în gura sa atât în ONU, cât și în Casa Albă (Fapte 26:25).
 • Revelează Trupului Tău, în America și la nivel global, că teritoriul Israelului care va fi restaurat poporului Tău este o prioritate în ochii Tăi, deoarece restaurarea lui este pentru slava Sfântului Tău Nume (Ezech. 36: 1-36).
 • Lasă-i să vadă în Cuvântul Tău că atitudinea națiunii lor față de Israel este rădăcina judecății Tale asupra națiunii lor (Gen. 12: 3a; Ier. 30:20).
 1. Securitate – plan extern: Israelul nu numai că a atins țintele iraniene în Siria, dar se pare că marina sa a perturbat transporturile iraniene de arme și petrol către Liban și Siria. Un domeniu pe care trebuie să îl acoperim în continuare în rugăciune este amenințarea Hezbollah din Liban.
 • Mulțumim că ai folosit marina israeliană pentru a împiedica planurile Iranului de a-Ți distruge națiunea (Psa. 107: 23-24)
 • Te binecuvântăm pentru creșterea șefului statului major al FID Aviv Kochavi și pentru nou-înființata sa divizie de comandă a Iranului pentru o vreme ca aceasta (Prov. 21:31).
 • Unge-l să audă de la Tine cum să apere Israelul împotriva Iranului și a partenerilor ei (Prov. 21:30).
 • Recunoscând că Hezbollah din Liban și Siria este cea mai imediată amenințare pentru Israel, Te rugăm să adaugi tămâie rugăciunilor anterioare ale IFI din ultimii ani împotriva acestui grup terorist (Apoc. 8: 3-5).
 • Pune undița Ta în maxilarul lor și atrage-i în capcana Ta (Ezech. 38: 4).
 • Îndepărtează sceptrul autorității de la conducătorul Hezbollah, Nasrallah, apoi adu diviziune, haos și confuzie în întreaga organizație (Psa. 129: 5; Is. 14: 5; Ier. 17:18; Zah. 14:13).
 • Rupe legătura dintre Hezbollah și Iran, distrugând oferta de bani a Hezbollah (Ieremia 51:36).
 • Păzește toți soldații IDF care păzesc Israelul împotriva „dușmanilor săi” (Psa. 121: 3-4).
 • Consolidează IDF cu o mulțime de îngeri pentru a ajuta la supravegherea Israelului (Psa. 35: 4-8).
 1. Securitate – plan intern: Vor avea palestinienii alegeri în mai? Și dacă o vor face, vor câștiga din nou Hamas, conducătorii teroriștilor din Gaza – ca la ultimele alegeri – și dacă da, ce ar trebui să facă Israelul?
 • Dacă după alegerile palestiniene va exista un război „civil” – arată Israelului ce trebuie să facă și ce să nu facă (Prov. 26:17).
 • Dacă Hamas câștigă și devine conducător asupra Iudeii și Samariei, Dumnezeu îl folosește pentru a-l presa pe Israel să extindă suveranitatea asupra întregii țări – de la râul Iordan până la Marea Mediterană (Deut. 34: 1-4).
 • Doamne, îți mulțumesc pentru scăderea accentuată a deceselor din atacurile teroriste din ultimul an (Ieremia 31:10).
 • Te rugăm să ajuți IDF și alte forțe de securitate să rămână în alertă maximă în timpul săptămânii Paștelui (Rom. 13: 3-4).
 • Descoperă planurile teroriștilor înainte de a aduce roade demonice (Iov 12:22).
 • Doamne, protejează toate punctele de transport, stațiile de autobuz și vehiculele din Israel (Deut. 28: 6).
 • Te rugăm să previi orice încercare de răpire (Ex. 21:16; 1 Tim. 1: 9-10).
 • Dacă coloniștii se apără în mod legal, lasă restul Israelului să-i sprijine (Psa. 18:48).
 • Protejează Israelul de atacurile cu rachete și mortare din Gaza (Psa. 5:12; 91: 5).
 1. Mântuire & Aliyah în timpul sărbătorilor de Paște: În timp ce familiile evreiești se așează la masa de Paște și citesc cum sângele mielului i-a protejat de judecata finală a lui Dumnezeu asupra Egiptului, legătura se face rareori între aceasta și Yeshua, Mielul lui Dumnezeu, care ne protejează pe noi de judecățile lui Dumnezeu. Aceasta arată că există încă un văl peste majoritatea ochilor evreilor, totuși slavă lui Dumnezeu, tot mai mulți evrei văd Lumina (Ioan 12:46).
