Puncte de rugăciune pentru Israel 29 ian-5 feb 2021

 1.  Laudă: în porțiunea din Torah a acestui Șabat, Israel trece Marea Roșie, rezultatul fiind un măreț cântec de laudă din partea copiilor lui Dumnezeu pentru că puterea Lui mântuitoare descoperită lor și egiptenilor.
 • Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.                                                               Ex. 15:2 
 • YHWH, cine este ca Tine, printre zei?  Cine este ca Tine, glorios în sfințenie, înfricoșat în laude, făcând minuni?                                                                                              Ex. 15:11
 • Ne place să citim că lauda a fost primul răspuns al lui Israel după ce a scăpat de dușmanul său (Ex. 15: 1-2).
 • Ne bucurăm să vedem că Tu, Dumnezeul Fiului, ai devenit acum mântuirea noastră, al nostru yeshu’ah (Ex. 15: 2; Matei 1:21)!
 • Abba, Te binecuvântăm că l-ai pus Yeshua între noi și dușmanul nostru (Ex. 14: 19-20).
 • Mulțumim că ai deja un răspuns pentru problemele pe care le aducem înaintea Ta (Ex. 15: 13-16).
 • Indiferent de situația noastră, lauda ne schimbă/transformă și de acest lucru avem adesea nevoie (Ps. 7:17).
 • Mesia Yeshua, mulțumim că ai fost Bunul nostru Păstor, ne-ai condus prin valea umbrei morții și ne-ai pregătit o masă în prezența dușmanilor noștri (Ps. 23: 4-5; Ioan 10:14, 27).
 • Doamne, Tu ești bun și legământul-iubire / credincioșie este pentru toate generațiile (Psa. 136: 1)
 • Suntem atât de recunoscători, pentru îndurările Tale abundente reînnoite în fiecare dimineață (Plângeri. 3:23).
 1. Guvern: Acest moment din istorie nu este deloc prielnic pentru ca cineva să dorească să conducă Israelul sau orice altă națiune. Cu toate acestea, Dumnezeu îi pune pe oameni să facă exact asta – unii pentru a arăta binecuvântarea Sa și alții pentru a aduce la îndeplinire judecata.
 • Mulțumim pentru cei dispuși să guverneze în Israel în aceste vremuri (Dan. 2: 20-21).
 • Arată-ne liderii israelieni împovărați, pentru a putea mijloci pentru ei (Ex. 17:12).
 1. Covid-19: Confuzia și furia din societatea israeliană pentru acest virus au dus la revoltele unor ultraortodocși [Haredi] împotriva restricțiilor Covid-19 și a poliției. Aceste revolte sunt conduse mai ales de tineri radicali care nu sunt dispuși să se supună guvernului sau propriilor lor lideri.
 • Doamne, Te rugăm să le arăți cercetătorilor israelieni acel „copac” menționat în porțiunea din Torah a acestui Șabat care poate fi aruncat în apele amare ale Covid-19 și vindecă pe toți cei care beau din ele (Ex. 15: 25-26).
 • Să se înțeleagă în mod clar datele studiate, astfel încât să se formeze politici corecte (Ezech. 44:23).
 • Doamne, ghidează Israelul când va ieși din ultimul său blocaj, astfel încât acesta să fie ultimul (Ps. 16: 1).
 • Nu lăsa ca acest tip de control asupra oamenilor să “li se urce la cap” politicienilor (2 Sam. 23: 2-4).
 • În schimb, cerem ca, în toate deciziile, dreptatea sa prevaleze (Prov. 14:34).
 • Abba, stăm în spărtură pentru a cere să dai înțelepciune guvernului, poliției și conducerii Haredi pentru a ști cum să facă față violenței Haredi (Is. 30:21; Iac. 1: 6)
 • Împărtășește moduri discrete și autoritare conducerii Haredi pentru a-i controla pe rebeli (Lev. 19:32).
 • Convinge membrii Haredi prin Cuvântul Tău că rebeliunea este asemenea vrăjitoriei (1 Sam. 15: 22-23).
 • Vorbește direct inimilor acestor zeloți și schimbă-le (Prov. 16: 9).
 • Protejează Israelul de spiritul anarhiei care pare să ia amploare pe pământ (Gen. 1: 2-3).
 • În ceea ce privește economia, ne amintim ce ai spus Israelului în timp ce aceștia s-au plâns de lipsa hranei în pustie. Am auzit murmurele copiilor lui Israel: vorbește-le, spunând: ‘Seara vei mânca carne și dimineața te vei umple de pâine; și vei ști că eu sunt YHWH Dumnezeul tău ‘. (Ex. 16:12) Așteptăm proviziile Tale zilnice miraculoase.
