Puncte de rugăciune pentru Israel 5-12 martie 2021

 1. Laudă: Porțiunea profetică a acestui Șabat este Ezechiel 36: 16-38.  Acesta este pasajul minunat în care Dumnezeu spune că El îl va readuce pe Israel în țara Sa și îl va salva prin experiența nașterii din nou – avertizând Israelul că aceasta nu este de dragul poporului, ci din pricina Sfântului Său Nume. De asemenea, în 36:37, Dumnezeu menționează foarte clar că așteaptă ca Israel să-i ceară să facă acest lucru – așa că din nou vedem cum rugăciunea este o parte integrantă a planurilor generale ale lui Dumnezeu pentru venirea împărăției Sale pe pământ.
 • Mulțumim că avem onoarea să slujim unui Dumnezeu care veghează asupra cuvântului Său pentru a-l îndeplini și că avem privilegiul să trăim într-o vreme în care vedem atât de clar că se va împlini (Ier. 1:12).
 • Te binecuvântări că nu Te schimbi niciodată;  Ești același ieri, astăzi și pentru totdeauna (Evrei 13: 8).
 • Aleluia! Dragostea, credincioșia și îndurările Tale cele mari sunt făcute noi în fiecare zi (Plangeri. 3:23).
 • În Ezechiel 36:37 spui că aștepți ca Israel să-Ți ceară să faci tot ce ai promis că vei face pentru el. Noi, cei din Trupul Tău, suntem recunoscători că suntem altoiți în casa lui Israel (Rom. 11: 24-25) și că putem sta acum în spărtură și putem cere să faci efectiv pentru ei tot ceea ce ai promis (Iac. 5:16) .
 • Ne bucurăm împlinind Cuvântul Tău, care este stânca pe care putem construi (Isaia 40: 8; Matei 7: 24-25).
 • Mărturisim că Tu ești bun și că legământul Tău de iubire dăinuiește pentru totdeauna (Psa. 118: 1).
 • Te lăudăm pentru legământul dragostei Tale care se bazează pe cine ești Tu și nu pe cine suntem noi (Deut. 7: 7-8).
 • Ce bucurie să slujești unui Mântuitor înviat care este prezent astăzi în lume (Mat. 28: 5-6; Luca 24: 5-7, 34).
 1. Aliyah: Această adunare a evreilor din toate locurile în care Dumnezeu i-a împrăștiat este pentru Sfântul Său Nume. Și din această cauză îl cerem în continuare lui Dumnezeu să-și aducă poporul acasă.
 •  Și am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul», zice Domnul Dumnezeu, «când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările și vă voi aduce iarăși în ţara voastră. 

                           Ezechiel 36:21‭-‬24 

 • Mulțumim că ai vegheat asupra acestui cuvânt pentru a-l împlini în zilele noastre (Numeri 23:19).
 • Folosește această împlinire pentru a arăta lumii că Cuvântul Tău este Cuvântul Dumnezeului celui viu (Isaia 46: 9-10).
 • Ne bucurăm să auzim că acum există mai mulți evrei care trăiesc în Israel decât în orice altă națiune (Ezech. 39:28)!
 • Te binecuvântam pentru cei 21.000 de noi imigranți care au venit anul trecut din aproape 70 de națiuni (Isaia 43: 5-7).
 • De asemenea, ne bucurăm de un alt răspuns la rugăciune, deoarece am auzit rapoarte despre creșterea numărului de evrei care doreau informații despre aliyah (Luca 11: 9-10; 1 Ioan 5: 14-15). Cu toate acestea, cerem mai mult, Doamne!
 • Deschide calea fizică pentru ca toți cei care doresc să emigreze în Israel să poată călători (Is. 60: 8-9).
 • Fie ca toți evreii aflați în exil care au început procesul să aibă puterea de a-l finaliza (Luca 9:62).
 • Oferă guvernelor actuale și următoare planurile necesare pentru a primi și a stabili pe toți cei care se întorc (Ezech. 36:11).
 • Mulțumim pentru actualul ministru Aliyah, Pnina Tamano-Shata și pentru munca sa activă în întoarcerea etiopienilor și a altora. Fă-i un loc și în următorul guvern (Mat. 25:21).
 • Deschide porțile și adu acasă pe cei 8.000-10.000 de evrei din Iran (Mic. 2: 12-13).
 • Ajută toți tinerii israelieni care au părăsit Israelul să le fie foarte dor de casă și întoarce-le inima către Sion (Psa. 84: 7).
 • Lasă-i să se întoarcă cu argintul și aurul lor – și bitcoins – pentru a se așeza în țara Ta (Isaia 60: 9).
 • Furnizează resurse din abundență pentru toate nevoile tuturor organizațiilor care ajută poporul Tău sa vină acasă (Isaia 49:22).
 • Trezește bisericile pentru a înțelege privilegiul lor, dar și responsabilitatea lor de a se ruga și de a ajuta evreii din națiunile lor să se întoarcă în Israel (Isaia 60: 3-12; Mat. 6: 9-10; Rom. 15 : 27).
 • Reunește familiile și adu acasă mult mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului (Ier. 31: 8).
 • Elimină toate scuzele pe care le au evreii pentru a nu se întoarce acum – înainte să fie prea târziu (Luca 14: 16-24).
 1. Mântuirea – este de asemenea pentru Sfântul Său Nume așa cum se relatează în Ezechiel 36. De fapt, cea mai clară descriere a ceea ce înseamnă a fi născut din nou – sau născut de sus – se găsește aici [vezi mai jos]. Acesta este cel mai probabil motivul pentru care Yeshua se aștepta ca Nicodim să înțeleagă despre ce vorbea El în Ioan 3: 5-10.
 • Vă voi stropi cu apă curată și veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre și de toţi idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmaţi poruncile Mele și să păziţi și să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voștri; voi veţi fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru. 

