Puncte de rugaciune pentru Israel 6 -13 decembrie 2019

 1. Timpul de laudă: Am început timpul de laudă și mulțumire dedicată Dumnezeului nostru măreț prin câteva versete profetice care se găsesc în Osea 12:12-14:10.
 • “Îi voi răscumpăra din măna Locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma? Locuință a morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile Mele!”
                                                                           Osea 13:14
 • “Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! căci mănia Mea s-a abătut de la ei!”
                                                                          Osea 14:4
 • Mulțumim Doamne Yeshua, că mântuirea noastră are ca fundament învierea Ta, că suntem mântuiți prin harul Tău și că mântuirea este posibilă doar prin credința în Tine (Rom. 10:9; Efeseni 2:8).
 • Tată, știm că viața veșnică începe de pe acest pământ. “Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).
 • Ne plecăm înaintea Ta cu recunoștință pentru prețul inestimabil, plătit pentru mântuirea noastră (Mat. 13:44; Efes. 3:8).
 • Te binecuvântăm pentru dragostea Ta față de noi care întrece orice pricepere (Efes. 3:17-19).
 • Aleluia! Prin învierea Ta, moartea fost învinsă (Luca 24:6; 1 Cor. 15:21).
 • Mesia Yeshua, Te lăudăm și Te glorificăm pentru că ești Domnul domnilor (Fapte 10:36).
 1. Guvern: Bibi Netanyahu este încă prim-ministrul Israelului. El a fost ajutat într-un mod miraculos în a delimita problemele sale legale de   de securitate a acestei națiuni. O mare parte din această reușită se datorează sprijinullui în rugăciune primit din întreaga lume.
 • Protejează familia sa de toate atacurile care se ridică împotriva lor -în special din partea mass-mediei (Psa. 35:2).
 • Oferă-i lui Bibi și familiei sale un sabat odihnitor și revigorant (Psa. 23:2).
 • Vorbește-i în acest weekend prin cuvântul Tău (Psa. 56:4).
 • Ajuta-l să-și înalțe glasul spre Tine și să simtă rugăciunile sfinților care îl susțin (Psa. 50:15).
 • Până în ziua de azi, Netanyahu este încă in poziția de lider oficial al Israelului. Folosește-l spre slava Ta (Psa. 80:17)!
 • Ajuta-l să rămână focusat în a împlinii voia Ta și nedistras de toate atacurile personale adresate lui și familiei sale.
 • Oferă-i lui Bibi capacitatea mentală și fizică de care are nevoie pentru a împlini voia ta până la capăt (Prov. 3:7-8).
 • O Doamne, mântuiește-l pe el și toată casa lui. Revelează-l pe Fiul Tău astăzi, lui Bibi (Ier. 31:7; Ioan 6:44)!
 1. Guvern: Din acest moment, se pare că Israel se îndreaptă spre un al treilea scrutin de alegeri. Israel are nevoie de o revărsare a milei lui Dumnezeu. Mulți israelieni sunt pe bună dreptate supărați și cinici față de liderilor politici.
 • Doamne, Tu ești încă pe tron și Tu ești Regele lui Israel iar Guvernul este în mâinile Tale (Isa. 9:6).
 • Abba, ai spus că toate lucrurile lucrează împreună înspre înspre bine (Rom. 8:28). Fie ca și această situație să fie înspre binele poporului israel și spre slava Ta.
 • Doamne, te rugăm să protejezi mass-media în timpul acestei campanii electorale.
 • Doamne, ocrotește sistemul judiciar și în timpul acestei campanii.
 • Din nou, venim înaintea Ta cu rugămintea de a ne da un guvern care să Te glorifice (Psa. 115:1-3).
 • Oare Tu împietrești inimile politicenilor israelieni care nu trebuie să facă parte din următorul guvern?
 • Fă orice este nevoie pentru a împlini Isaia 1:25-26, lucrează în direcția aceasta și arată ne cum să ne rugăm în acord cu voia Ta. “ Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. “
 • Ridică păstori credincioși peste această națiune în cadrul Guvernului și în toate celelalte sectoare (Ier. 23:3-4).
 1. Securitate: Se negociază un pact de apărare reciprocă cu America. Nu suntem siguri dacă acest lucru este de la Dumnezeu.Netanyahu este de acord cu acest pact și întrucât s-a dovedit a fi “dl securitate”, noi ne-am rugat ca voia lui Dumnezeu să se facă și dacă acesta este planul lui Dumnezeu, Israelul să privească în continuare spre El și nu spre America.
 • “Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul!”
                                                                         Isa. 31:1
 • Doamne, problema din versetul de mai sus nu a fost alianța cu Egiptul – ci încrederea în oameni oameni, care a substituit încrederea în Tine (Psa. 118:8-9; Ier. 17:5-8). Este posibil ca acest lucru să nu fie și cazul lui Israel situația de față.
 • Ne rugăm ca Israel să privească spre Tine tot mai mult (Psa. 121:1-2).