 • Eliberează spitalele israeliene de supraaglomerare și îndepărtează epuizarea din rândul personalului (Ps. 61: 1-3).
 • Doamne, transformă acest timp de învățare la distanță pentru majoritatea studenților israelieni într-o uriașă binecuvântare (Rom. 8:28).
 • Acordă multă grație părinților care lucrează de acasă și au și copii acasă.
 • Veghează asupra familiilor israeliene și apropie-le una de cealaltă și de Fiul Tău (Efeseni 6: 1-4).
 1. Israel & Administrația președintelui SUA : Una dintre problemele legate de oamenii de bază ai lui Biden este că mulți sunt evrei. Istoria demonstrează că evreii care slujesc în instanțele gentile, pentru a-și dovedi loialitatea față de regimul pe care îl slujesc, se dovedesc adesea inamici ai poporului lor. În plus, mulți dintre acești evrei pe care i-a numit Biden sunt foști oficiali Obama!
 • Doamne, domnește peste relațiile Israelului cu administrația Biden (Psa. 103: 19).
 • Fie ca frica de Tine să suprime frica de oameni din inimile conducătorilor – chiar și teama de președintele SUA (Prov. 29:25).
 • Încurajează conducătorii Israelului să spună doar „Nu” lucrurilor care nu sunt după voia Ta (Mat. 6:10).
 • Luăm poziție în domeniul spiritual și spunem „Nu” unui stat palestinian pe pământul Tău (Lev. 25:23)!
 • Nu permite administrației Biden să manipuleze Israelul (Numeri 23:23).
 • Arată Bisericii Americane că ceea ce face Biden cu națiunea și pământul Tău va determina destinul națiunii lor în viitorul apropiat (Ioel 3: 1-2).
 • Ajută-i pe aceștia să fie la fel de împovărați în a se ruga cu privire la acest lucru la fel de fierbinte precum s-au rugat pentru Trump (Ezech. 22: 30-31).
 1. Iuda, Samaria și Valea Iordanului: Israelul are încă nevoie să legalizeze aceste zone, indiferent de opinia națiunilor. Aproape 500.000 de evrei care locuiesc în aceste zone ar trebui să fie sub conducerea civilă israeliană – și nu militară.
 • Doamne, îți reamintim că ai adus poporul Tău înapoi în țara Ta pentru a o stăpâni (Ier. 30: 3).
 • Întrucât restaurarea Israelului este pentru gloria Ta, cerem ca aceste zone să intre sub stăpânirea civilă israeliană cât mai curând posibil (Ier. 32: 41-44; Mal. 1: 5).
 • Abba, adu Valea Iordanului sub suveranitatea lui Israel (Geneza 13: 14-15; Deut. 34: 1-4).
 1. Alegeri – 23 martie: Îi cerem lui Dumnezeu să aibă milă de națiunea Sa și să ridice un guvern care să fie mai potrivit cu voința Sa decât actualul guvern.
 • Fie ca următorul guvern să extindă juristicția asupra tuturor domeniilor menționate mai sus (Ps. 136: 17-22).
 • Folosește o administrație americană mai puțin prietenoasă pentru a arăta israelienilor că trebuie să aleagă un guvern de dreapta, pro-Biblic.
 • Cerem un guvern care să Te glorifice, cu impact asupra tuturor națiunilor din jur (Ps. 115: 1-3).
 • Nu lăsa ca următorul guvern să meargă în „Egipt” pentru ajutor, ci să se bazeze pe Tine (Is. 30: 1-7).
 • Abba, există atât de multe zone vitale în Israel care necesită atenție, încât numai Tu poți îndrepta prioritățile guvernului: securitate; aliyah; stabilirea după Aliyah; economia; educaţie; afaceri străine; extinderea juristicției; Covid19. Întrucât acestea și alte domenii par a fi atât de importante, Te rugăm să ghidezi noul guvern să le acorde prioritate în conformitate cu voința Ta în acest moment (Ps. 33: 10-11).
 • Ridică un guvern conform îndurării Tale și nu pe baza a ceea ce merită Israel (Ne. 9:19; Psa. 25: 6; 44:26; 106: 45; Is. 54: 7-8).
 • Pregătește un loc perfect în următorul guvern pentru premierul Bibi Netanyahu sau, dacă este timpul lui să se retragă din politică, arătați-i clar (Ps. 90:12; Lam. 3: 1; Dan. 5:21).
 1. Securitate: Israelul este amenințat continuu de oameni care doresc să-l vadă distrus atât din interiorul, cât și din afara granițelor sale. Totuși, așa cum indică porțiunea din Torah a acestui Șabat, Dumnezeu nu tace când vine vorba de apărarea națiunii Sale împotriva celor care aleg să blesteme poporul Său.