                         Ezechiel 36:25‭-‬28 

 • În timp ce poporul Tău se întoarce, Îți cerem să-L revelezi pe Mesia Yeshua în țara Ta (Zah. 12:10).
 • Oferă noilor imigranți o întâlnire pe drumul Damascului cu Regele lor (Fapte 26: 13-16).
 • Doamne, pentru Sfântul Tău Nume, salvează anti-misionari, profesori și studenți universitari, rabini și studenții lor, prizonieri, mulți din comunitățile LGBTQ + din Israel, politicieni, cei care au avut avorturi sau le-au făcut, persoane dragi nesalvate din familiile evreilor mesianice, și alții (Luca 19:10).
 • Veghează asupra tuturor semințelor care au fost plantate pentru a aduce o recoltă puternică (1 Cor. 3: 6).
 • Te binecuvântăm pentru Trupul lui Mesia viu și maturizat în Israel astăzi (Mat. 16:18; Efes. 2:20).
 • Pregătește Trupul israelian pentru a fi gata și capabil să primească un aflux de noi credincioși (Is. 54: 2-3).
 • Ridică acei păstori după dorința inimii Tale – în conformitate cu promisiunea Ta (Ieremia 3:15).
 • Maturizează Trupul în Cuvântul Tău, astfel încât să poată ajuta la ucenicizarea noilor credincioși (Mat. 28: 18-20).
 • Învață Trupul, atât în Israel, cât și pe plan internațional, cum să împărtășească vestea bună din scripturile Vechiului Testament (2 Tim. 3: 15-17).
 • Acordă unitatea Duhului în Trupul israelian între toți credincioșii autentici (Efeseni 4: 3).
 1. Alegeri israeliene – 23 martie: Continuăm, cerându-i lui Dumnezeu să dea Israelului un guvern prin care El să poată fi glorificat. La urma urmei, aceasta este – slava Lui – scopul tuturor celor pe care îi rugăm, spunem și facem pentru marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Domnul Yeshua Mesia (Mat. 11: 25-27; Fil. 2: 9-11; Apoc. 5: 12-14).
 •  Nu nouă, O YHWH, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. De ce ar trebui să spună națiunile: „Unde este Dumnezeul lor?” Dar Dumnezeul nostru este în ceruri: El face tot ce-i place. 

                         Psalmii 115: 1-3

 • De asemenea, în tărâmul politic, ridică păstorii pe care i-ai promis poporului Tău (Ier. 23: 3-4)
 • Ajută-i pe cei care candidează pentru diferite funcții să clarifice care sunt politicile lor (Prov. 1:20; 17: 7, 28).
 • Cei care doresc să-l înlocuiască pe Bibi Netanyahu să explice cum intenționează să apere Israelul împotriva Iranului, Hezbollah, administrația SUA Biden, UE, ONU, Curtea Penală Internațională etc.
 • Reîmprospătează electoratul israelian obosit pentru a ieși și a vota și îndrumă-i (Psa. 68: 9; Isa. 40: 30-31).
 • În Isaia 43:19 Spui că ești pe cale să faci un lucru nou. Fie ca unul dintre rezultatele acestei promisiuni să fie un guvern israelian care stă în unitate și cu stabilitate reală (Psa. 133: 1-3).
 • Israel a avut trei guverne succesive care au fost împărțite și, după cum ai spus, niciunul dintre ei nu a rezistat testului timpului și stresului (Luca 11:17). Acordă de această dată o unitate care să fie în concordanță cu voia Ta.
 1. Actualul guvern al Israelului: Problemele cu care se confruntă astăzi Israelul sunt foarte cruciale – unele chiar existențiale, dacă nu se ține cont de ceea ce spune Dumnezeu despre planurile Sale pentru această națiune (Ier. 31: 35-37). Mai jos sunt trei aspecte pentru care ne-am rugat săptămâna trecută.

a. Covid-19: Dumnezeu a fost total suveran înainte de Covid-19 și El este încă suveran și astăzi!

