Puncte de rugăciune pentru Israel

Ținând cont de săptămâna foarte grea pe care a avut-o statul Israel, întrucât au fost câteva atacuri teroriste ce au avut succes în Iudeea și Samaria, a fost o provocare să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar ne-a fost adus în memorie modul cum s-a rugat Ieremia, atunci când i s-a spus să cumpere teren în Anatot, cu toate că știa că Iuda avea să meargă în exil în Babilon.

 • ‘Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta! Ier. 32:17
 • Doamne, credem și știm că nimic nu Te ia prin surprindere, așa că ne odihnim în purtarea Ta de grijă pentru această țară și oamenii ei. (Ps. 121:4; Is. 46:9-10).
 • Te lăudăm pentru că ești Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor (Gen. 1:1; Apoc. 4:11).
 • Îți mulțumim pentru darul Duhului Sfânt, care ne poate conduce în rugăciune (Rom. 8:26).
 • Aleluia! Bunătatea Ta este reînnoită în fiecare dimineață (Pl. 3:22-23).
 • Doamne, recunoaștem și mărturisim că ale Tale căi sunt mai înalte decât ale noastre și ne încredem în Tine că Îți vei împlini voia în această țară și pe tot pământul. (Is. 55:8-9; Ps. 33:10-11).
 • YHWH Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Sa stăpânește peste tot. (Ps. 103:19) Amin!

A fost o creștere a atacurilor teroriste duse la bun sfârșit în Iudeea și Samaria – sau zona cunoscută sub numele de Cisiordania. În momentul de față, părerea generală este aceea că aceste atacuri nu sunt de neglijat, căci reprezintă un semn a felului cum va arăta viitorul apropiat. Au fost câțiva morți și mulți răniți. Totuși, profețiile pe această săptămână afirmă că Dumnezeu ne va face una în mâna Regelui Mesia, în această regiune!

 • … ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur împărat şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii. Ezec. 37:21-22
 • Abba, implorăm la mila Ta să fie turnată peste această națiune- mai ales peste cei care au pierdut oameni dragi în recentele atacuri teroriste, sau au fost răniți (Ps. 25:6; 103:11).
 • Doamne, suntem înapoi în țara Ta/noastră. Ridică și risipește pe dușmanii Tăi/ai noștri. (Ps. 68:1).
 • Diminuează această creștere a atacurilor teroriste, prin orice mijloace necesare, și risipește-i pe cei care își găsesc plăcerea în război (Ps. 68:30b).
 • Îți cerem înțelepciune pentru armata israeliană, să știe cum să oprească terorismul. (Iac. 1:5-8).
 • Dă curaj, putere, înțelepciune și protecție pentru cei ce combat fizic atacurile, gărzile și soldații armatei israeliene, care stau în spărtură între această țară și dușmanii ei. (Ezec. 22:30).
 • Îți mulțumim pentru faptul că ai oprit câteva mașini încărcate cu explozibil săptămâna trecută. (Ps. 118:1).
 • Încurajează-i pe locuitori, pe refugiații care locuiesc în Iudeea și Samaria.
 • Îți mulțumim că ei stau exact acolo unde tu ai spus că vor veni din nou oamenii tăi să locuiască. (Ier. 31:3-5).

Mulți refugiați sunt foarte frustrați și supărați din cauza lipsei unei politici de guvernare care să gestioneze terorismul. Acest lucru îi face să ia răzbunarea în propriile mâini.

 • Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău. (Ecl. 8:11) Fie ca acest ciclu să fie rupt astăzi în Israel!
 • Dă-le strategiile și tacticile Tale liderilor Israelului și arată-le că acestea sunt de la Tine (Prov. 19:21).
 • Dă viziunea Ta, cu voia Ta pentru Iudeea și Samaria, și adu politici guvernamentale care să se alinieze scopului Tău final. (Ps. 28; 79:9).
 • Adu unitate în actualul guvern cu privire la această problemă, și înlătură din mintea tuturor membrilor săi orice gând de a obține câștig politic personal din aceste decizii.
 • Să privească spre Tine, căci YHWH e apărarea noastră; Sfântul lui Israel este Împăratul nostru. (Ps. 89:18)

Refugiații au nevoie de confortul, protecția și mâna lui Dumnezeu care să-i țină în frâu, nelăsându-i să se risipească în toate direcțiile.

 • Abba, deși vedem frustrarea lor, nu îngădui ca răspunsul lor să înrăutățească lucrurile (Prov. 4:27).
 • Implementează strategia Ta în guvern, ca refugiații să aibă încredere reînnoită în el.
 • Mângâie-i pe toți cei ce plâng în Sion. (Is. 40:1-2; Zah. 1:17).
 • Împiedică orice atacuri ale etichetei de prețuri (”price-tag attacks”) și alte asalturi periculoase împotriva palestinienilor arabi nevinovați.
 • Protejează mințile refugiaților de ura de moarte din partea susținătorilor Jihadului, îndreptată împotriva lor (Deut. 33:29).
 • Folosește-i pe liderii și rabinii imigranților din aceste comunități, ca voci ale rațiunii care să aducă mângâiere, putere și adevăr.
 • Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. Ps. 97:10

Forțele de securitate ale Israelului sunt foarte active în Iudeea și Samaria și au oprit sute de atacuri numai în ultimul an. Acum e nevoie ca ei să continue să facă acest lucru.

