Puncte de rugaciune pentru Israel – 29 noiembrie – 6 decembrie 2019

 1. Timpul de laudă: Două versete din pasajul profetic al acestui sabat.
 • “Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice:’ Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!’”
                                                             Mal. 1:5
 • “Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, Numele Meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui Meu și se aduc daruri de mâncare curate [simbolul rugăciunii (Apoc. 5:80)], căci mare este Numele Meu între neamuri”, zice Domnul oștirilor. “
                                                              Mal. 1:11
 • Te binecuvântăm că ai ales să împărtășești darul mântuirii cu neamurile și că aceasta nu a fost ca o completare a unei idei anterioare ci planificată în avans.
 • Iar în prezent, Tu aduci vestea mântuirii și poporului Tău (Isa. 49:6; Luc. 2:32).
 • Te binecuvântăm pentru credincioșia Ta nespus de mare față de cuvântul Tău (Ezech. 12:25).
 • Slavă Ție pentru Cuvântul Tău care va împlini întocmai voia Ta (Isa. 55:11).
 • Te proclamăm Doamne Yeshua, ca Rege al Regilor, ca Domnul Gloriei, ca  Vindecător (Mal. 4:2).
 • Tu ești vrednic de laudele noastre (Apoc. 5:8-14).
 • “Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot.”
                                                                 Psa. 103:19
 • Fie ca lumina Ta să strălucească prin viețile noastre pentru a aduce și mai multă glorie Numelui Tău (Prov. 4:18).
 1. Politică: Ne având încă direcții specifice de la Dumnezeu – si “ da, Bibi” sau “nu, Bibi” nu sunt direcții specifice – am continuat să cerem de la Dumnezeu acel Guvern și acei lideri pe care el i-a făgăduit lui Israel pentru vremea când se va întoarce din exil.
 • “Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.”
                                                                   Isa. 1:26
 • “‘Și eu Însumi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște; nu le va mai fi teamă, nici groază și nu va mai lipsi nici una din ele’, zice Domnul.”
                                                                 Ier. 23:3-4
 • Ridică acel guvern care va aduce glorie Numelui Tău (Psa. 115:1-3)!
 • Ai milă de Israel; taie acest “nod gordian”(conflictul arab – israelian) al mândriei și a gratificării de sine (Prov. 13:10; Isa. 2:11).
 • Abba, da Israelului un guvern care să trateze problema terorismului dupa standardele dreptății Tale (Rom. 13:3-4).
 • Când Likud -partidul lui Bibi Netanyahu – va desemna un nou lider, fie ca acesta să se facă cu binecuvântarea lui Bibi.
 • Confruntă politicienii israelieni care dau vina pe toți ceilalți membrii pentru că nu au putut forma un guvern în timp ce nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru acțiunile lor (Gen. 3:12-13; Prov. 28:13).
 • Cu toate că suntem frustrați datorită acestei situații, totuși cerem că noul guvern al Israelului să se formeze la momentul hotărât de Tine (Psa. 31:15a; Ecl. 3:1).
 • Fă toate acestea spre slava Numelui Tău (Ezech. 36:23-24).
 1. Politică: Bibi Netanyahu este încă prim-ministrul Israelului în această perioadă. El și actualul guvern temporar al Israelului sunt responsabili pentru a menține această națiune în siguranță și prosperă.
 • Doamne, Te rugăm să îndepărtezi orice sentiment de descurajare din inimile și mințile actualilor miniștri ai guvernului (Deut. 3:28).
 • Mulțumim pentru abilitatea lui Netanyahu de a menține securitatea Israelului ca prioritate chiar și în mijlocul atacurilor politice și judecătorești care se ridică împotriva lui (Zah. 12:6).
 • Te rugăm să fii un scut în jurul lui Netanyahu și să-l ajuți să își îndrepte privirea spre Tine (Psa. 3:3; 121:1-8).
 • Ajută-l ca în această perioadă dificilă și nedreaptă se strige către Tine (Psa. 50:15; 145:19).
 • Arată-i cui trebuie să delege anumite responsabilități în această perioadă.
 • Fie că Netanyahu să rămână în funcție până la vremea hotărâtă de Tine (Ex. 23:26b; Psa. 80:17).
 • Folosește noua poziție a lui Neftali Bennet ca Ministru al Apărării pentru a-l maturiza și a-l transforma într-un bărbat pe care Israel să poată conta (Deut. 3:28).