 • YHWH și-a stabilit tronul în ceruri; iar împărăția Lui stăpânește asupra tuturor.                                                                                Psa. 103: 19
 • Ți-am cerut să dai înțelepciune conducătorilor lui Israel și, deși nu suntem neapărat de acord cu toate deciziile lor, avem încredere că, deoarece această rugăciune este în conformitate cu voia Ta – Tu răspunzi (Prov. 2: 3-6).
 • Împiedică guvernul din a lua decizii care sunt împotriva voinței Tale (Prov. 21: 1).
 • Dacă se iau decizii din orice alt motiv decât bunăstarea și siguranța cetățenilor Israelului, expune aceste motive și inversează aceste decizii (Iov 12:22; Ezech. 34: 1-6).
 • Oferă Israelului înțelepciune cu privire la modul de a face față acestei pandemii în aspectele sale globale, mai ales că afectează călătoriile și turismul internațional (Ier. 31: 6; Mic. 4: 1-2).
 • Ajută credincioșii israelieni să asculte vocea Ta în timp ce îi direcționezi în această criză (Ioan 10:27).
 • Îndrumă Trupul israelian să judece cu dreptate și cu multă milă (Matei 7: 1-5).

b. Curtea Penală Internațională a decis să investigheze așa zisele „crime de război” israeliene, săvârșite de IDF când apăra civilii israelieni de atacurile cu rachete și demonstrațiile violente ale Hamas ului din Fâșia Gaza.

 • Binecuvântă fiecare națiune care a spus în mod deschis că acest lucru nu este drept sau corect (Numeri 24: 9b).
 • Oferă Israelului înțelepciune pentru a ști cum să-și protejeze armata de acest asalt „legal” (Psa. 5: 6-7).
 • Dacă Israelul ar trebui să fie liniștit și să Te lase să-l aperi – arată-i acest lucru (Ex. 14: 13-14; Prov. 26: 4).
 • Dacă Israelul trebuie să aibă o echipă de experți juridici care să lupte împotriva acestor acuzații nedrepte, arată-le (Prov. 26: 5).
 • Arătă Israelului dacă pentru acest lucru ar trebui ca lupta să se ducă mai mult în arena diplomatică decât în cea legală.
 • În porțiunea Torei a acestui Șabat ai spus că Ești un „Dumnezeu gelos” Ridică-Te și fii gelos pemtru națiunea Ta, apărând-o împotriva acestui atac antisemit (Ex. 34:14; Zah. 2: 5, 8b).
 • Hamas și OLP sunt încântați de această decizie, dar din moment ce CPI investighează și Hamasul pentru crime de război, lasă-i să cadă în plasă, crezând că Israelul e la picioarele lor (Psa. 35: 6-8).

c. Administrația Biden a renunțat deja la multe dintre politicile pro-Israel ale lui Trump. Și când îl auzim pe purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA spunând că statutul Ierusalimului nu este stabilit, ci trebuie decis în negocierile dintre Israel și palestinieni, acesta este doar un semn în plus despre cât de departe se duce azi America în valea judecății  (Ioel 3 : 1-2).