 • Îți mulțumim și Te lăudăm pentru tot ceea ce nu ai lăsat să se întâmple (Ps. 21:11).
 • Te binecuvântăm pentru că ai dat forțelor de securitate ale Israelului asemenea victorii împotriva forțelor Islamului (Num. 14:9).
 • Îți mulțumim că ai descoperit și ai eliminat câțiva teroriști doar în ultima săptămână (Ps. 34:16).
 • Fie ca toate celulele teroriste Hamas care au mai rămas în această zonă să fie descoperite și înlăturate (Plângeri 4:22).
 • Trimite multă confuzie și lipsă de unitate către toate celulele teroriste din Israel (Ps. 129:5).
 • Pe măsură ce faci acest lucru, determină-i să facă greșeli majore și dă-le planul în vileag (Ps. 140:8).
 • Secătuiește toate sursele de arme și finanțe către acești islamiști, adepți ai Jihadului (Is. 14:29-30).
 • Dă armatei israeliene noi metode de descurajare, chiar dacă sunt incorecte din punct de vedere politic (2 Cr. 17:10)!
 • Fă să existe linii de comunicare clare între toate ramurile și nivelele forțelor de securitate israeliene.
 • Continuă să dai reușită spionilor israelieni și a colaboratorilor din rândul palestinienilor (Ps. 139:11-12).

Speranța unei vieți pașnice pentru palestinianul de rând e inutilă. Fie liderii lor îi guvernează cu un toiag de fier și fură toți banii primiți pentru a-i ajuta, fie adepții Jihadului provoacă o asemenea distrugere, încât Israelul trebuie să intervină în viața lor de zi cu zi. Singura lor speranță e Mesia Yeshua (Ier. 12:14-17).

 • Doamne, Îți mulțumim pentru orice rămășiță a bisericii adevărate, care a mai rămas în rândul palestinienilor – în Iudeea, Samaria și în Gaza. Întărește-i și folosește-i spre slava Ta (Matt. 16:18).
 • Descoperă-Te multora din dușmanii Tăi din aceste zone (Ps. 83:2, 16).
 • Oprește-i pe unii din adepții Jihadului, atunci când sunt pe cale să comită acte de terorism (Fap. 9:1-6).
 • Mântuiește lideri de sate și de triburi, și chiar pe unii politicieni palestinieni (Prov. 21:1).
 • Deschide-le ochii, așa cum ai făcut cu Balaam, care nu a putut să-i blesteme pe oamenii Tăi (Num. 24:2-5).
 • Înlătură-i pe ”faraonii” care nu se vor lăsa înduplecați indiferent ce le-ai face (Rom. 9:17).

Israel are nevoie de o strategie generală ca să știe cine sunt și ce trebuie să facă. Crizele de viață și de moarte care înconjură Israelul sunt atât de multe, că liderii lor par să fugă de la o urgență la alta, fără un plan coerent.

 • Ava, Tată, Tu ți-ai readunat poporul din exil. Arată-ne strategia și planurile Tale. (Amos 3:7).
 • Zădărnicește toate strategiile și planurile conducerii, care nu vin de la Tine, și fie ca sfatul Tău să izbândească.
 • Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie şi planurile inimii Lui, din neam în neam. Ps. 33:10-11
 • Întrucât nimic nu Te ia prin surprindere, te rog să dai înțelepciunea Ta liderilor Israelului (1 Cr. 12:11-12)
 • Umple-i de teama Ta și alungă de la ei teama de oameni. (Ps. 118:8-9).
 • Dă-le urechi să audă ce spui, indiferent de calea prin care alegi să le vorbești (Ex. 18:19; Num. 22:28)
 • Protejează liderii Israelului și ferește-i să se lase călăuziți de media sau de sondaje.
 • O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”. 2 Cr. 20:12

Frontiera cu Gaza ar putea fi foarte ”fierbinte” în aceste zile, dat fiind faptul că atacurile teroriste care au avut succes în Samaria, săptămâna trecută, au fost revendicate de Hamas. Din nou, Israelul se confruntă cu spiritul Islamului, care cere fie supunere, fie moartea tuturor evreilor și a tuturor celorlalți care nu sunt musulmani.