 1. Securitate: Pentru ca toți israelienii să fie mântuiti, aceștia trebuie să fie în viața, așa că, accentul nostru cade pe securitatea Israelului, având două obiective: pentru mântuirea Israelului și ca prin mântuirea aceste națiuni Dumnezeu nostru să fie glorificat.
 • “Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca țara noastră să locuiască slava.”
                                                                                Psa. 85:9
 • “Eu îmi apropii neprihănirea: nu este departe; și mântuirea Mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea Mea în Sion și slava Mea peste Israel.”
                                                                               Isa. 46:13
 1. Securitate: Abilitatea Israelului de a obține informații secrete precise acționabile și de a știi când, unde și in ce fel să gestioneze planurile inamicului este un răspuns direct la rugăciune noastre. Mulțumim, Doamne.
 • “Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!” (Psa. 20:5) Amin!
 • Doamne, știm că Tu ești Cel care protejează această națiune și îți mulțumim pentru aceasta (Psa. 121:4).
 • Cu toate acestea, ai spus că vei face din armata lui Israel o extensie a planurilor tale de protecție (Isaia 41:10-16; Mic. 4:11-13). Te binecuvântăm că ai făcut aceasta și în zilele care tocmai au trecut (Psa. 103:1-2).
 • Sporește capacitatea Israelului de a aduna informații secrete și de a înțelege modul în care trebuie folosite (Mar. 4:11).
 • Dacă există rapoarte ale informațiilor secrete care s-au pierdut datorita supraîncărcarii informațiilor – dar acestea sunt de importanță vitală – ne rugăm să fie scoase la lumină în cel mai scurt timp (Iov. 28:11b; Psa. 64:1-10).
 • Protejează toate sursele de informații secrete ale Israelului – atât umane, cat și de orice altă natură.
 • Ajută Israelul să contracareze toate atacurile războiului cibernetic și să protejeze în continuare poporul Tău (Deut. 33:29; Psa. 35:2).
 • Hamas, conducătorii terorismului din Gaza, au anulat demonstrațiile care erau programate pentru ziua de vineri. Te rugăm să dai înțelepciune IDF-ului pentru a înțelege ce se ascunde în spatele acestui act și cum să gestioneze această situație (Prov. 16:9).
 • “Doamne, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepsești toate neamurile! N-avea milă de nici unul din acești vânzători nelegiuiți! Oprire.”
                                                                              Psa. 59:5
 1. Securitate: Majoritatea soldaților activi din cadrul IDF sunt adolescenți – atât femei tinere, cat și bărbați. Este uimitor faptul că majoritatea se maturizează odata cu terminarea stagiului militar fără a manifesta predispoziții spre violență. Cu toate acestea, acești tineri soldați ai Israelului au nevoie de sprijinul nostru în rugăciune.
 • Mulțumim pentru toți tinerii israelieni care sunt dispuși – și capabili – să se pună în slujba aceastei națiuni ca luptători.
 • “Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu?”
                                                                        1 Sam. 17:26b
 • Te binecuvântăm pentru maturizarea și responsabilizarea acestora într-un timp foarte scurt (2 Tim. 2:2-3).
 • Folosește evrei mesianici din IDF pentru a fi sare și lumină în cadrul unităților militare (Mat. 5:13-16).
 • Pune împreună soldații credincioși pentru a putea sluji doi câte doi (Luca 10:1).
 • Mulțumim pentru scăderea ratei sinuciderilor din IDF (Psa. 23:4).
 • Ajuta-i pe comandanți să fie conștienți de aceste tendințe care pot apărea în rândul soldaților lor pentru a putea acorda ajutorul necesar.
 • Protejează sfințenia acestei armate – în special în domeniul sexual și al avorturilor (Lev. 20:7-8).
 • Trimite protecție angelica pentru soldații pe tot parcursul călătoriilor lor (Ex. 23:20; Psa. 91:11).
 1. Securitate: Palestinienii musulmani din Iudeea și Samria caută adesea modalități de a ucide evrei. Fie prin atacuri cu pietre, accidente rutiere intenționate, atacuri cu arme albe sau atentate sinucigașe, acestea fiind foarte ingenioase și fatale.
 • Doamne, ajută ajută IDF-ul să trateze teroriștii în modul în care teroriștii trebuie tratați (Rom. 13:3-4).
 • Continuă să furnizezi în continuare informații secrete pentru a fi găsiți cat mai mulți teroriști și cat mai multe depozite secrete de armament (Dan. 2:22).
 • Împiedică transformarea “zilei furiei” de săptămâna trecută într-o altă intifada [rascoală] (Psa. 33:10-11).