 • Doamne, în timp ce secretarul de stat american Pompeo, care este copilul Tău va discuta cu Netanyahu, ajuta-l să știe ce ar trebui și ce nu ar trebui sa includă în această înțelegere.
 • Nu permite ca Bibi să fie să aibă discernământul umbrit de mândrie și să fie de acord cu ceva care nu este in concordanță cu voia Ta pentru Israel (Psa. 36:11; Prov. 11:2).
 •  Pune in jurul lui Netanyahu sfătuitori evlavioși în această situație(Prov. 20:18; 24:6).
 • Nu îngădui că acest tratat să restricționeze sau să îngrădească libertatea IDF-ului de a apără această națiune (Ezech. 37:10).
 • Ne încredem în Tine, că vei veghea asupra Israelului precum cum ai promis în Cuvântul Tău (Psa. 121:4; Ier. 31:10 etc).
 1. Securitate – Gaza: după trei săptămâni fără manifestații oficiale pe teritoriul din Gaza, marșurile organziatiei Hamas au început săptămâna trecută.
 • Îți mulțumim pentru scurtul răgaz de care am avut parte în ultimele săptămâni (Prov. 1:33).
 • Veghează asupra soldaților noștri aflați la datorie. Protejează-i orice incidente în special de incidente produse de neatenția camarazilor.
 • Protejează spiritele acestora de ura care este direcționată înspre ei “Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este Impăratul nostru.” (Psa. 89:18)
 • Ajută-i pe cei aflați de gardă în a vedea clar și a discerne amenințarea cu care se confruntă și liderii ei (Psa. 92:9-11).
 • Pregătește IDF-ul pentru a face față noilor forme de atac. Fa ca metoda prin care vor răspunde noilor atacuri să fie  adecvată și eficientă (Prov. 21:31).
 • Da-ne o victorie mai mare decât  am putea noi estima (Lev. 26:8).
 • Doamne Dumnezeule, îndepărtează-i pe conducătorii din Gaza de la putere.” Împăratul din Gaza va pieri”. (Zah. 95b)
 • Iartă-ne pentru retragerea din Gaza. La momentul potrivit și prin metodele alese pe Tine întoarce-ne în Gaza (Tef. 2:7).
 1. Securitate – Iran: multe națiuni sunt îngrijorate de încercările nu-atât-de-secrete ale Iranului de a dezvolta arme nucleare și rachete pentru a le lansa. Liderii iranieni își conduc oamenii spre ruină și distrugere – dar conform scatologiei apocaliptice shiite, acest lucru este în conformitate cu voia lui Allah!
 • ” ‘ Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și-i voi nimici împăratul și căpeteniile’, zice Domnul.”
                                                                            Ier. 49:38
 • Îți așezi tronul în Elam – Persia antică/ Iranul modern – prin creșterea incredibilă a bisericii iraniene (Mat. 16:18; Psa. 9:1-5).
 • Te binecuvântăm pentru acest lucru și binecuvântăm pe frații noștrii iranieni din Sion (Psa. 134:3).
 • Doamne, Te rugăm să îndeplinești a doua parte a acestui verset și distrugi regulile Iranului (Psa. 68:1,30).
 • Lasă panică și presiune peste liderii Iranului pentru că aceștia să facă greșeli geo-politice majore.
 • Folosește problemele interne -cutremurele, lipsa hranei, secetele și inundațiile pentru a aduce confuzie în rândul liderilor iranieni (Iac. 1:8).
 • Doamne acum când programul de rachete balistice ale Iranului a fost expus în cadrul ONU, Te rugăm fie să îl distrugi prin metodele Tale suverane ori să ajuți Israelul să-l poată distruge (Ier. 51:19-24).
 • Doamne eliberează poporul persian de sub conducerea liderilor malefici (Psa. 79:11).
 • Îți mulțumim pentru manifestațiile care au avut loc împotriva regimului actual . Dorim mai multe evenimente de acest fel, Doamne!
 • Mângâie supraviețuitorii și familiile sutelor de persoane care au fost ucise (Psa. 23:4).
 • Folosește rugăciunile și laudele credincioșilor iranieni pentru încurca toate planurile demonice ale Iranului (Psa. 129:5).
 1. Securitate – Iran: Ne-am rugat ca IDF să știe exact ce planifică liderii antisemiți ai Iranului și să aibe înțelepciunea de a știi cum să atace preventiv sau cum să se apere împotriva acestora.
 • Doamne al oștirilor, dacă cei din cadrul IDF sau din cadrul informațiilor secrete militare au omis ceva important, Te rugăm să dezvălui acel lucru (Iov 12:22).
 • Dacă cei din IDF sau din cadrul informațiilor secrete militare se concentrează pe vreun obiectiv care este de fapt o dezinformare sau o sursă de distragere, ne rugăm sa fie îndepărtat de pe lista lor (Psa. 32:8-9).
 • Ne rugăm ca orice tuneluri sau alte capcane tare sunt încă ascunse, să fie descoperite în cel mai scurt timp (Psa. 124:7-8).
 • Revarsă din înțelepciunea Ta peste toți analiștii din cadrul informațiilor secrete israeliene pentru a vedea și la observa ce trebuie văzut și observat (2 Regi 6:17).