 • Dă armatei israeliene strategia Ta pentru a gestiona aceste demonstrații continue. (Ios. 6:2-5).
 • Ajută armata israeliană să găsească noi tactici ca să combată masele inamice.
 • Domn al oștirilor cerești, te rugăm să trimiți o mulțime de îngeri războinici să stea de-a lungul gardului, pe partea Gazei, și să insufle frică în acei locuitori ai Gazei care sunt înșelați. (2 Cr. 20:29).
 • Dă armatei Israeliene un duh și mai treaz, deoarece bănuim că cei din Gaza vor fi foarte încurajați de morțile recente ale unor israelieni în Samaria.
 • Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea! Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” Dar Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile. Ps. 3:1-3, 6

Armata israeliană a descoperit un al treilea tunel al terorii făcut de Hezbollah, de-a lungul graniței nordice cu Liban. Această situație ar putea duce oricând la un război major cu Liban/Hezbollah și Iran.

 • Doamne descoperă toate tunelele care nu au fost găsite încă. (Jov 12:22).
 • Doamne, descoperă toate acele planuri și amenințări ale Hezbollah de care Israel s-ar putea să nu fie conștient. (Iov 34:21-22).
 • Îți mulțumim că ne asculți rugăciunile împotriva răpirilor. Te rugăm continuă să-i protejezi pe oameni (Ps. 121:4).
 • Descoperă toate depozitele secrete și fabricile de arme din Liban, astfel încât forțele aeriene israeliene să aibă o listă la zi a țintelor.
 • Taie toate sursele de fonduri și toată încrederea membrilor Hezbollah. Fie ca descoperirea tunelurilor de către israelieni să-i descurajeze foarte mult pe toți liderii lor, atrăgându-i în capcana Ta (Is. 37:27-29).
 • Sau, dacă mândria lor a sporit datorită situației din Siria, folosește acest lucru împotriva lor (Prov. 16:18).

În continuare, ne-am rugat pentru biserica din toată lumea, care în cea mai mare parte pare a fi surdă și oarbă cu privire la ce face Dumnezeu în Israel pentru a pregăti finalul acestui veac, cu întoarcerea Fiului Său, Yeshua.

 • Doamne, fă ca prosperitatea din țările occidentale să-i nu orbească pe credincioși la ce spune Cuvântul Tău (Mc. 4:19).
 • Deschide ochii copiilor tăi, să vadă că Tu privești lumea prin filtrul Israelului (Zah. 2:8).
 • Ridică bătrâni care vor proclama adevărul Cuvântului Tău, chiar dacă acest lucru le va aduce necazuri (Gal. 4:16).
 • Dă la o parte păstorii răi, care nu slujesc decât pântecelor lor, și de aceea nu proclamă întreg Cuvântul lui Dumnezeu. (Ezec. 34:10; Fap. 20:26-28).
 • Încurajează-i pe toți cei din Trup care au o înțelegere adevărată a vremurilor (1 Cr. 12:32).
 • În acest sezon al cadourilor, înzestrează trupul Tău cu nevoia vitală de a vedea Vechiul Testament ca o parte esențială a Cuvântului lui Dumnezeu în ziua de astăzi, în contextul lumii prezente. (2 Tim. 3:15-17).
 • Îți mulțumim că ai ales Israelul în mod suveran. (Deut. 7:6-9), și Îți mulțumim că ne-ai ales (Ioan 15:16).

Aliyah: Întrucât sezonul Crăciunului este inconfortabil pentru mulți evrei, îi cerem lui Dumnezeu să folosească acest lucru ca să-i determine să vină acasă.

 • Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei! Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele! Psa. 137:4-6
  Trimite-le evreilor aflați acum în exil “darul” lipsei de confort (Jer. 50:4-5).
 • Pe măsură ce observă o creștere a atacurilor teroriste Islamice în Occident, fă-i să-și îndrepte privirile spre Sion.
 • Pentru mulți dintre cei care vor să vină acasă, precum etiopienii și mulți din cei din America de Sud, înlătură toate barierele – fie că e vorba de birocrația Israelului, finanțe, locuri de muncă sau orice altceva (Is. 43:5-7; 62:10).
 • Ce mai așteaptă evreii din Uniunea Europeană? Doamne, Tu-i zdruncini. acum mută-i de acolo (Ier. 16:16)!
 • Zdruncină-i pe evreii din SUA și ajută-i să vadă că exilul e tot exil, indiferent cât de aurită e colivia. (Ioel 3:1).

Am sfârșit prin a ne ruga pentru conferința IFI din ianuarie. Evident, săptămâna asta sunt multe subiecte pe care nu le-am atins, cum ar fi ploaia (Doamne, Îți mulțumim pentru ploile recente); Bibi Netanyahu și guvernul; Iranul etc. Dar cele de mai sus sunt punctele spre care ne-a călăuzit Duhul Sfânt să ne rugăm, și pentru care suntem foarte recunoscători. Vă mulțumim că vă rugați împreună cu noi.

Binecuvântări din Sion
Echipa IFI
Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale. Ps. 82:8
Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like