 • Protejează și crește numărul rezidenților israelieni din aceste zone (Isa. 27:6).
 • Da Israelului înțelepciune pentru a știi ce să facă și ce să nu facă în momentul în care președintele Autorității Palestiniane va demisiona sau va deceda.
 • Menține-l în funcția de președinte al AP până în momentul în care Tu consideri că trebuie înlăturat (Eccl. 3:2; Dan. 2:21).
 • Doamne, binecuvintează, unge și înmulțește adevărata biserică palestiniană din Iudeea, Samaria și din Gaza (Mat. 16:18).
 • Protejează și folosește-i spre slava Numelui Tau (Ioan 17:22).
 1. Orientul Mijlociu: săptămâna trecută, manifestanții irakieni au ars un consulat iranian. Ieri multi dintre ei au fost uciși de forțele de securitate irakiene sau iraniene. De asemenea, în timp ce liderii Iranului au spus că revoltele recente au fost înăbușite, acest lucru nu este adevărat. În Liban, manifestațiile împotriva guvernului și împotriva organizației Hizbullah s-au întețit. Să fie aceasta un alt răspuns al rugăciunilor noastre?
 • “Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul!”
                                                                           Psa. 129:5
 • Mesia, ne rugăm ca Biserica din cadrul acestor națiuni să se trezească și să se roage (Psa. 86:7)!
 • Da-le înțelepciune pentru a știi cum să mijlocească pentru națiunea lor și, de asemenea, cum să binecuvinteze Israelul (Num. 24:9b).
 • Doamne Yeshua, fie ca pacea Ta să pătrundă în viețile multor musulmani încât aceștia să fie impulsionați în a dori să Te cunoască personal (Ioan 16:33).
 • Adu vindecare și eliberare totală de orice spirit de antisemitism și antisionist pentru fiecare fost musulman care e mădular în Trupul lui Hristos (Mat. 8:2; Isaia 60:14).
 • Folosește frații și surorile noastre care sunt în închisoare datorită credinței în Domnul Isus Hristos, spre slava Ta (Fapte 16:25-34).
 1. Poporul israelian: Mulți sunt supărați, confuzi, descurajați etc. Cu toate acestea, suntem constant considerați una dintre cele mai fericite națiuni din lume. Numai Dumnezeu… Totuși, poporul Sau are nevoie de susținerea noastră în rugăciune atât pentru bătălia vieții de zi cu zi, cat și pentru acceptarea mântuirii în Mesia Yeshua.
 • Mulțumim pentru existența la modul propriu acestui popor. Acesta este un miracol în sine. “Doamne, către Tine strig și zic: Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele.” (Psa. 142:5-6)
 • Doamne Yeshua, pune în inimile membrilor Trupului Tău din întreaga lume, dorința de a fli o mângâiere pentru poporul Tău (Isa. 40:1).
 • Binecuvântează personalul medical care a imigrat pentru fi de folos poporului Tău.
 • Mângâie supraviețuitorii vârstnici ai Holocaustului și poartă-le de grijă (Isa. 46:4).
 • Folosește sezonul Crăciunului și Hanukkah pentru a-L descoperi pe Fiul Tău multora (Ioan 6:44).
 1. Aliyah: Ce ar fi nevoie pentru ca evreii din exil să vadă cu adevărat că Israelul este casa lor și că trebuie să facă Aliyah mai devreme decât mai târziu?
 • “Și vor știi că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luați prinși de război între neamuri și care-i strâng iarăși în țara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo. “
                                                                Ezechiel 39:28
 • Lucrează la inima rabinilor aflați în exil pentru a-i încuraja pe cei din congregațiile lor să facă aliyah (Isa. 11:12).
 • Dă laoparte bariera birocrației și orice alte bariere care pot împiedica pe cei doritori să emigreze (Isa.45:2).
 • Onferă resursele financiare necesare prin intermediul Bisericii Tale pentru a ajuta poporul Tău să se întoarcă în Israel (Isa. 60:4-5).
Shabbat shalom și binecuvântari din Sion
Echipa IFI
“Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomi de pe câmp își vor da rodul.”
                                                                     Lev. 26: 3-4
Traducere realizata de Lidia Marisescu!

P.S. Ce părere ai?

 

Dacă ți-a plăcut această postare, spune și altora despre ea – pe Whatsapp, Facebook, Twitter, sau orice altă rețea de media.

 

Nu uita să lasi un comentariu la postare sau să ne scrii o mărturie despre cum te ajută această postare sau blog să te rogi pentru Israel. Ne-am bucura să auzim de la tine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like