 • Doamne, în Exodul 14: 1-4 citim că ai folosit pe Israel ca momeală pentru capcana Ta. Te rugăm să ne conduci în rugăciune, astfel încât să nu ne rugăm niciodată împotriva planurilor Tale care s-ar putea să nu ni se pară logice (Mic. 4: 11-13).
 • Dă înțelepciune guvernului și IDF pentru a ști ce să facă și ce să nu facă.  Nu vă temeți, stați liniștiți și vedeți mântuirea lui YHWH pe care El vă va arăta-o astăzi: pentru egiptenii pe care îi vedeți, nu îi veți mai vedea niciodată. YHWH va lupta pentru tine și tu vei tăcea. (Ex. 14: 13-14)
 • Lasă Îngerul Tău să stea între Israel și toate forțele ostile cu care se confruntă în nord (Ex. 14: 19-20).
 • Arată dușmanilor lui Israel că ești împotriva lor și fă-i să se teamă de Mumele Tău (Ex. 14:25).
 • Ești la fel astăzi ca la Marea Roșie, așa că ridică-Te și împrăștie toți dușmanii Tăi (Ex. 15: 3; Psa. 68: 1).
 • Mulțumim pentru șeful de cabinet al IDF Aviv Kochavi, care este un răspuns direct la rugăciune în timp ce pregătește IDF pentru a lupta în următorul război dar nu și în ultimul (2 Sam. 23: 8a; 1 Cr. 12:32; 1 Ioan 5) : 14-15).
 • Oferă tot suportul financiar pentru ca IDF să pună în aplicare planurile lui Kochavi (Ps. 50: 10-11).
 • Fie ca următorul ministru al apărării să fie cineva care merge la pas, în unitate cu Kochavi (Psa. 133: 1-3).
 • Lasă unitate în eșalonul superior al IDF pentru a fi arma Ta de război împotriva dușmanilor Tăi (Ier. 51: 20-23).
 • Păzește mințile și inimile tuturor soldaților IDF care sunt în serviciu activ, inclusiv a tuturor celor care operează vehiculele aeriene fără pilot și bărcile de patrulare fără pilot (Psa. 144: 1).
 • Să se uite Israel la Tine și nu la oameni, ori spre națiuni sau armament (Ps. 20: 7-9).
 • În dezvoltarea de noi sisteme de arme, fă din Israel națiunea cu tehnologie de ultimă oră (Isaia 41: 15-16).
 • Unge pe cei care descifrează informații secrete pe care Israelul le acumulează pentru a deosebi ceea ce este real și important de ceea ce este dezinformare și / sau neimportant (Ex. 36: 1-2; Psa. 51: 6; Isa. 28: 9-10).
 • Doamne, războiul cibernetic și fizica cuantică nu Te-au luat prin surprindere, așa că dă înțelepciune IDF-ului pentru a face față tuturor atacurilor indiferent de unde provin (Ps. 139: 1-12; Ier. 31:37).
 • Protejează națiunea de toate schemele demonice ale dușmanilor săi (Ier. 31:10).
 • Folosește soldații evrei mesianici pentru a fi sare și lumină în IDF (Matei 5: 13-16).
 • În timp ce Israelul colaborează cu noi aliați din Orientul Mijlociu, oprește-i din a accepta lucruri ce nu sunt după voia Ta.
 • Împărtășește Comandamentului Iranului din IDF dtrategia și tactica Ta (Zah. 9: 13-14).
 • Fă-o într-un mod foarte evident dacă și când Israelul trebuie să atace instalațiile nucleare ale Iranului (Iov 12: 13-16).
 • Dacă Israelul atacă, arată-i cum să facă față Hezbollahului și în Liban (Zah. 11: 1).
 • Am prefera să vedem și pledăm pentru ca să faci acest lucru prin calamități „naturale” (Psa. 99: 1-2).
 • Mulțumim pentru biserica Ta din Iran. Protejeaz-o și ascunde-o (Matei 5: 11-12; Evrei 13: 3).
 • Oferă-le o înțelegere biblică a Israelului și a relației lor cu națiunea Ta (Efeseni 2: 11-22).
 • Îndrumă-i în rugăciunea pentru guvernarea lor (Rom. 13: 1-4; 1 Tim. 2: 1-4).
 1. Biserica mondială:
 • Mulțumim Doamne Yeshua, că Îți construiești Biserica în întreaga lume (Matei 16:18; Efeseni 4: 11-16).
 • Reorientează-i pe credincioși pentru a face din împărăția Ta pasiunea lor primordială (Mat. 6:33).