 • Pregătește liderii israelieni pentru orice schimbări din administrația SUA în viitor, mai ales dacă Joseph Biden este înlocuit din orice motiv de vicepreședintele Kamala Harris (Isaia 42: 9; 45:21; Mat. 24:25). [Chiar în această dimineață am citit că Harris și Netanyahu au avut o conversație telefonică „bună” ieri.]
 • Lucrează în mod suveran în alegerea următorului ambasador al SUA în Israel (Prov. 16: 9).
 • Continuă să înlături toate legăturile nelegiuite dintre Israel și SUA (Psa. 20: 7; Is. 31: 1-3).
 • Nu permite Israelului să aștepte aprobarea SUA, ci să anexeze Iudeea, Samaria și valea Iordanului în momentul Tău perfect (Gen. 12: 7; Ier. 31: 3-5; 33: 12-13).
 • Oferă lui Gilad Erdan, ambasadorul SUA și ONU al Israelului, înțelepciune și perspicacitate pentru toate recomandările și orice feedback pe care acesta îl dă liderilor israelieni (Prov. 13: 17b; 25:13; 27: 6a).
 • Vorbește-i și vorbește prin el ori de câte ori vorbește cu ONU sau în Casa Albă (Psa. 81:10).
 • Îndepărtează orice frică de oameni de la Erdan și pune în el frica sănătoasă de Domnul (Psa. 27: 1; 118: 6).
 • Înconjoară-l cu credincioși, atât evrei, cât și gentili, care îl vor provoca la gelozie în dorința unei relații mai strânse cu Tine prin Mesia și Regele său, Domnul Yeshua (Rom. 11:11, 14).
 1. Securitate – plan extern: Iranul și-a extins deja activitățile demonice de când Biden a preluat America. A atacat o navă israeliană în Golful Persic și a comis un posibil terorism ecologic, aruncând intenționat țiței în Marea Mediterană în largul coastei Israelului, iar partenerii săi din Irak și Yemen au sporit atacurile împotriva trupelor americane și, respectiv, ale Arabiei Saudite. Astăzi, nu există nicio națiune dispusă să se ocupe în mod consecvent de Iranul militar, cu excepția Israelului, și a făcut acest lucru în ultimul deceniu – cu ajutorul Americii din când în când. Dar acum sub conducerea Biden …?
 • Oferă guvernelor actuale și viitoare ale Israelului o politică consecventă față de acțiunile Iranului ( Iac. 1: 8).
 • Oferă IDF-ului strategia și calendarul Tău în conformitate cu voia Ta în toate acestea (Psa. 144: 1).
 • Acordă creativitate și gândire vizionară celor responsabili de strategie și tactici (Psa. 44: 4-7).
 • Adu armata și liderii politici într-un acord în relațiile cu Iranul (1 Cr. 11:10).
 • Ridică consilieri care înțeleg mentalitatea iranienilor și care știu că escatologia islamică șiită are cu adevărat un impact asupra a ceea ce spun și fac actualii lideri iranieni.
 • Trimite teroarea Ta asupra liderilor iranieni, făcându-i să comită greșeli geopolitice majore (Ios. 2: 9).
 • Dacă această deversare de petrol se dovedește a fi terorism iranian, cerem ca Tu să ai ultimul cuvânt (Apocalipsa 11: 18b).
 • Eliberează oștile Tale îngerești pentru a lupta încă o dată cu prințul spiritual al Persiei (Dan. 10:13).
 • Dacă o alianță de apărare între Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Arabia Saudită este după voia Ta, atunci ajută Israelul să urmărească acest lucru. Dar dacă nu, blochează toate încercările israeliene de a fi de acord (Psa. 33: 10-11).
 • Unge Biserica iraniană pentru a mijloci pentru națiunea și guvernul său (Luca 18: 1; 1 Tim. 2: 1-4).
 1. Securitate – plan intern: Va exista o zi în care singurii locuitori ai țării lui Dumnezeu vor fi aceia, fie evrei sau gentili, care și-au pus încrederea în El (Ier. 12: 14-17).
 • YHWH este Rege pentru totdeauna … închinătorii altor zei  pier din țara Lui.                PSA. 10:16
 • Doamne Yeshua, deoarece acest lucru indică faptul că singura speranță pentru palestinieni se găsește în Tine, Îți cerem să construiești și să protejezi Biserica Ta palestineană în acest moment (Matei 16:18).
 • Odată cu viitoarele alegeri din cadrul Autorității Palestiniene din 22 mai și cu alegerile ulterioare ale președintelui, Te rugăm să pregătești IDF pentru toate scenariile posibile – mai ales dacă câștigă Hamas (Isa. 14: 29-32).
 • Permit ca IDF să depoziteze toate armele și munițiile de care are nevoie pentru a apăra Israelul în viitorul apropiat, fără ca acesta să depindă de ajutorul extern (Isaia 41: 15-16; Ezech. 37:10; Mic. 4: 11-13 ; Zah. 10: 4-5).
 • Continuă să protejezi israelienii, atât soldații, cât și civilii, din a fi răpiți (Ier. 31:10).
 • Să fie foarte clare regulile de angajare de la comandanți la soldați (1 Cor. 14: 8).
 • Păzește israelienii din Iudeea și Samaria în timp ce își desfășoară viața de zi cu zi (Psa. 121: 4).
 • Unge IDF pentru a înțelege cum să-i apere (Prov. 21:31; Ezech. 37:10).
 • Unge coloniștii pentru a fi gata să se apere în timp ce caută ajutorul Tău (Psa. 121: 1-2)
 • Mulțumim pentru creșterea actuală a acestor așezări și las-o să continue, indiferent de ceea ce spune lumea și administrația Biden (Ezech. 36: 8-12).
 1. Apă: Îi mulțumim în continuare lui Dumnezeu pentru toată ploaia și zăpada pe care le-am primit până acum în acest sezon și pentru starea excelentă a Mării Galileii. Începând cu această scriere, la mai puțin de jumătate de metru mai jos este plin! Să-L rugăm să-l completeze până la revărsare până când încetează ploile în acest an.

 Shabbat shalom, mulțumesc și binecuvântări din Sion,  Pentru echipa IFI
Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media. 

Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine! 

onisim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like