 • Doamne, în timpul săptămânii festive, provoacă mulți evrei să citească în Biblie povestea Exodului și, în timp ce o fac, deschide inimile lor pentru a-L vedea pe Yeshua, adevăratul Miel al lui Dumnezeu (Exodul 12: 1-51; Ioan 1: 29).
 • În Exodul 12, afirmi că Paștele este Mielul. Arată poporului Tău că sângele Mielului și nu sărbătoarea i-a salvat de judecățile Tale (Ex. 12:11, 13, 21, 25, 27)
 • Mergi în casele evreilor ultra-ortodocși și folosește, uneori, tradițiile lor greoaie de Paște pentru a le trezi inima în căutarea unei relații noi și profunde cu Tine (Ier. 29:13).
 • Pe măsură ce noii imigranți sărbătoresc primul Paște în țară, ajută-i să-și ridice vocile în laudă către Tine pentru că i-ai scos din „Egiptul” lor și i-ai adus în Țara Promisă (Ios. 5: 10-11).
 • Doamne, cu privire la cei care au auzit Evanghelia, scoate o recoltă bogată pentru Tine anul acesta (1 Cor. 3: 6).
 • Salvează toți membrii necredincioși ai familiilor evreilor mesianici (Ios 2:18; 6:25; Fapte 16:31).
 • În timp ce evreii din întreaga lume declară la sfârșitul mesei de Paște „Anul viitor la Ierusalim”, folosește această declarație pentru a răsuna în ei, creând dorința de a se întoarce acasă (Psa. 137: 4).
 • Pentru toți evreii care nu percep „robia” lor în exil, Te rog să-i eliberezi de înșelăciunea și captivitatea lor și să-i aduci acasă pentru a-l întâlni pe Mesia (Ier. 50: 19-20; Zac. 12: 1-10).
 • Oferă protecție la nivel mondial pentru toți din poporul Tău în acest sezon de Paște (Psa. 121: 4).
 • Mulțumim pentru toți noii imigranți care s-au întors în 2020. Adu mai mulți în 2021 (Isa. 43: 5-7)!
 • Pentru cei care au căutat informații în timpul pandemiei, dar care s-au instalat din nou în rutina lor, pune o urgență în inimile lor pentru a face aliyah (Ieremia 16:16).
 • Adu acasă comunități întregi – în special din locuri precum China, India, Iran și America de Sud.
 • În timp ce evreii europeni sunt blocați de Paște, lasă-i să vadă deschiderea societății din Israel și să-i provoace gelozie pentru a dori să facă parte din ceea ce faci Tu aici (Ier. 50: 4-8).
 • Redu cerințele birocratice ale Israelului și orice cerințe nebiblice ale Israelului de a face aliyah (Isaia 62:10).
 • Oferă noului guvern o inimă atât pentru Aliyah, cât și pentru stabilirea noilor imigranți (Ier. 30: 3).
 • Pe măsură ce ai folosit Biserica în istorie pentru a se ruga pentru înființarea statului Israel, folosește-i acum pentru a vedea finalizarea acelei lucrări, în timp ce tot poporul Tău aflat în exil se întoarce în țară și către Tine prin Mesia Yeshua (Ier. 31: 6-9; Ezech 36:37; 39: 28-29; Ioan 15: 6).
 1. Apă: Avem un sezon rece de Paște în Israel, cu multe ploi. Aleluia!
 •  Mulțumim pentru toată ploaia pe care ai oferit-o anul acesta în Israel (Mat. 5:45; Jam. 5:18).
 • Îndură-Te deȚara Ta, și trimite mai multă ploaie (Lev. 26:42; Ier. 14:22).
 • Umple complet Marea Galileii ca semn al bunătății și gloriei Tale (Isaia 41: 17-20; Zac. 10: 1).

Shabbat shalom v’hag Pesach sameach – sărbători pascale fericite! 

  Pentru echipa IFI
Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media. 

Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine! 

onisim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like