 • Vindecă toți credincioșii americani care sunt încă traumatizați de rezultatele alegerilor (Isaia 61: 1-3).
 • Folosește blocajele pentru apropia copiii Tăi de Tine și pentru a studia Cuvântul Tău mai mult (Ioan 6: 46-47).
 • Îndepărtează toți păstorii care nu hrănesc turma și pune păstori buni în adunarea Ta pentru a Ți conduce oile în aceste vremuri haotice (Ezech. 34: 1-10; Fapte 20: 27-32).
 • Trezește Trupul Tău pentru a înțelege ceea ce faci acum și pentru a se pregăti pentru întoarcerea Ta în curând, care se concentrează în mare parte pe restaurarea și mântuirea Israelului (Zah. 12: 1-10; Mat. 24: 29-31; 1 Tes. 5: 1-10)!
 1. Antisemitism și Aliyah: Ziua internațională a Holocaustului a fost comemorată săptămâna trecută. Cu toate acestea, adesea este o palmă peste fața evreilor, deoarece au loc ceremonii în care sacrificarea evreilor nu este niciodată menționată. În ceea ce privește Aliyah, majoritatea liderilor evrei occidentali, laici sau religioși, ne amintesc de avertismentul lui Mesia Yeshua despre orbii care conduc orbii (Luca 6:39).
 •  Doamne, îndepărtează orbirea de la rămășița evreiască aflată în exil și din porțiunea Torah a acestui Șabat, împlinește încă o dată ceea ce ai spus în Exodul 15: 17-18.
 • Mai mulți evrei occidentali să ia în considerare cu adevărat antisemitismul în creștere și să fugă din Babilon (Ier. 5150).
 • Arătă-le creșterea antisemitismului pe rețelele sociale din cauza Covid-19.
 • Oferă vise și viziuni care îi avertizează pe evreii din exil, așa cum ai făcut în anii 1930 în Germania și Europa de Est înainte de Holocaust (Ioel 2: 28-30). Să ascultăm mai mult de data aceasta decât atunci!
 • Confruntă ipocriții antisemiti care își amintesc de Holocaust și nu de evreii care au murit (Ier. 51:49).
 • Confruntă ipocriții anti-sioniști care amintesc de evreii morți, dar sunt atât de supărați când Israelul, statul evreiesc, apără evreii vii de o altă încercare de a-i extermina (Ne. 2:10).
 • Mulțumim pentru toate organizațiile evreiești și creștine care onorează cei șase milioane de evrei care au fost sacrificați în Holocaust și care slujesc și supraviețuitorilor în viață de astăzi (Iac. 1: 27a).
 • Fie ca creșterea capacității de a lucra de acasă să le permită oamenilor Tăi care se întorc să se răspândească în toată țara Ta (Geneza 48: 4; 1 Reg. 4:25).
 1. Mântuire:  La timpul hotărât de Dumnezeu, oamenii ajung să-L cunoască. Gândește-te la mărturia ta personală și știi că în plinătatea timpului, Mesia Yeshua te-a salvat prin Duhul Său.  Cu cât mai mult când tot Israelul va fi salvat?
 • Israel a văzut marea lucrare pe care a făcut-o YHWH asupra egiptenilor, iar poporul s-a temut de Domnul YHWH și a crezut în YHWH și în robul Său Moise.                         Exod: 14:31
 • Tu în mila Ta ai condus oamenii pe care i-ai răscumpărat.  Le-ai călăuzit în puterea Ta spre locuința Ta sfântă … Frica și spaima vor cădea asupra [locuitorilor Canaanului];  prin măreția brațului Tău vor rămâne nemișcați ca o piatră, până când poporul Tău va trece, O YHWH, până va trece poporul pe care l-ai răscumpărat Tu.                                                               Exod: 15:13, 16
 • Pune pe inima bisericii iraniene o povară pentru comunitatea evreiască iraniană (Rom. 11:11; 15:27).
 • După cum se citește Exodul 17: 6 în sinagogi, acest Șabat, arată multor evrei legătura dintre Stânca lui Israel și Mesia Yeshua (Rom. 9:33; 1 Cor. 10: 4).
 • Oferă tuturor credincioșilor un cuvânt specific la timpul potrivit pentru cei care  întreabă despre speranța pe care o avem care ne susține chiar și în cele mai rele vremuri (Isaia 50: 4; 2 Tim. 4: 2; 1 Pet. 3:15) .
 • Pe măsură ce deschizi ușile, dă credincioșilor curaj să spună adevărul (Efeseni 6: 18-20; 2 Tim. 4: 2).

Shabbat shalom și binecuvântări din orașul Marelui Rege Yeshua 

Echipa IFI

Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media. 

Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine! 
onisim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like