 • Trimite confuzie în rândul tuturor analiștilor din cadrul informațiilor secrete care sunt vrăjmași ai Israelului (Psa. 35:4).
 • Elimină concurența distructivă din filialele IDF și ajută-i să lucreze într-o unitate desăvârșită (Jud. 20:11).
 • Te binecuvântăm pentru întreaga activitate IDF și ne rugăm ca teama de Domnul cat și teama de IDF să cadă peste vrăjmașii Tăi. “Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el…” (Ex. 14:25)
 • Continuă să oferi industriei militare israeliene înțelepciune de sus pentru a dezvolta noi sisteme de arme ofensive și defensive de ultimă generație.
 • Protejează Israelul de toate atacurile cibernetice și ajutorul să fie în prim planul războiului cibernetic (Deut. 28:13)
 • Ajuta-i pe Premierul Netanyahu, pe Ministrul Apărării Bennett și pe șeful Statului Major să fie asemenea unei funny legate în trei (Ecl. 4:12)!
 • Pentru numele Tău sfânt – apără această națiune (Psa. 44:4-8).
 1. Antisemitism & Aliyah: Joi, în Marea Britanie vor avea loc alegeri naționale și dacă Jeremy Corbyn – liderul antisemit și anti-Israel va câștiga, mulți evrei britanici au spus că vor părăsi țara. Cu toate acestea, acestia nu vorbesc despre venirea acasă – ci despre plecarea în altă țară, în exil.
 • Suntem recunoscători pentru circumstanțele care îi vor constrânge pe evrei să se întoarcă acasă (Hos. 2:6).
 • Ne rugăm ca drumurile lor spre locurile de refugiu, altele decât Israelul, să fie închise (Osea 2:6).
 • Doamne al oștirilor, pentru slava Numelui Tău, Tu restaurezi Israelul (Ezech. 36:36). Pregătește inimile poporului Tău din Marea Britanie pentru a se întoarce acasă.
 • “Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-Ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fa-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mănia Ta, adu-Ți aminte de îndurările Tale!”
                                                                           Hab. 3:2
 • Fie ca trupul lui Mesia din Marea Britanie să vadă nevoia de a se ruga pentru întoarcerea evreilor (Isa. 49:22; Dan. 9:3).
 • Binecuvântăm toți “pescarii” care încă caută să “pescuiască” pe cei care sunt parte a poporului Tău.
 • Deschide porțile larg pentru toți cei care doresc să imigreze dar sunt împiedicați de birocrația din Israel (Isa. 26:2).
 • Dă-ne un nou guvern care să deschidă ușile pentru imigrație (Luca 15:18-24).
 • Pregătește acest nou guvern pentru valul de imigrație pe care Îl vei aduce (Isa. 43:5-7).
 • Întoarce în Israel pe toți israelienei care s-a mutat în străinătate inițial pentru o perioadă și nu s-au mai întors. Fie ca ei să se îndrăgostească din nou de țara originii lor (Isa. 62:5).
 1. Mântuire: Cu ocazia acestui sezon în care se sărbătorește Hanuka și Crăciunul, mulți israelieni sunt atrași doar de fațada acestor sărbători.
 • Te rugăm să folosești acest timp pentru a îndemna oamenii să Te caute cu gelozie (Rom. 11:11-14)
 • “Caci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului Tău Israel.”
                        Luca 2:30-32
 • Mesia Yeshua, Tu ai împlinit prima parte a acestei promisiuni: Evanghelia a fost dusă până la marginile pământului. Acum, Te rugăm să împlinești și a doua parte, astfel încât Tu să fii proclamat ca slava poporului Tău Israel. “Eu îmi apropii neprihănirea: nu este departe; și mântuirea Mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea Mea în Sion și slava Mea peste Israel.” (Isa. 46:13)
 • Îți mulțumim că deja ai furnizat răscumpărarea din exilul spiritual pentru poporul Tău ales (Osea 13:14).
 • Îndepărtează vălul de pe ochii lor spirituali, pentru a-L putea vedea pe adevăratul Mesia. “În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.” (Isa. 29:18-19)
 • Doamne, nu întârzia! Astăzi este ziua mântuirii (Isa. 49:8).
 • Din Sion strigăm către Tine și proclamăm “ Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.” (Psa. 118:26a)
Am avut recent puțină ploaie în Israel. L-am lăudat pe Dumnezeu pentru aceasta și L-am rugat să ne ofere mult mai multa ploaie – chiar și până în punctul în care Kinnert, Marea Galilei va fi plină până la revărsare. Vă rugăm să vă alăturați nouă pentru a cere ca apa prețioasă din cer să cadă pe acest pământ.
Shabbat shalom și binecuvântări din orașul marelui Împărat, Yeshua Regele Regilor (Apoc. 19:16).
Echipa IFI
Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

 

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.

 

Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like